Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Pavel își apără slujba lui

101Eu

10:1
Rom. 12:1
, Pavel, vă rog, prin blândeţea și bunătatea lui Hristos – eu, cel
10:1
Vers. 10. Cap. 12:5,7,9.

„smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe” – 2vă rog dar să nu mă faceţi ca, atunci când voi fi de faţă, să
10:2
1 Cor. 4:21
alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând s-o întrebuinţez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânaţi de firea pământească. 3Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. 4Căci
10:4
Efes. 6:131 Tes. 5:8
armele cu care ne luptăm
10:4
1 Tim. 1:182 Tim. 2:3
noi nu sunt supuse firii pământești, ci
10:4
Fapte 7:221 Cor. 2:513:3,4
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
10:4
Ier. 1:10
surpe întăriturile. 5Noi răsturnăm
10:5
1 Cor. 1:19
3:19
izvodirile minţii și orice înălţime care se ridică împotriva cunoștinţei lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 6Îndată
10:6
Cap. 13:2,10.

ce se va săvârși
10:6
Cap. 2:9;
7:15
ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. 7La
10:7
Ioan 7:2411:18
înfăţișare vă uitaţi? Dacă
10:7
1 Cor. 14:37Ioan 4:6
cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi
10:7
1 Cor. 3:23
9:1
. 8Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu
10:8
Cap. 13:10.

stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu
10:8
Cap. 7:14;
12:6
mi-ar fi rușine. 9Zic așa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. 10„De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar
10:10
1 Cor. 2:3,4Gal. 4:13
când este de faţă el însuși, este moale, și cuvântul
10:10
1 Cor. 1:17
2:1,4
lui n-are nicio greutate.” 11Cine judecă așa să fie încredinţat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de faţă, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de faţă!

Pavel și potrivnicii lui

12Negreșit

10:12
Cap. 3:1;
5:12
, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 13Noi
10:13
Vers. 15.

însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. 14Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci
10:14
1 Cor. 3:3,5,10
4:15
9:1
, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. 15Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu
10:15
Rom. 15:20
ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. 16Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ţinuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. 17Ci „oricine
10:17
Is. 65:16Ier. 9:241 Cor. 1:31
se laudă să se laude în Domnul”. 18Pentru că nu
10:18
Prov. 27:2
cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe
10:18
Rom. 2:291 Cor. 4:5
care Domnul îl laudă.