Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru

5:1
Iov 4:192 Pet. 1:13,14
trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. 2Și gemem
5:2
Rom. 8:23
în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, 3negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi
5:3
Apoc. 3:18
16:15
nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. 4Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi
5:4
1 Cor. 15:53,54
cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă. 5Și Cel
5:5
Is. 29:23Efes. 2:10
ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a
5:5
Rom. 8:23Efes. 1:14
4:30
dat arvuna Duhului. 6Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, 7pentru că umblăm
5:7
Rom. 8:24,251 Cor. 13:12Evr. 11:1
prin credinţă, nu prin vedere. 8Da, suntem plini de încredere și ne place
5:8
Filip. 1:23
mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. 9De aceea ne și silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. 10Căci
5:10
Mat. 25:31,32Rom. 14:10
toţi trebuie să ne înfăţișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca
5:10
Rom. 2:6Gal. 6:7Efes. 6:8Col. 3:24,25Apoc. 22:12
fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Făptura cea nouă

11Ca unii care cunoaștem deci frica

5:11
Iov 31:23Evr. 10:31Iuda 23
de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu
5:11
Cap. 4:2.

ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteţi bine în cugetele voastre. 12Cu aceasta nu
5:12
Cap. 3:1.

ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă
5:12
Cap. 1:14.

cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţișare, și nu cu ce este în inimă. 13În adevăr, dacă
5:13
Cap. 11:1,16,17;
12:6,11
ne-am ieșit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieșit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. 14Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit
5:14
Rom. 5:15
pentru toţi, toţi deci au murit. 15Și El a murit pentru toţi, pentru ca
5:15
Rom. 6:11,12
14:7,81 Cor. 6:19Gal. 2:201 Tes. 5:101 Pet. 4:2
cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 16Așa că
5:16
Mat. 12:50Ioan 15:14Gal. 5:6Filip. 3:7,8Col. 3:11
, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși
5:16
Ioan 6:63
acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. 17Căci, dacă este
5:17
Rom. 8:9
16:7Gal. 6:15
cineva în Hristos, este o făptură
5:17
Gal. 5:6
6:15
5:17 Sau: zidire. nouă. Cele
5:17
Is. 43:18,19
65:17Efes. 2:15Apoc. 21:5
vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care
5:18
Rom. 5:10Efes. 2:16Col. 1:201 Ioan 2:2
4:10
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredinţat slujba împăcării; 19că adică, Dumnezeu
5:19
Rom. 3:24,25
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20Noi dar, suntem trimiși
5:20
Iov 33:23Mal. 2:7Efes. 6:20
împuterniciţi ai lui Hristos; și, ca și cum
5:20
Cap. 6:1.

Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21Pe
5:21
Is. 53:6,9,12Gal. 3:131 Pet. 2:22,241 Ioan 3:5
Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El
5:21
Rom. 1:17
5:19
10:3
.