Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Apostolii mincinoși

111O, de aţi putea suferi puţintică nebunie

11:1
Vers. 16. Cap. 5:13.

din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! 2Căci sunt gelos
11:2
Gal. 4:17,18
de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am
11:2
Osea 2:19,201 Cor. 4:15
logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţișez înaintea
11:2
Col. 1:28
lui Hristos ca pe o fecioară curată
11:2
Lev. 21:13
. 3Dar mă tem ca, după cum șarpele
11:3
Gen. 3:4Ioan 8:44
a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice
11:3
Efes. 6:24Col. 2:4,8,181 Tim. 1:3
4:1Evr. 13:92 Pet. 3:17
de la curăţia și credincioșia care este faţă de Hristos. 4În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă evanghelie
11:4
Gal. 1:7,8
, pe care n-aţi primit-o, o, cum îl îngăduiţi de bine! 5Dar socotesc că nici eu nu sunt cu
11:5
1 Cor. 15:10Gal. 2:6
nimic mai prejos de apostolii aceștia „nespus de aleși”! 6Chiar dacă sunt
11:6
1 Cor. 1:17
2:1,13
un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în
11:6
Efes. 3:4
cunoștinţă, și am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul și în toate
11:6
Cap. 4:2;
5:11
12:12
privinţele. 7Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi
11:7
Fapte 18:31 Cor. 9:6,12
ca să fiţi înălţaţi voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? 8Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. 9Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am
11:9
Fapte 20:331 Tes. 2:92 Tes. 3:8,9
fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii
11:9
Filip. 4:10,15,16
, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să
11:9
Cap. 12:14,16.

vă îngreuiez cu ceva. 10Pe adevărul lui Hristos care este în
11:10
Rom. 9:1
mine, nimeni
11:10
1 Cor. 9:15
nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei! 11Pentru ce
11:11
Cap. 6:11;
7:3
12:15
?… Pentru că nu vă iubesc?… Știe Dumnezeu! 12Dar lucrez și voi lucra astfel, pentru ca
11:12
1 Cor. 9:12
să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. 13Oamenii aceștia sunt
11:13
Fapte 15:24Rom. 16:18Gal. 1:7
6:12Filip. 1:152 Pet. 2:11 Ioan 4:1Apoc. 2:2
niște apostoli mincinoși, niște lucrători
11:13
Cap. 2:17.
Filip. 3:2Tit 1:10,11
înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger
11:14
Gal. 1:8
de lumină. 15Nu este mare lucru dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori
11:15
Cap. 3:9.

ai neprihănirii. Sfârșitul lor
11:15
Filip. 3:19
va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11:16
Vers. 1. Cap. 12:6,11.

spun: Să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puţintel. 17Ce spun în
11:17
1 Cor. 7:6,12
această îndrăzneală, ca să mă laud, nu
11:17
Cap. 9:4.

spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. 18De vreme ce
11:18
Filip. 3:3,4
mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. 19Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi
11:19
1 Cor. 4:10
, care sunteţi înţelepţi! 20Dacă
11:20
Gal. 2:4
4:9
vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi! 21Spre rușinea mea o spun că am
11:21
Cap. 10:10.

fost slabi! Totuși, orice
11:21
Filip. 3:4
poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune și eu înainte. 22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliţi? Și eu sunt! Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Și
11:22
Fapte 22:3Rom. 1:11Filip. 3:5
eu sunt! 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieșit din minţi. – Eu sunt și mai mult. În osteneli
11:23
1 Cor. 15:10
, și mai mult; în temniţe, și mai mult; în lovituri
11:23
Fapte 9:16
20:23
21:11
, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte
11:23
1 Cor. 15:30-324:11
6:9
! 24De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci
11:24
Deut. 25:3
de lovituri fără una; 25de trei ori am fost bătut
11:25
Fapte 16:22
cu nuiele; o dată am fost împroșcat
11:25
Fapte 14:19
cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat
11:25
Fapte 27:41
corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în adâncul mării. 26Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în
11:26
Fapte 9:23
13:50
14:5
17:5
20:3
21:31
23:10,11
25:3
primejdii din partea celor din neamul meu, în
11:26
Fapte 14:5
19:23
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoși, 27în osteneli și necazuri, în priveghiuri
11:27
Fapte 20:31
adesea, în foame
11:27
1 Cor. 4:11
și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija
11:28
Fapte 20:18Rom. 1:14
pentru toate Bisericile. 29Cine
11:29
1 Cor. 8:13
9:22
este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? 30Dacă e vorba să mă laud, mă
11:30
Cap. 12:5,9,10.

voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31Dumnezeu
11:31
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201 Tes. 2:5
și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
11:31
Rom. 9:5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint!… 32În
11:32
Fapte 9:24,25
Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascenilor, ca să mă prindă. 33Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniţă, prin zid, și am scăpat din mâinile lor.