Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Deci

7:1
Cap. 6:17,18.
1 Ioan 3:3
, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.

Bucuria lui Pavel

2Înţelegeţi-ne bine! N-am nedreptăţit pe

7:2
Fapte 20:33
nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. 3Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci
7:3
Cap. 6:11,12.

am spus mai înainte că sunteţi în inimile noastre pe viaţă și pe moarte. 4Am o mare
7:4
Cap. 3:12.

încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin
7:4
1 Cor. 1:4
de mângâiere
7:4
Cap. 1:4.
Filip. 2:17Col. 1:24
, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. 5Căci și după venirea
7:5
Cap. 2:13.

noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am
7:5
Cap. 4:8.

fost necăjiţi în toate chipurile: de
7:5
Deut. 32:25
afară lupte, dinăuntru temeri. 6Dar Dumnezeu
7:6
Cap. 1:4.

, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 7Și nu numai prin venirea
7:7
Cap. 2:13.

lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorinţa voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. 8Măcar
7:8
Cap. 2:4.

că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău – căci văd că epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru puţină vreme) – 9totuși acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi
7:9
2 Sam. 12:13Mat. 26:75
după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră. 10În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când
7:10
Prov. 17:22
întristarea lumii aduce moartea. 11Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu ce frământare a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta. 12Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci
7:12
Cap. 2:4.

ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. 13De aceea am fost mângâiaţi. Dar, pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a
7:13
Rom. 15:32
fost răcorit de voi toţi. 14Și dacă m-am lăudat puţin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Ci, după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. 15El are o și mai mare dragoste pentru voi, când își aduce aminte de ascultarea
7:15
Cap. 2:9.
Filip. 2:12
voastră a tuturor și de primirea pe care i-aţi făcut-o, cu frică și cutremur. 16Mă bucur că mă pot încrede în voi în
7:16
2 Tes. 3:4Filim. 8,21
toate privinţele.