Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Orânduiri cu privire la slujbe

311Când s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat în cetăţile lui Iuda și au sfărâmat

31:1
2 Împ. 18:4
stâlpii idolești, au tăiat astarteele și au surpat de tot înălţimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și Manase. Apoi toţi copiii lui Israel s-au întors în cetăţile lor, fiecare la moșia lui. 2Ezechia a așezat din nou cetele
31:2
1 Cron. 23:6
24:1
preoţilor și leviţilor după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoţi și leviţi, pentru
31:2
1 Cron. 23:30,31
arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude, la porţile taberei Domnului. 3Împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderi-de-tot, pentru arderile-de-tot de dimineaţă și de seară și pentru arderile-de-tot din zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbători, cum este scris în Legea
31:3
Num. 28:29
Domnului. 4Și a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoţilor și leviţilor partea
31:4
Num. 18:8Neem. 13:10
cuvenită lor, ca să ţină cu scumpătate Legea
31:4
Mal. 2:7
Domnului. 5Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele dintâi roade
31:5
Exod 22:29Neem. 13:12
de grâu, de must, de untdelemn, de miere și din toate roadele de pe câmp; au adus din belșug și zeciuiala din toate. 6Totodată, copiii lui Israel și Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala
31:6
Lev. 27:30Deut. 14:28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor și au făcut mai multe grămezi. 7Au început să facă grămezile în luna a treia și au isprăvit în luna a șaptea. 8Ezechia și căpeteniile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul Său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoţi și pe leviţi de grămezile acestea. 10Atunci, marele preot Azaria, din casa lui Ţadoc, i-a răspuns: „De când
31:10
Mal. 3:10
au început să se aducă darurile în Casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul Său. Și iată ce mare grămadă a mai rămas!” 11Ezechia a dat poruncă să pregătească niște cămări în Casa Domnului, și le-au pregătit. 12Au adus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija
31:12
Neem. 13:13
lor și fratele său Șimei era al doilea după el. 13Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau întrebuinţaţi, sub cârmuirea lui Conania și a fratelui său Șimei, după porunca împăratului Ezechia și a lui Azaria, căpetenia Casei lui Dumnezeu. 14Levitul Core, fiul lui Imna, ușier în partea de răsărit, avea grijă de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, ca să împartă ce era adus Domnului prin ridicare și lucrurile preasfinte. 15În cetăţile
31:15
Ios. 21:9
preoţești, Eden, Miniamin, Iosua, Șemaia, Amaria și Șecania erau puși sub cârmuirea lui ca să împartă cu credincioșie fraţilor lor, mari și mici, partea cuvenită lor, după cetele lor: 16celor de parte bărbătească înscriși de la vârsta de trei ani în sus; tuturor celor ce intrau zilnic în Casa Domnului ca să-și facă slujba după însărcinările și după cetele lor; 17preoţilor înscriși după casele lor părintești și leviţilor de la
31:17
1 Cron. 23:24,27
douăzeci de ani în sus, după slujbele și după cetele lor: 18la toată adunarea preoţilor și leviţilor înscriși cu toţi pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii și fiicele lor, căci erau fără prihană în împărţirea lucrurilor sfinte. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoţii, care locuiau la ţară în împrejurimile
31:19
Lev. 25:34Num. 35:2
cetăţilor lor, erau în fiecare cetate oameni numiţi anume
31:19
Vers. 12-15.

ca să împartă părţile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoţi și tuturor leviţilor înscriși. 20Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut
31:20
2 Împ. 20:3
ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.