Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Râvna lui Pavel pentru slujba lui

61Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu

6:1
1 Cor. 3:9
, vă
6:1
Cap. 5:20.

sfătuim să
6:1
Evr. 12:15
faceţi așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 2Căci El zice: „La
6:2
Is. 49:8
vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 3Noi
6:3
Rom. 14:131 Cor. 9:12
10:32
nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. 4Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori
6:4
1 Cor. 4:1
ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5în
6:5
Cap. 11:23.

bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; 6prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, 7prin
6:7
Cap. 4:2;
7:14
cuvântul adevărului, prin puterea
6:7
1 Cor. 2:4
lui Dumnezeu, prin armele
6:7
Cap. 10:4.
Efes. 6:11,132 Tim. 4:7
de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea; 8în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviţi ca niște înșelători, măcar
6:8
Cap. 4:2;
5:11
11:6
că spunem adevărul; 9ca niște necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca
6:9
1 Cor. 4:94:10,11
unii care murim și iată că trăim; ca
6:9
Ps. 118:18
niște pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; 10ca niște întristaţi și totdeauna suntem veseli; ca niște săraci, și totuși îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, și totuși stăpânind toate lucrurile.

Dragostea apostolului pentru ei

11Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima

6:11
Cap. 7:3.

. 12Voi nu sunteţi la strâmtoare în noi; dar inima
6:12
Cap. 12:15.

voastră s-a strâns pentru noi. 13Faceţi-ne și voi la fel: vă vorbesc
6:13
1 Cor. 4:14
ca unor copii ai mei – lărgiţi-vă și voi!

Credincioșii și necredincioșii

14Nu

6:14
Deut. 7:2,31 Cor. 5:9
7:39
vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce
6:14
1 Sam. 5:2,31 Împ. 18:211 Cor. 10:21Efes. 5:7,11
legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 15Ce înţelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi
6:16
1 Cor. 3:16
6:19Efes. 2:21,22Evr. 3:6
suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi
6:16
Exod 29:45Lev. 26:12Ier. 31:33
32:38Ezec. 11:20
36:28
37:26Zah. 8:8
13:9
locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu.” 17De aceea
6:17
Is. 52:11Apoc. 18:4
: „Ieșiţi din mijlocul lor și despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat și vă voi primi. 18Eu vă
6:18
Ier. 31:1,9Apoc. 21:7
voi fi Tată, și voi Îmi veţi fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”