Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Împărăteasa din Seba

91Împărăteasa

9:1
1 Împ. 10:1Mat. 12:42Luca 11:31
din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. 2Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să i-l lămurească. 3Împărăteasa din Seba a văzut înţelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 4și bucatele de la masa lui, și locuinţa slujitorilor lui, și slujbele, și hainele celor ce-i slujeau, și paharnicii lui, și hainele lor, și treptele pe care se suia la Casa Domnului. 5Uimită, ea a zis împăratului: „Este adevărat deci ce am auzit eu în ţara mea despre faptele și înţelepciunea ta! 6Nu credeam tot ce se zicea, până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înţelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. 7Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea înaintea ta și care aud înţelepciunea ta! 8Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care S-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul Lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău! Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el, ca să faci judecată și dreptate.” 9Ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. 10Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon care
9:10
Cap. 8:18.

au adus aur din Ofir au adus și lemn mirositor
9:10
1 Împ. 10:11
și pietre scumpe. 11Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru Casa Domnului și pentru casa împăratului și harpe și alăute pentru cântăreţi. Nu se mai văzuse așa ceva în ţara lui Iuda. 12Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în ţara ei, ea și slujitorii ei.

Avuţia, înţelepciunea și mărimea lui Solomon

13Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de șase sute șaizeci și șase de talanţi de aur, 14afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toţi împăraţii Arabiei și de la dregătorii ţării, care aduceau aur și argint lui Solomon. 15Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat șase sute de sicli de aur bătut, 16și alte trei sute de scuturi de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei sute de sicli de aur; și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. 17Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. 18Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare, de aur, care se ţinea de scaunul de domnie; de fiecare parte a scaunului erau rezemători, lângă rezemători erau doi lei 19și, pe cele șase trepte, de o parte și de alta, erau doisprezece lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăţie. 20Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint – argintului nu i se dădea niciun preţ pe vremea lui Solomon. 21Căci împăratul avea corăbii din Tarsis, care călătoreau cu slujitorii lui Hiram; și la fiecare trei ani veneau corăbiile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuţe și păuni. 22Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pământului prin bogăţiile și înţelepciunea lui. 23Toţi împăraţii pământului căutau să-l vadă pe Solomon ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 24Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri; așa era în fiecare an. 25Solomon

9:25
1 Împ. 4:26
10:26
avea patru mii de iesle pentru caii de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a așezat în cetăţile unde își ţinea carele și la Ierusalim, lângă împărat. 26El stăpânea
9:26
1 Împ. 4:21
peste toţi împăraţii, de la râu
9:26
Gen. 15:18Ps. 72:8
până la ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. 27Împăratul
9:27
1 Împ. 10:27
a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de mulţi ca smochinii sălbatici, care cresc pe câmpie. 28Din Egipt și din toate ţările se aduceau
9:28
1 Împ. 10:28
cai pentru Solomon.

Moartea lui Solomon

29Celelalte

9:29
1 Împ. 11:41
fapte ale lui Solomon, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia
9:29
1 Împ. 11:29
din Silo și în descoperirile prorocului
9:29
Cap. 12:15;
13:22
Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? 30Solomon
9:30
1 Împ. 11:42,43
a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul. 31Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui și l-au îngropat în cetatea tatălui său, David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Roboam.