Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Destoinicia apostolului

31Începem

3:1
Cap. 5:12;
10:8,12
12:11
noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole
3:1
Fapte 18:27
de laudă către voi sau de la voi? 2Voi
3:2
1 Cor. 9:2
sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toţi oamenii. 3Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă
3:3
1 Cor. 3:5
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște
3:3
Exod 24:12
34:1
table de piatră, ci pe niște
3:3
Ps. 40:8Ier. 31:33Ezec. 11:19
36:26Evr. 8:10
table care sunt inimi de carne. 4Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. 5Nu
3:5
Ioan 15:5
că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia
3:5
1 Cor. 15:10Filip. 2:13
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, 6care ne-a și făcut în stare să fim slujitori
3:6
1 Cor. 3:5
15:10Efes. 3:7Col. 1:25,291 Tim. 1:11,122 Tim. 1:11
ai unui legământ
3:6
Ier. 31:31Mat. 26:28Evr. 8:6,8
nou, nu al slovei
3:6
Rom. 2:27,29
7:6
, ci al Duhului, căci slova
3:6
Rom. 3:20
4:15
7:9-11Gal. 3:10
omoară, dar
3:6
Ioan 6:63Rom. 8:2
Duhul dă viaţa.

Legământul cel nou și cel vechi

7Acum, dacă slujba

3:7
Rom. 7:10
aducătoare de moarte, scrisă
3:7
Exod 34:1,28Deut. 10:1
și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât
3:7
Exod 34:29,30,35
fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feţei lui Moise din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, 8cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba
3:8
Gal. 3:5
Duhului? 9Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba
3:9
Rom. 1:17
3:21
aducătoare de neprihănire? 10Și în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. 11În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător! 12Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm
3:12
Cap. 7:4.
Efes. 6:19
cu multă îndrăzneală 13și nu facem ca Moise, care
3:13
Exod 34:33,35
își punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător
3:13
Rom. 10:4Gal. 3:23
. 14Dar ei au rămas greoi la minte
3:14
Is. 6:10Mat. 13:11,14Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:7,8,25
: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 15Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. 16Dar ori de câte ori
3:16
Exod 34:34Rom. 11:23,26
vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată
3:16
Is. 25:7
. 17Căci Domnul
3:17
1 Cor. 15:45
este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca
3:18
1 Cor. 13:12
într-o oglindă, slava
3:18
Cap. 4:4,6.
1 Tim. 1:11
Domnului și suntem schimbaţi
3:18
Rom. 8:291 Cor. 15:49Col. 3:10
în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.