Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Răsplata dărniciei creștine

91Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea

9:1
Fapte 11:29Rom. 15:261 Cor. 16:1Gal. 2:10
de ajutoare pentru sfinţi. 2Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa
9:2
Cap. 8:19.
voastră, cu care mă laud cu
9:2
Cap. 8:24.
privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia
9:2
Cap. 8:10.
este gata de acum un an. Și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei. 3Am
9:3
Cap. 8:6,17,18,22.
trimis totuși pe fraţi, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus. 4Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de rușine în încrederea aceasta. 5De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. 6
9:6
Prov. 11:24
19:17
22:9Gal. 6:7,9
știţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 7Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu
9:7
Deut. 15:7
cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu
9:7
Exod 25:2
35:5Prov. 11:25Rom. 12:8
”. 8Și Dumnezeu poate
9:8
Prov. 11:24,25
28:27Filip. 4:19
să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, 9după cum este scris: „A împrăștiat
9:9
Ps. 112:9
, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.” 10„Cel ce dă
9:10
Is. 55:10
sămânţă semănătorului și pâine pentru hrană” vă va da și vă va înmulţi și vouă sămânţa de semănat și va face să crească roadele neprihănirii
9:10
Osea 10:12Mat. 6:1
voastre. 11În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care
9:11
Cap. 1:11;
, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu. 12Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă
9:12
Cap. 8:14.
nevoile sfinţilor, dar este și o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu. 13Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească
9:13
Mat. 5:16
pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru
9:13
Evr. 13:16
faţă de ei și faţă de toţi 14și-i face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul
9:14
Cap. 8:1.
nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi. 15Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
9:15
Iac. 1:17
darul Lui nespus de mare!

10

Pavel își apără slujba lui

101Eu

10:1
Rom. 12:1
, Pavel, vă rog, prin blândeţea și bunătatea lui Hristos – eu, cel
10:1
Vers. 10. Cap. 12:5,7,9.
„smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe” – 2vă rog dar să nu mă faceţi ca, atunci când voi fi de faţă, să
10:2
1 Cor. 4:21
alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând s-o întrebuinţez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânaţi de firea pământească. 3Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. 4Căci
10:4
Efes. 6:131 Tes. 5:8
armele cu care ne luptăm
10:4
1 Tim. 1:182 Tim. 2:3
noi nu sunt supuse firii pământești, ci
10:4
Fapte 7:221 Cor. 2:513:3,4
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
10:4
Ier. 1:10
surpe întăriturile. 5Noi răsturnăm
10:5
1 Cor. 1:19
3:19
izvodirile minţii și orice înălţime care se ridică împotriva cunoștinţei lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 6Îndată
10:6
Cap. 13:2,10.
ce se va săvârși
10:6
Cap. 2:9;
ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. 7La
10:7
Ioan 7:2411:18
înfăţișare vă uitaţi? Dacă
10:7
1 Cor. 14:37Ioan 4:6
cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi
10:7
1 Cor. 3:23
9:1
. 8Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu
10:8
Cap. 13:10.
stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu
10:8
Cap. 7:14;
mi-ar fi rușine. 9Zic așa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. 10„De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar
10:10
1 Cor. 2:3,4Gal. 4:13
când este de faţă el însuși, este moale, și cuvântul
10:10
1 Cor. 1:17
2:1,4
lui n-are nicio greutate.” 11Cine judecă așa să fie încredinţat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de faţă, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de faţă!

Pavel și potrivnicii lui

12Negreșit

10:12
Cap. 3:1;
, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 13Noi
10:13
Vers. 15.
însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. 14Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci
10:14
1 Cor. 3:3,5,10
4:15
9:1
, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. 15Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu
10:15
Rom. 15:20
ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. 16Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ţinuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. 17Ci „oricine
10:17
Is. 65:16Ier. 9:241 Cor. 1:31
se laudă să se laude în Domnul”. 18Pentru că nu
10:18
Prov. 27:2
cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe
10:18
Rom. 2:291 Cor. 4:5
care Domnul îl laudă.

