Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prezbiterul1:1 Sau: bătrânul. către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe

1:1
1 Ioan 3:183 Ioan
care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul
1:1
Ioan 8:32Gal. 2:5,14
3:1
5:7Col. 1:52 Tes. 2:131 Tim. 2:4Evr. 10:26
–, 2pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac: 3Harul, îndurarea și pacea să fie
1:3
1 Tim. 1:2
cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr
1:3
Vers. 1.

și în dragoste! 4M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând
1:4
3 Ioan 3
în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 5Și acum, te rog, Doamnă, nu
1:5
1 Ioan 2:7,8
3:11
ca și cum ţi-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să
1:5
Ioan 13:34
15:12Efes. 5:21 Pet. 4:81 Ioan 3:23
ne iubim unii pe alţii! 6Și dragostea stă
1:6
Ioan 14:15,21
15:101 Ioan 2:5
5:3
în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum
1:6
1 Ioan 2:24
aţi auzit de la început. 7Căci în lume s-au răspândit mulţi
1:7
1 Ioan 4:1
amăgitori, care
1:7
1 Ioan 4:2,3
nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată
1:7
1 Ioan 2:22
4:3
amăgitorul, iată antihristul! 8Păziţi-vă
1:8
Marcu 13:9
bine să
1:8
Gal. 3:4Evr. 10:32,35
nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. 9Oricine
1:9
1 Ioan 2:23
o ia înainte și nu rămâne în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 10Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă și să nu-i
1:10
Rom. 16:171 Cor. 5:11
16:22Gal. 1:8,92 Tim. 3:5Tit 3:10
ziceţi: „Bun venit!” 11Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaș faptelor lui rele. 12Aș vrea să vă spun multe
1:12
3 Ioan 13
lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca
1:12
Ioan 17:131 Ioan 1:4
bucuria noastră să fie deplină. 13Copiii surorii tale alese îţi
1:13
1 Pet. 5:13
trimit sănătate. Amin.