Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Manase împăratul lui Iuda

331Manase avea doisprezece

33:1
2 Împ. 21:1
ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile
33:2
Deut. 18:9
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3A zidit iarăși înălţimile pe care le dărâmase
33:3
2 Împ. 18:4
tatăl său, Ezechia. A ridicat altare baalilor, a făcut idoli
33:3
Deut. 16:21
Astarteei, și s-a închinat înaintea întregii oștiri
33:3
Deut. 17:3
a cerurilor și i-a slujit. 4A zidit altare în Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: „În Ierusalim
33:4
Deut. 12:111 Împ. 8:29
9:37:16
va fi Numele Meu pe vecie.” 5A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în
33:5
Cap. 4:9.

cele două curţi ale Casei Domnului. 6Și-a trecut
33:6
Lev. 18:21Deut. 18:102 Împ. 23:10Ezec. 23:37,39
fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom; umbla cu
33:6
Deut. 18:10,11
descântece și vrăjitorii și ţinea la el oameni care chemau
33:6
2 Împ. 21:6
duhurile și care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie. 7A pus
33:7
2 Împ. 21:7
chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon: „În casa
33:7
Ps. 132:14
aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie. 8Nu voi mai strămuta pe Israel
33:8
2 Sam. 7:10
din ţara pe care am dat-o părinţilor voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învăţăturile și poruncile date prin Moise.” 9Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. 11Atunci, Domnul
33:11
Deut. 28:36
a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în
33:11
Iov 36:8Ps. 107:10,11
lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă și l-au dus la Babilon. 12Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit
33:12
1 Pet. 5:6
adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 13I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a
33:13
1 Cron. 5:20Ezra 8:23
ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăţia lui. Și Manase a cunoscut
33:13
Ps. 9:16Dan. 4:25
că Domnul este Dumnezeu. 14După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon
33:14
1 Împ. 1:33
în vale, un zid care se întindea până la Poarta Peștilor și cu care a înconjurat
33:14
Cap. 27:3.

dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda. 15A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini
33:15
Vers. 3,5,7.

și idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. 16A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire și de laudă
33:16
Lev. 7:12
și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. 17Poporul
33:17
Cap. 32:12.

jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. 18Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor
33:18
1 Sam. 9:9
care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel. 19Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi și a înălţat idoli Astarteei și chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai. 20Manase a adormit
33:20
2 Împ. 21:18
cu părinţii săi și a fost îngropat în casa lui. Și, în locul lui, a domnit fiul său Amon.

Amon împăratul lui Iuda

21Amon avea douăzeci și doi

33:21
2 Împ. 21:19
de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani la Ierusalim. 22El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său, Manase, și le-a slujit. 23Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum
33:23
Vers. 12.

se smerise tatăl său, Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. 24Slujitorii lui au uneltit
33:24
2 Împ. 21:23,24
împotriva lui și l-au omorât în casa lui. 25Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și, în locul lui, poporul ţării a pus împărat pe fiul său Iosia.