Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Domnia lui Ioahaz

361Poporul

36:1
2 Împ. 23:30
ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. 2Ioahaz avea douăzeci și trei de ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. 3Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste ţară un bir de o sută de talanţi de argint și de un talant de aur. 4Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și i-a schimbat numele în Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt.

Ioiachim

5Ioiachim avea douăzeci și cinci

36:5
2 Împ. 23:36,37
de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. 6Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva
36:6
2 Împ. 24:1
lui și l-a legat cu lanţuri de aramă ca să-l ducă
36:6
2 Împ. 24:6Ier. 22:18,19
36:30
la Babilon. 7Nebucadneţar a dus la Babilon unelte
36:7
2 Împ. 24:13Dan. 1:1,2
5:2
din Casa Domnului și le-a pus în casa lui, în Babilon. 8Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urâciunile pe care le-a săvârșit și răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.

Ioiachin

9Ioiachin

36:9
2 Împ. 24:8
avea opt36:9 În 2 Împ. 24:8 citim: optsprezece ani. ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni și zece zile la Ierusalim.

El a făcut ce este rău înaintea Domnului. 10În anul următor, împăratul Nebucadneţar l-a

36:10
2 Împ. 24:10-17
dus la Babilon împreună
36:10
Dan. 1:1,2
5:2
cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia
36:10
Ier. 37:1
, fratele lui Ioiachin.

Zedechia

11Zedechia avea douăzeci și unu

36:11
2 Împ. 24:18Ier. 52:1
de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. 12El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului. 13S-a răsculat
36:13
Ier. 52:3Ezec. 17:15,18
chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Și-a înţepenit grumazul
36:13
2 Împ. 17:14
și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. 14Toate căpeteniile preoţilor și poporul au înmulţit și ei fărădelegile după toate urâciunile neamurilor și au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim. 15Domnul Dumnezeul
36:15
Ier. 25:3,4
35:15
44:4
părinţilor lor a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său și locașul Său. 16Dar ei și-au bătut joc
36:16
Ier. 5:12,13
de trimișii lui Dumnezeu, I-au nesocotit
36:16
Prov. 1:25,30
cuvintele și au râs
36:16
Ier. 32:3
38:6Mat. 23:34
de prorocii Lui, până când mânia
36:16
Ps. 74:1
79:5
Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac. 17Atunci, Domnul a făcut
36:17
Deut. 28:492 Împ. 25:1Ezra 9:7
să se suie împotriva lor împăratul haldeenilor și a ucis
36:17
Ps. 74:20
79:2,3
cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. 18Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele
36:18
2 Împ. 25:13
din Casa Domnului, mari și mici, vistieriile Casei Domnului și vistieriile împăratului și ale căpeteniilor lui. 19Au ars
36:19
2 Împ. 25:9Ps. 74:6,7
79:1,7
Casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. 20Pe cei ce au scăpat
36:20
2 Împ. 25:11
de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși
36:20
Ier. 27:7
, lui și fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perșilor, 21ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui
36:21
Ier. 25:9,11,12
26:6,7
29:10
Ieremia, până ce ţara și-a ţinut
36:21
Lev. 26:34,35,43Dan. 9:2
Sabatele ei și s-a odihnit
36:21
Lev. 25:4,5
tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor șaptezeci de ani.

Porunca lui Cirus

22În cel dintâi an

36:22
Ezra 1:1
al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia
36:22
Ier. 25:12,13
29:10
33:10,11,14
, Domnul a trezit duhul lui Cirus
36:22
Is. 44:28
, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăţia lui: 23„Așa
36:23
Ezra 1:1-3
vorbește Cirus, împăratul perșilor: ‘Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului și mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece!’”