Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urare

11Pavel, apostol

1:1
1 Cor. 1:1Efes. 1:1Col. 1:11 Tim. 1:12 Tim. 1:1
al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint și
1:1
Filip. 1:1Col. 1:2
către toţi sfinţii, care sunt în toată Ahaia: 2Har
1:2
Rom. 1:71 Cor. 1:3Gal. 1:3Filip. 1:2Col. 1:21 Tes. 1:12 Tes. 1:2Filim. 3
și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Mângâierile apostolului

3Binecuvântat

1:3
Efes. 1:31 Pet. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, 4care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! 5Căci, după cum avem parte din belșug de suferinţele
1:5
Fapte 9:4Col. 1:24
lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. 6Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiaţi, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleași suferinţe
1:6
Cap. 4:15.

ca și noi. 7Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă
1:7
Rom. 8:172 Tim. 2:12
aveţi parte de suferinţe, aveţi parte și de mângâiere. 8În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoștinţă despre necazul
1:8
Fapte 19:231 Cor. 15:32
16:9
care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă. 9Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu
1:9
Ier. 17:5,7
în noi înșine, ci în Dumnezeu, care înviază morţii. 10El
1:10
2 Pet. 2:9
ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. 11Voi înșivă ne veţi
1:11
Rom. 15:30Filip. 1:19Filim. 22
ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea
1:11
Cap. 4:15.

făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturia cugetului apostolului

12Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, și mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie și curăţie

1:12
Cap. 2:17;
4:2
de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu
1:12
1 Cor. 2:4,13
pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. 13Nu vă scriem altceva decât ce citiţi și cunoașteţi. Și trag nădejde că până la sfârșit veţi cunoaște, 14cum aţi și cunoscut în parte, că
1:14
Cap. 5:12.

noi suntem lauda voastră, după cum și voi
1:14
Filip. 2:16
4:11 Tes. 2:19,20
veţi fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. 15În această încredinţare voiam
1:15
1 Cor. 4:19
să vin mai înainte la voi, ca să aveţi un
1:15
Rom. 1:11
al doilea har. 16Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia; apoi
1:16
1 Cor. 16:5,6
din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. 17În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii
1:17
Cap. 10:2.

, ca să fie în mine „Da, da” și „Nu, nu”? 18Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost și „Da”, și „Nu”. 19Căci Fiul
1:19
Marcu 1:1Luca 1:35Fapte 9:20
lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost „Da” și „Nu”, ci
1:19
Evr. 13:8
în El nu este decât „Da”. 20În adevăr
1:20
Rom. 15:8,9
, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea și „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. 21Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos, și care ne-a
1:21
1 Ioan 2:20,27
uns este Dumnezeu. 22El ne-a
1:22
Efes. 1:13
4:302 Tim. 2:19Apoc. 2:17
și pecetluit și ne-a
1:22
Cap. 5:5.
Efes. 1:14
pus în inimă arvuna Duhului.

Pricina amânării venirii

23Iau

1:23
Rom. 1:9Gal. 1:20Filip. 1:8
pe Dumnezeu martor faţă de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca
1:23
1 Cor. 4:2112:20
13:2,10
să vă cruţ. 24Nu doar că
1:24
1 Cor. 3:51 Pet. 5:3
am avea stăpânire peste credinţa voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci staţi tari în
1:24
Rom. 11:201 Cor. 15:1
credinţă.