Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Sfârșitul sfinţirii

71Când

7:1
1 Împ. 8:54
și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât
7:1
Lev. 9:24Jud. 6:211 Împ. 18:381 Cron. 21:26
foc din cer și a mistuit arderea-de-tot și jertfele, și slava
7:1
1 Împ. 8:10,11Ezec. 10:3,4
Domnului a umplut casa. 2Preoţii
7:2
Cap. 5:14.

nu puteau să intre în Casa Domnului, căci slava Domnului umplea Casa Domnului. 3Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste casă; ei și-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul, zicând
7:3
Cap. 5:13.
Ps. 136:1
: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în
7:3
1 Cron. 16:41
veac!” 4Împăratul
7:4
1 Împ. 8:62,63
și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. 5Împăratul Solomon a înjunghiat douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi. Astfel au făcut împăratul și tot poporul sfinţirea Casei lui Dumnezeu. 6Preoţii
7:6
1 Cron. 15:16
stăteau la locul lor și tot astfel și leviţii, cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul zicând: „Căci îndurarea Lui ţine în veac!” Preoţii sunau
7:6
Cap. 5:12.

din trâmbiţe în faţa lor. Și tot Israelul era de faţă. 7Solomon a sfinţit
7:7
1 Împ. 8:64
și mijlocul curţii, care este înaintea Casei Domnului, căci acolo a adus arderile-de-tot și grăsimile jertfelor de mulţumire, pentru că altarul de aramă pe care-l făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile-de-tot, darurile de mâncare și grăsimile. 8Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea
7:8
1 Împ. 8:65
șapte zile și tot Israelul a prăznuit împreună cu el; venise o mare mulţime de oameni de la intrarea Hamatului până la pârâul
7:8
Ios. 13:3
Egiptului. 9În ziua a opta, au avut o adunare de sărbătoare, căci sfinţirea altarului au făcut-o șapte zile și sărbătoarea tot șapte zile. 10În a douăzeci și treia
7:10
1 Împ. 8:66
zi a lunii a șaptea, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel și mulţumit de binele pe care-l făcuse Domnul lui David, lui Solomon și poporului Său Israel.

Dumnezeu Se arată lui Solomon

11Când a isprăvit

7:11
1 Împ. 9:1
Solomon Casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce-și pusese de gând să facă în Casa Domnului și în casa împăratului, 12Domnul S-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea și aleg locul
7:12
Deut. 12:5
acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe. 13Când voi
7:13
Cap. 6:26,28.

închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu, 14dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va
7:14
Iac. 4:10
smeri, se va ruga și va căuta Faţa Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl
7:14
Cap. 6:27,30.

voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui ţara. 15Ochii
7:15
Cap. 6:40.

Mei vor fi deschiși de acum și urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. 16Acum, aleg
7:16
1 Împ. 9:3
și sfinţesc casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, și voi avea totdeauna ochii și inima Mea acolo. 17Și tu
7:17
1 Împ. 9:4
, dacă vei umbla înaintea Mea cum a umblat tatăl tău, David, făcând tot ce ţi-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile Mele, 18voi întări scaunul de domnie al împărăţiei tale, cum am făgăduit tatălui tău, David, când am zis: ‘Niciodată nu
7:18
Cap. 6:16.

vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel.’ 19Dar, dacă vă
7:19
Lev. 26:14,33Deut. 28:15,36,37
veţi abate, dacă veţi părăsi legile și poruncile Mele, pe care vi le-am dat, și dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor, 20vă voi smulge din ţara Mea, pe care v-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa aceasta pe care am închinat-o Numelui Meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. 21Și, cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va zice: ‘Pentru ce
7:21
Deut. 29:24Ier. 22:8,9
a făcut Domnul așa ţării și casei acesteia?’ 22Și se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care i-a scos din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit; iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele.’”