Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Iosia împăratul lui Iuda

341Iosia avea opt

34:1
2 Împ. 22:1
ani când a ajuns împărat și a domnit treizeci și unu de ani la Ierusalim. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David; nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. 3În al optulea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute
34:3
Cap. 15:2.

pe Dumnezeul tatălui său David. Și, în al doisprezecelea an, a început să curăţească
34:3
1 Împ. 13:2
Iuda și Ierusalimul de înălţimi
34:3
Cap. 33:17,22.

, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. 4Au dărâmat
34:4
Lev. 26:302 Împ. 23:4
înaintea lui altarele baalilor și au tăiat stâlpii închinaţi soarelui, care erau deasupra lor; a sfărâmat idolii Astarteei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele
34:4
2 Împ. 23:6
celor ce le aduseseră jertfe 5și a ars
34:5
1 Împ. 13:2
oasele preoţilor pe altarele lor. Astfel a curăţit Iuda și Ierusalimul. 6În cetăţile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni, în mijlocul dărâmăturilor lor, 7a dărâmat altarele, a făcut bucăţi idolii Astarteei și chipurile cioplite, le-a făcut praf
34:7
Deut. 9:21
și a tăiat toţi stâlpii închinaţi soarelui în toată ţara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. 8În al
34:8
2 Împ. 22:3
optsprezecelea an al domniei lui, după ce a curăţit ţara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Aţalia, pe Maaseia, căpetenia cetăţii, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă Casa Domnului Dumnezeului său. 9S-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul
34:9
2 Împ. 12:4
adus în Casa lui Dumnezeu, pe care-l strânseseră leviţii păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. 10L-au dat în mâinile meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea Casei Domnului, 11iar ei l-au dat tâmplarilor și zidarilor, ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricaseră împăraţii lui Iuda. 12Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviţi din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii chehatiţilor. Toţi aceia dintre leviţi care știau să cânte bine 13vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toţi lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alţi leviţi
34:13
1 Cron. 23:4,5
, logofeţi, dregători și ușieri.

Găsirea cărţii Legii

14În clipa când au scos argintul care fusese adus în Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit

34:14
2 Împ. 22:8
cartea Legii Domnului, dată prin Moise. 15Atunci, Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului.” Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. 16Șafan a adus împăratului cartea. Și, când a dat socoteală împăratului, a zis: „Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. 17Au strâns argintul care se afla în Casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor.” 18Logofătul Șafan a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. 19Când a auzit împăratul cuvintele Legii, și-a sfâșiat hainele. 20Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: 21„Duceţi-vă și întrebaţi pe Domnul pentru mine și pentru rămășiţa lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinţii noștri n-au ţinut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta.” 22Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Șalum, fiul lui Tochehat
34:22
2 Împ. 22:14
, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce au spus ce aveau de spus, 23ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Spuneţi omului care v-a trimis la mine: 24Așa vorbește Domnul: «Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. 25Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge.»’ 26Dar să spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit: 27«Pentru că ţi s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea Mea, pentru că ţi-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, și Eu am auzit», zice Domnul, 28«iată, te voi strânge lângă părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui.»’” Ei au adus împăratului răspunsul acesta.

Înnoirea legământului

29Împăratul

34:29
2 Împ. 23:1
a strâns pe toţi bătrânii din Iuda și din Ierusalim. 30Apoi s-a suit la Casa Domnului cu toţi oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoţii și leviţii și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărţii legământului care se găsise în Casa Domnului. 31Împăratul stătea
34:31
2 Împ. 11:14
23:3
pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învăţăturile Lui și legile Lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. 32Și a făcut să intre în legământ toţi cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinţilor lor. 33Iosia a îndepărtat toate urâciunile
34:33
1 Împ. 11:5
din toate ţările copiilor lui Israel și a făcut ca toţi cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul
34:33
Ier. 3:10
vieţii lui, nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinţilor lor.