Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Cele din urmă înștiinţări

131Vin la voi pentru a

13:1
Cap. 12:14.

treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi
13:1
Num. 35:30Deut. 17:6
19:15Mat. 18:16Ioan 8:17Evr. 10:28
sau trei martori.” 2Cum am spus
13:2
Cap. 10:2.

când am fost de faţă a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de faţă, spun iarăși mai dinainte
13:2
Cap. 12:21.

celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalţi că, dacă mă voi întoarce la voi, n-am
13:2
Cap. 1:23.

să cruţ deloc, 3căci căutaţi o dovadă că Hristos vorbește
13:3
Mat. 10:201 Cor. 5:4
în mine: El care nu este slab faţă de
13:3
1 Cor. 9:2
voi, ci este plin de putere între voi. 4În adevăr
13:4
Filip. 2:7,81 Pet. 3:8
, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește
13:4
Rom. 6:4
prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi
13:4
Cap. 10:3,4.

suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi. 5Pe voi înșivă încercaţi-vă
13:5
1 Cor. 11:28
dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă cercaţi-vă. Nu recunoașteţi voi că
13:5
Rom. 8:10Gal. 4:19
Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi
13:5
1 Cor. 9:27
. 6Dar trag nădejde că veţi recunoaște că noi nu suntem lepădaţi. 7Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne
13:7
Cap. 6:9.

putem arăta noi înșine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi. 8Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9În adevăr, ne bucurăm când
13:9
1 Cor. 4:1012:5,9,10
noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari și ne rugăm pentru desăvârșirea
13:9
1 Tes. 3:10
voastră. 10Tocmai de aceea
13:10
1 Cor. 4:2110:2
12:20,21
vă scriu aceste lucruri când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să
13:10
Tit 1:13
nu mă port cu asprime, potrivit cu
13:10
Cap. 10:8.

puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare.

Urări de sănătate

11Încolo, fraţilor, fiţi

13:11
Rom. 12:16,18
15:51 Cor. 1:10Filip. 2:2
3:161 Pet. 3:8
sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în
13:11
Rom. 15:33
pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. 12Spuneţi-vă unii altora sănătate
13:12
Rom. 16:161 Cor. 16:201 Tes. 5:261 Pet. 5:14
, cu o sărutare sfântă. 13Toţi sfinţii vă trimit sănătate. 14Harul
13:14
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea
13:14
Filip. 2:1
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.