Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Am hotărât dar în mine să

2:1
Cap. 1:23;
12:20,21
13:10
nu mă întorc la voi cu întristare. 2Căci, dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? 3Și v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să
2:3
Cap. 12:21.

n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie și sunt
2:3
Cap. 7:16;
8:22Gal. 5:10
încredinţat, cu privire la voi toţi, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. 4V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu
2:4
Cap. 7:8,9,12.

ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare pe care o am faţă de voi.

Iertarea celui pedepsit

5Dacă

2:5
1 Cor. 5:1
a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a
2:5
Gal. 4:12
întristat numai pe mine, ci pe voi toţi; cel puţin în parte, ca să nu spun prea mult. 6Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de
2:6
1 Cor. 5:4,51 Tim. 5:20
cei mai mulţi; 7așa că acum
2:7
Gal. 1:6
este mai bine să-l iertaţi și să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. 8De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăși dragostea faţă de el, 9căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteţi
2:9
Cap. 7:15;
10:6
ascultători în totul. 10Dar pe cine iertaţi voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos, 11ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiinţă despre planurile lui. 12Când am ajuns
2:12
Fapte 16:8
20:6
la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă
2:12
1 Cor. 16:9
în Domnul, 13n-am
2:13
Cap. 7:5,6.

avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea mi-am luat ziua bună de la fraţi și am plecat în Macedonia.

Slujba apostolului

14Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma

2:14
Cânt. 1:3
cunoștinţei Lui. 15În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre
2:15
1 Cor. 1:18
cei ce sunt pe calea mântuirii și printre
2:15
Cap. 4:3.

cei ce sunt pe calea pierzării: 16pentru aceștia
2:16
Luca 2:34Ioan 9:391 Pet. 2:7,8
, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Și cine
2:16
1 Cor. 15:10
este de ajuns pentru aceste lucruri? 17Căci noi nu stricăm
2:17
Cap. 4:2;
11:132 Pet. 2:3
Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.