Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Descoperirile lui Pavel

121E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. 2Cunosc un om în

12:2
Rom. 16:7Gal. 1:22
Hristos care, acum paisprezece ani, a fost
12:2
Fapte 22:17
răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu – Dumnezeu știe). 3Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu – Dumnezeu știe) 4a fost răpit în rai
12:4
Luca 23:43
și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. 5Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar
12:5
Cap. 11:30.

, întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. 6Chiar dacă aș vrea
12:6
Cap. 10:8;
11:16
să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. 7Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuș
12:7
Ezec. 28:24Gal. 4:13,14
în carne, un sol
12:7
Iov 2:7Luca 13:16
al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. 8De trei
12:8
Deut. 3:23-27Mat. 26:44
ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. 9Și El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă
12:9
Cap. 11:30.
1 Pet. 4:14
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 10De aceea simt plăcere
12:10
Rom. 5:3
în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci
12:10
Cap. 13:4.

, când sunt slab, atunci sunt tare.

Slujba lui Pavel

11Am ajuns nebun

12:11
Cap. 11:1,16,17.

, voi m-aţi silit. Dar voi trebuia să mă lăudaţi, căci, măcar că nu sunt nimic
12:11
Cap. 11:5.
Gal. 2:6-8
, totuși cu nimic
12:11
1 Cor. 3:7
15:8,9Efes. 3:8
n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunaţi. 12Semnele
12:12
Rom. 15:18,191 Cor. 9:26:4
11:6
unui apostol le-aţi avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. 13În adevăr
12:13
1 Cor. 1:7
, în ce aţi fost voi puși mai prejos decât celelalte Biserici, afară doar că numai eu
12:13
1 Cor. 9:12
singur nu v-am fost o sarcină? O, iertaţi-mi nedreptatea aceasta
12:13
Cap. 11:7.

!… 14Iată
12:14
Cap. 13:1.

că sunt gata să vin a treia oară la voi, și tot nu
12:14
Fapte 20:331 Cor. 4:14,15
vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu
12:14
1 Cor. 4:14
copiii sunt datori să agonisească pentru părinţii lor, ci părinţii pentru copiii lor. 15Și eu voi
12:15
Filip. 2:171 Tes. 2:8
cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru
12:15
Ioan 10:11Col. 1:242 Tim. 2:10
sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puţin
12:15
Cap. 6:12,13.

? 16Fie și-așa! Nu
12:16
Cap. 11:9.

v-am fost sarcină deloc. „Dar”, zic ei, „ca un om isteţ ce sunt, v-am prins prin șiretlic.” 17Dar
12:17
Cap. 7:2.

am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? 18Am
12:18
Cap. 8:6,16,22.

rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe
12:18
Cap. 8:18.

fratele – a cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziţi de același Duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? 19De multă vreme
12:19
Cap. 5:12.

voi vă închipuiţi că vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea
12:19
Rom. 9:1
lui Dumnezeu în Hristos și toate
12:19
1 Cor. 10:33
aceste lucruri le spunem, preaiubiţilor, pentru zidirea voastră. 20Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, și eu
12:20
1 Cor. 4:2113:2,10
însumi să fiu găsit de voi așa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări. 21Mă tem ca, la venirea mea la voi, să
12:21
Cap. 2:1,4.

nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulţi din cei ce
12:21
Cap. 13:2.

au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăţia, curvia
12:21
1 Cor. 5:1
și spurcăciunile pe care le-au făcut.