Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Altarul de aramă, marea și lighenele

41A făcut un altar

4:1
Exod 27:1,22 Împ. 16:14Ezec. 43:13,16
de aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi și înalt de zece coţi. 2A făcut marea
4:2
1 Împ. 7:23
turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi și un fir de treizeci de coţi ar fi înconjurat-o. 3Sub
4:3
1 Împ. 7:24-26
marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte zece de fiecare cot de jur împrejurul mării; boii, așezaţi pe două rânduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea. 4Era așezată pe doisprezece boi, dintre care trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi și trei întorși spre răsărit; marea era așezată pe ei și toată partea dindărăt a trupurilor lor era înăuntru. 5Grosimea ei era de un lat de mână și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi
4:5
1 Împ. 7:26
. 6A făcut zece
4:6
1 Împ. 7:38
lighene și a pus cinci la dreapta și cinci la stânga, ca să slujească la curăţiri: în ele se spălau feluritele părţi ale arderilor-de-tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.

Celelalte lucruri și unelte pentru Templu

7A mai

4:7
1 Împ. 7:49
făcut zece sfeșnice de aur, după
4:7
Exod 25:31,401 Cron. 28:12,19
porunca privitoare la ele, și le-a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. 8A mai făcut
4:8
1 Împ. 7:48
zece mese și le-a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur. 9A mai făcut
4:9
1 Împ. 6:36
curtea preoţilor și curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă. 10A așezat marea
4:10
1 Împ. 7:39
în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit. 11Hiram
4:11
1 Împ. 7:40
a făcut cenușarele, lopeţile și potirele.

Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu: 12doi stâlpi, cu cele două capete

4:12
1 Împ. 7:41
și coperișurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două coperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor; 13cele patru sute
4:13
1 Împ. 7:20
de rodii pentru cele două reţele, câte două șiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două coperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor; 14cele zece temelii
4:14
1 Împ. 7:27,43
și cele zece lighene de pe temelii; 15marea și cei doisprezece boi de sub ea; 16cenușarele, lopeţile și furculiţele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi
4:16
1 Împ. 7:14,45
să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită. 17Împăratul a pus să le toarne în câmpia
4:17
1 Împ. 7:46
Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot și Ţereda. 18Solomon
4:18
1 Împ. 7:47
a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei. 19Solomon
4:19
1 Împ. 7:48-50
a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile
4:19
Exod 25:30
pentru punerea înaintea Domnului, 20sfeșnicele și candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse după poruncă
4:20
Exod 27:20,21
înaintea Locului Preasfânt, 21florile
4:21
Exod 25:31
, candelele și mucările de aur, de aur foarte curat, 22cuţitele, potirele, ceștile și căţuile de aur curat și aripile de aur pentru ușa dinăuntru a casei, de la intrarea Locului Preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea Templului.