11

Apostolii mincinoși

111O, de aţi putea suferi puţintică nebunie

11:1
Vers. 16. Cap. 5:13.
din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! 2Căci sunt gelos
11:2
Gal. 4:17,18
de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am
11:2
Osea 2:19,201 Cor. 4:15
logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţișez înaintea
11:2
Col. 1:28
lui Hristos ca pe o fecioară curată
11:2
Lev. 21:13
. 3Dar mă tem ca, după cum șarpele
11:3
Gen. 3:4Ioan 8:44
a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice
11:3
Efes. 6:24Col. 2:4,8,181 Tim. 1:3
4:1Evr. 13:92 Pet. 3:17
de la curăţia și credincioșia care este faţă de Hristos. 4În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă evanghelie
11:4
Gal. 1:7,8
, pe care n-aţi primit-o, o, cum îl îngăduiţi de bine! 5Dar socotesc că nici eu nu sunt cu
11:5
1 Cor. 15:10Gal. 2:6
nimic mai prejos de apostolii aceștia „nespus de aleși”! 6Chiar dacă sunt
11:6
1 Cor. 1:17
2:1,13
un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în
11:6
Efes. 3:4
cunoștinţă, și am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul și în toate
11:6
Cap. 4:2;
privinţele. 7Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi
11:7
Fapte 18:31 Cor. 9:6,12
ca să fiţi înălţaţi voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? 8Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. 9Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am
11:9
Fapte 20:331 Tes. 2:92 Tes. 3:8,9
fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii
11:9
Filip. 4:10,15,16
, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să
11:9
Cap. 12:14,16.
vă îngreuiez cu ceva. 10Pe adevărul lui Hristos care este în
11:10
Rom. 9:1
mine, nimeni
11:10
1 Cor. 9:15
nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei! 11Pentru ce
11:11
Cap. 6:11;
?… Pentru că nu vă iubesc?… Știe Dumnezeu! 12Dar lucrez și voi lucra astfel, pentru ca
11:12
1 Cor. 9:12
să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. 13Oamenii aceștia sunt
11:13
Fapte 15:24Rom. 16:18Gal. 1:7
6:12Filip. 1:152 Pet. 2:11 Ioan 4:1Apoc. 2:2
niște apostoli mincinoși, niște lucrători
11:13
Cap. 2:17.
înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger
11:14
Gal. 1:8
de lumină. 15Nu este mare lucru dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori
11:15
Cap. 3:9.
ai neprihănirii. Sfârșitul lor
11:15
Filip. 3:19
va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11:16
Vers. 1. Cap. 12:6,11.
spun: Să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puţintel. 17Ce spun în
11:17
1 Cor. 7:6,12
această îndrăzneală, ca să mă laud, nu
11:17
Cap. 9:4.
spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. 18De vreme ce
11:18
Filip. 3:3,4
mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. 19Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi
11:19
1 Cor. 4:10
, care sunteţi înţelepţi! 20Dacă
11:20
Gal. 2:4
4:9
vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi! 21Spre rușinea mea o spun că am
11:21
Cap. 10:10.
fost slabi! Totuși, orice
11:21
Filip. 3:4
poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune și eu înainte. 22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliţi? Și eu sunt! Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Și
11:22
Fapte 22:3Rom. 1:11Filip. 3:5
eu sunt! 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieșit din minţi. – Eu sunt și mai mult. În osteneli
11:23
1 Cor. 15:10
, și mai mult; în temniţe, și mai mult; în lovituri
11:23
Fapte 9:16
20:23
21:11
, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte
11:23
1 Cor. 15:30-324:11
6:9
! 24De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci
11:24
Deut. 25:3
de lovituri fără una; 25de trei ori am fost bătut
11:25
Fapte 16:22
cu nuiele; o dată am fost împroșcat
11:25
Fapte 14:19
cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat
11:25
Fapte 27:41
corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în adâncul mării. 26Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în
11:26
Fapte 9:23
13:50
14:5
17:5
20:3
21:31
23:10,11
25:3
primejdii din partea celor din neamul meu, în
11:26
Fapte 14:5
19:23
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoși, 27în osteneli și necazuri, în priveghiuri
11:27
Fapte 20:31
adesea, în foame
11:27
1 Cor. 4:11
și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija
11:28
Fapte 20:18Rom. 1:14
pentru toate Bisericile. 29Cine
11:29
1 Cor. 8:13
9:22
este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? 30Dacă e vorba să mă laud, mă
11:30
Cap. 12:5,9,10.
voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31Dumnezeu
11:31
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201 Tes. 2:5
și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
11:31
Rom. 9:5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint!… 32În
11:32
Fapte 9:24,25
Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascenilor, ca să mă prindă. 33Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniţă, prin zid, și am scăpat din mâinile lor.