Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Dărnicia macedonenilor

81Fraţilor, voim să vă aducem la cunoștinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. 2În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie

8:2
Marcu 12:44
au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. 3Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. 4Și ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul și părtășia la această strângere
8:4
Fapte 11:29
24:17Rom. 15:25,261 Cor. 16:1,3,4
de ajutoare pentru sfinţi. 5Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6Noi dar
8:6
Vers. 17. Cap. 12:18.

am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. 7După cum sporiţi în
8:7
1 Cor. 1:5
12:13
toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoștinţă, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să
8:7
Cap. 9:8.

sporiţi și în această binefacere. 8Nu
8:8
1 Cor. 7:6
spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre. 9Căci cunoașteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El
8:9
Mat. 8:20Luca 9:58Filip. 2:6,7
, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. 10În această privinţă vă dau
8:10
1 Cor. 7:25
un sfat. Și sfatul
8:10
Prov. 19:17Mat. 10:421 Tim. 6:18,19Evr. 13:16
acesta vă este de folos vouă, care, de acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să și
8:10
Cap. 9:2.

voiţi. 11Isprăviţi dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinţei să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. 12Pentru că
8:12
Marcu 12:43,44Luca 21:3
, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. 13Aici nu este vorba ca alţii să fie ușuraţi, iar voi strâmtoraţi, 14ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, 15după cum este scris: „Cel
8:15
Exod 16:18
ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, și cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă.”

A doua trimitere a lui Tit

16Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. 17Căci el a primit îndemnul

8:17
Vers. 6.

nostru, ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. 18Am trimis cu el și pe fratele
8:18
Cap. 12:18.

a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile. 19Mai mult, el a fost ales
8:19
1 Cor. 16:3,4
de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre
8:19
Cap. 4:15.

slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoinţa noastră. 20În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. 21Căci căutăm
8:21
Rom. 12:17Filip. 4:81 Pet. 2:12
să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. 22Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. 23Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe fraţii noștri, care sunt trimișii
8:23
Filip. 2:25
Bisericilor și fala lui Hristos, 24daţi-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătaţi-le că avem dreptul să ne lăudăm
8:24
Cap. 7:14;
9:2
cu voi.