Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Cetăţile zidite de Solomon

81După douăzeci

8:1
1 Împ. 9:10
de ani, în timpul cărora Solomon a zidit Casa Domnului și casa lui însuși, 2a întărit cetăţile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. 3Solomon a mers împotriva Hamatului, la Ţoba, și a pus stăpânire pe ea. 4A întărit
8:4
1 Împ. 9:17
Tadmorul în pustie și toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde în Hamat. 5A întărit apoi Bet-Horonul de Sus și Bet-Horonul de Jos, ca cetăţi întărite cu ziduri, porţi și zăvoare; 6Baalatul și toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde și care ţineau de el, toate cetăţile pentru care, cetăţile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată ţara al cărei stăpân era. 7Pe
8:7
1 Împ. 9:20
tot poporul care mai rămăsese din hetiţi, din amoriţi, din fereziţi, din heviţi și din iebusiţi, care nu făcea parte din Israel, 8pe urmașii lor care rămăseseră după ei în ţară și pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. 9Solomon n-a întrebuinţat ca robi pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai-marii carelor și călărimii lui. 10Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinate să privegheze peste el erau în număr de două sute cincizeci
8:10
1 Împ. 9:23
. 11Solomon
8:11
1 Împ. 3:1
7:8
9:24
a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis: „Nevastă-mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.”

Rânduiala slujbei

12Atunci, Solomon a adus arderi-de-tot Domnului pe altarul Domnului, pe care-l zidise înaintea pridvorului. 13Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi

8:13
Exod 29:38Num. 28:3,9,11,26
29:1
, pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători, de trei ori
8:13
Exod 23:14Deut. 16:16
pe an, la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. 14A pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său, David, cetele
8:14
1 Cron. 24:1
preoţilor, după slujba lor, pe leviţi
8:14
1 Cron. 25:1
după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în faţa preoţilor, și pe ușieri
8:14
1 Cron. 9:17
26:1
, împărţiţi la fiecare ușă, după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. 15Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoţi și leviţi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privinţa vistieriilor. 16Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. 17Solomon a plecat atunci la Eţion-Gheber
8:17
1 Împ. 9:26
și la Elot, pe ţărmul mării, în ţara Edomului. 18Și
8:18
1 Împ. 9:27
Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur, pe care i-au adus împăratului Solomon.