Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Propovăduirea Evangheliei

41De aceea, fiindcă avem slujba aceasta

4:1
Cap. 3:6.

, după îndurarea
4:1
1 Cor. 7:251 Tim. 1:18
pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. 2Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm
4:2
Cap. 2:17.
1 Tes. 2:3,5
Cuvântul lui Dumnezeu. Ci
4:2
Cap. 6:4,7;
7:14
, prin arătarea adevărului, ne
4:2
Cap. 5:11.

facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. 3Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită
4:3
1 Cor. 1:182 Tes. 2:10
pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 4a căror
4:4
Ioan 12:31
14:30
16:11Efes. 6:12
minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul
4:4
Is. 6:10Ioan 12:40
veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina
4:4
Cap. 3:8,9,11,18. Vers. 6.

Evangheliei slavei lui Hristos, care
4:4
Ioan 1:18
12:45
14:9Filip. 2:6Col. 1:15Evr. 1:3
este chipul lui Dumnezeu. 5Căci
4:5
1 Cor. 1:13,23
10:33
noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi
4:5
1 Cor. 9:19
suntem robii voștri, pentru Isus. 6Căci Dumnezeu, care
4:6
Gen. 1:3
a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a
4:6
2 Pet. 1:19
luminat inimile, pentru ca să facem
4:6
Vers. 4.
1 Pet. 2:9
să strălucească lumina cunoștinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

Greutăţile slujbei

7Comoara aceasta o purtăm în niște vase

4:7
Cap. 5:1.

de lut, pentru ca
4:7
1 Cor. 2:3
această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, și nu de la noi. 8Suntem încolţiţi
4:8
Cap. 7:5.

în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 9prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos
4:9
Ps. 37:24
, dar nu omorâţi. 10Purtăm întotdeauna
4:10
1 Cor. 15:31Gal. 6:17Filip. 3:10
cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca
4:10
Rom. 8:172 Tim. 2:11,121 Pet. 4:13
și viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. 11Căci noi cei vii totdeauna
4:11
Ps. 44:22Rom. 8:361 Cor. 15:31,49
suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12Astfel că în noi lucrează moartea
4:12
Cap. 13:9.

, iar în voi, viaţa. 13Însă fiindcă avem același
4:13
Rom. 1:122 Pet. 1:1
duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut
4:13
Ps. 116:10
, de aceea am vorbit!” și noi credem, și de aceea vorbim. 14Și știm că Cel
4:14
Rom. 8:111 Cor. 6:14
ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfăţișăm împreună cu voi. 15Căci toate
4:15
1 Cor. 3:21Col. 1:242 Tim. 2:10
aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul
4:15
Cap. 1:11;
8:19
9:11,12
mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.

Pricinile de încredere

16De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru

4:16
Rom. 7:22Efes. 3:16Col. 3:101 Pet. 3:4
se înnoiește din zi în zi. 17Căci întristările noastre ușoare
4:17
Mat. 5:12Rom. 8:181 Pet. 1:6
5:10
de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 18Pentru că noi nu ne uităm
4:18
Rom. 8:24Evr. 11:1
la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.