Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Năvălirea lui Sanherib, împăratul Asiriei

321După

32:1
2 Împ. 18:13Is. 36:1
aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetăţile întărite, cu gând să pună mâna pe ele. 2Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, 3s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. 4S-au strâns o mulţime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ţinutului aceluia. „Pentru ce”, ziceau ei, „să găsească împăraţii Asiriei, la venirea lor, ape din belșug?” 5Ezechia s-a
32:5
Is. 22:9,10
îmbărbătat; a zidit
32:5
Cap. 25:23.

din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo
32:5
2 Sam. 5:91 Împ. 9:24
, în cetatea lui David, și a pregătit o mulţime de arme și de scuturi. 6A pus căpetenii de război peste popor și le-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetăţii. Vorbindu-le inimii, a zis: 7„Întăriţi-vă
32:7
Deut. 31:6
și îmbărbătaţi-vă. Nu vă
32:7
Cap. 20:15.

temeţi și nu vă înspăimântaţi înaintea împăratul Asiriei și înaintea întregii mulţimi care este cu el, căci cu noi
32:7
2 Împ. 6:16
sunt mai mulţi decât cu el. 8Cu el este un braţ de carne
32:8
Ier. 17:51 Ioan 4:4
, dar cu
32:8
Cap. 13:12.
Rom. 8:31
noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Trimișii lui Sanherib

9După aceea

32:9
2 Împ. 18:17
, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim pe când era înaintea Lachisului cu toate puterile lui; i-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la toţi cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună: 10„Așa
32:10
2 Împ. 18:19
vorbește Sanherib, împăratul Asiriei: ‘Pe ce se bizuiește încrederea voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim? 11Oare nu vă amăgește Ezechia, ca să vă dea morţii prin foamete și prin sete, când zice: «Domnul
32:11
2 Împ. 18:30
Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei»? 12Oare nu
32:12
2 Împ. 18:22
Ezechia a îndepărtat înălţimile și altarele Domnului și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimului: «Să vă închinaţi numai unui altar și să aduceţi tămâie numai pe el»? 13Nu știţi ce am făcut noi, eu și părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte ţări? Dumnezeii neamurilor acestor ţări au putut
32:13
2 Împ. 18:33-35
ei să le izbăvească ţările din mâna mea? 14Care dintre toţi dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinţii mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea? 15
32:15
2 Împ. 18:29
nu vă amăgească Ezechia dar și să nu vă înșele astfel; nu vă încredeţi în el! Căci dumnezeul niciunui neam, niciunei împărăţii n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinţilor mei: cu cât mai puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea!’” 16Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva robului Său Ezechia. 17Și a trimis o scrisoare
32:17
2 Împ. 19:9
batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva Lui: „După cum
32:17
2 Împ. 19:12
dumnezeii neamurilor celorlalte ţări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mâna mea.” 18Slujitorii lui Sanherib au strigat
32:18
2 Împ. 18:28
cu glas tare în limba evreiască, pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim, care
32:18
2 Împ. 18:26-28
era pe zid, și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. 19Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrarea
32:19
2 Împ. 19:18
mâinilor omenești.

Nimicirea lui Sanherib

20Împăratul Ezechia

32:20
2 Împ. 19:15
și prorocul Isaia
32:20
2 Împ. 19:2,4
, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. 21Atunci, Domnul a trimis
32:21
2 Împ. 19:35
un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toţi vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în ţara lui. A intrat în casa dumnezeului său, și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. 22Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-a ocrotit împotriva celor ce-i împresurau. 23Mulţi au adus Domnului daruri în Ierusalim și au adus daruri bogate
32:23
Cap. 17:5.

lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălţat
32:23
Cap. 1:1.

în ochii tuturor popoarelor.

Boala și moartea lui Ezechia

24În vremea

32:24
2 Împ. 20:1Is. 38:1
aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. 25Dar Ezechia n-a răsplătit
32:25
Ps. 116:12
binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat
32:25
Cap. 26:16.
Hab. 2:4
inima. Mânia
32:25
Cap. 24:18.

Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. 26Atunci, Ezechia
32:26
Ier. 26:18,19
s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul
32:26
2 Împ. 20:19
vieţii lui Ezechia. 27Ezechia a avut multe bogăţii și multă slavă. Și-a făcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori; 28hambare pentru roadele de grâu, de must și de untdelemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. 29Și-a zidit cetăţi și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe
32:29
1 Cron. 29:12
avuţii. 30Tot Ezechia
32:30
Is. 22:9,11
a astupat și gura de sus a apelor Ghihon și le-a adus în jos, spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. 31Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la
32:31
2 Împ. 20:12Is. 39:1
el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce
32:31
Deut. 8:2
, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. 32Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia
32:32
Is. 36
37
38
39
prorocului Isaia, fiul lui Amoţ, în cartea
32:32
2 Împ. 18
19
20
împăraţilor lui Iuda și Israel. 33Ezechia a adormit
32:33
2 Împ. 20:21
cu părinţii săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat
32:33
Prov. 10:7
cinste la moarte. Și, în locul lui, a domnit fiul său Manase.