Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Prăznuirea Paștelor

351Iosia a prăznuit

35:1
2 Împ. 23:21,22
Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a paisprezecea
35:1
Exod 12:6Ezra 6:19
zi a lunii întâi. 2A pus pe preoţi în slujbele
35:2
Cap. 23:18.
Ezra 6:18
lor și i-a îmbărbătat
35:2
Cap. 29:5,11.

la slujba Casei Domnului. 3A zis leviţilor care
35:3
Deut. 33:10Mal. 2:7
învăţau pe tot Israelul și care erau închinaţi Domnului: „Puneţi chivotul sfânt
35:3
Cap. 5:7.

în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveţi
35:3
1 Cron. 23:26
să-l mai purtaţi pe umeri. Slujiţi acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului Său Israel. 4Pregătiţi-vă după
35:4
1 Cron. 9:10
casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris
35:4
1 Cron. 23
24
25
26
David, împăratul lui Israel, și fiul
35:4
Cap. 8:14.

său Solomon. 5Luaţi-vă
35:5
Ps. 134:1
locurile în Sfântul Locaș, după feluritele case părintești ale fraţilor voștri, fiii poporului, și după înșiruirea caselor părintești ale leviţilor. 6Jertfiţi Paștele, sfinţiţi-vă
35:6
Cap. 29:5,15;
30:3,15Ezra 6:20
și pregătiţi-le pentru fraţii voștri, întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise.” 7Iosia a dat
35:7
Cap. 30:24.

oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre în număr de treizeci de mii, toţi pentru Paște, și trei mii de boi. Aceștia au fost luaţi din averile împăratului. 8Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului, preoţilor și leviţilor. Hilchia, Zaharia și Iehiel, mai-marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru Paște, două mii șase sute de miei și trei sute de boi. 9Conania, Șemaia și Netaneel, fraţii săi, Hașabia, Ieiel și Iozabad, capii leviţilor, au dat leviţilor, pentru Paște, cinci mii de miei și cinci sute de boi. 10Astfel s-a întocmit slujba și preoţii
35:10
Ezra 6:18
și leviţii și-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului. 11Au jertfit Paștele. Preoţii au stropit
35:11
Cap. 29:22.

sângele pe care-l luau din mâna leviţilor, și leviţii au jupuit
35:11
Cap. 29:34.

vitele de piele. 12Au pus deoparte arderile-de-tot, ca să le dea cetelor caselor părintești ale oamenilor din popor să le aducă Domnului, cum este scris în cartea
35:12
Lev. 3:3
lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. 13Au fiert
35:13
Exod 12:8,9Deut. 16:7
Paștele la foc, după orânduială, și au fiert lucrurile sfinte în cazane
35:13
1 Sam. 2:13-15
, căldări și tigăi. Și le-au împărţit în grabă la tot poporul. 14Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoţi, căci preoţii, fiii lui Aaron, au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor-de-tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviţii pentru ei și pentru preoţi, fiii lui Aaron. 15Cântăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui
35:15
1 Cron. 25:1
David, lui Asaf, lui Heman și lui Iedutun, văzătorul împăratului. Ușierii
35:15
1 Cron. 9:17,18
26:14
, de asemenea, erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor leviţii au pregătit ce era pentru ei. 16Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile-de-tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. 17Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și Sărbătoarea Azimilor
35:17
Exod 12:15
13:6
șapte zile. 18Nicio Sărbătoare a Paștelor nu
35:18
2 Împ. 23:22,23
mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoţii și leviţii, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului. 19În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea.

Iosia ucis

20După toate aceste lucruri, după ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco

35:20
2 Împ. 23:29Ier. 46:2
, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. 21Și Neco i-a trimis soli să-i spună: „Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească.” 22Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele
35:22
1 Împ. 22:30
ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido. 23Arcașii au tras asupra împăratului Iosia, și împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt greu rănit.” 24Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus
35:24
2 Împ. 23:30
la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinţilor săi.

Tot Iuda

35:24
Zah. 12:11
și Ierusalimul au plâns pe Iosia. 25Ieremia a făcut un cântec de jale
35:25
Plâng. 4:20
pentru Iosia. Toţi cântăreţii și toate cântăreţele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns o datină
35:25
Ier. 22:20
în Israel. Cântările acestea sunt scrise în „Cântecele de Jale”. 26Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește Legea Domnului, 27cele dintâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda.