Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Împăraţii lui Israel și Iuda, uciși de Iehu

91Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii

9:1
1 Împ. 20:35
prorocilor și i-a zis: „Încinge-ţi
9:1
Cap. 4:29.
mijlocul, ia cu tine sticluţa aceasta cu untdelemn și du-te
9:1
Cap. 8:28,29.
la Ramot în Galaad. 2Când vei ajunge acolo, să cauţi să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraţilor săi
9:2
Vers. 5,11.
și să-l aduci într-o odaie, deoparte. 3Să iei
9:3
1 Împ. 19:16
sticluţa cu untdelemn, să-l torni pe capul lui și să zici: ‘Așa
9:3
1 Împ. 19:162 Cron. 22:7
zice Domnul: «Te ung împărat al lui Israel!»’ Apoi să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești.” 4Tânărul, slujitorul prorocului, a plecat în Ramot din Galaad. 5Când a ajuns, căpeteniile oștirii ședeau jos. El a zis: „Căpetenie, am să-ţi spun o vorbă.” Și Iehu a zis: „Căruia dintre noi toţi?” El a răspuns: „Ţie, căpetenie.” 6Iehu s-a sculat și a intrat în casă, și tânărul i-a turnat untdelemnul pe cap, zicându-i: „Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului. 7Să nimicești casa stăpânului tău Ahab, și voi răzbuna asupra Izabelei
9:7
1 Împ. 18:4
21:15
sângele robilor Mei, prorocii, și sângele tuturor slujitorilor Domnului. 8Toată casa lui Ahab va pieri; voi nimici
9:8
1 Împ. 14:10
21:21
pe oricine ţine
9:8
1 Sam. 25:22
de Ahab, fie rob
9:8
Deut. 32:36
, fie slobod în Israel, 9și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam
9:9
1 Împ. 14:10
15:29
21:22
, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa
9:9
1 Împ. 16:3,11
, fiul lui Ahia. 10Câinii vor mânca pe Izabela
9:10
1 Împ. 21:23
în ogorul din Izreel și nu va fi cine s-o îngroape.’” Apoi tânărul a deschis ușa și a fugit. 11Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei i-au zis: „Toate bune? Pentru ce a venit nebunul
9:11
Ier. 29:26Ioan 10:20Fapte 26:241 Cor. 4:10
acesta la tine?” Iehu le-a răspuns: „Voi cunoașteţi bine pe omul acesta și ce poate spune.” 12Dar ei au zis: „Minciună! Spune-ne dar!” Și el a zis: „Mi-a vorbit așa și așa, zicând: ‘Așa zice Domnul: «Te ung împărat al lui Israel.»’” 13Îndată și-au luat, fiecare
9:13
Mat. 21:7
, hainele și le-au pus sub Iehu, pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiţă și au zis: „Iehu este împărat!” 14Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, împotriva lui Ioram. Și Ioram și tot Israelul apărau Ramotul din Galaad împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. 15Dar împăratul Ioram
9:15
Cap. 8:29.
se întorsese să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Iehu a zis: „Dacă voiţi, să nu lăsaţi pe nimeni să scape din cetate, ca să se ducă să dea de veste la Izreel.” 16Și Iehu s-a suit în carul lui și a plecat la Izreel, căci Ioram era bolnav în pat acolo, și Ahazia
9:16
Cap. 8:29.
, împăratul lui Iuda, se coborâse să-l vadă. 17Caraula pusă pe turnul lui Izreel a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: „Văd o ceată de oameni.” Ioram a zis: „Ia un călăreţ și trimite-l înaintea lor să întrebe dacă este pace.” 18Călăreţul s-a dus înaintea lui Iehu și a zis: „Așa zice împăratul: ‘Veniţi cu pace?’” Și Iehu a răspuns: „Ce-ţi pasă de pace? Treci înapoia mea.” Caraula a dat de știre și a zis: „Solul s-a dus până la ei și nu se mai întoarce.” 19Ioram a trimis un al doilea călăreţ, care a ajuns la ei și a zis: „Așa zice împăratul: ‘Veniţi cu pace?’” Și Iehu a răspuns: „Ce-ţi pasă de pace? Treci înapoia mea.” 20Caraula a dat de știre și a zis: „S-a dus până la ei și nu se întoarce. Și alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimși, căci mână ca un nebun.” 21Atunci, Ioram a zis: „Înhamă!” Și au pus caii la car. Ioram
9:21
2 Cron. 22:7
, împăratul lui Israel, și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit, fiecare în carul lui, înaintea lui Iehu și l-au întâlnit în ogorul lui Nabot din Izreel. 22Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: „Pace, Iehu?” Iehu a răspuns: „Ce pace, câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela și mulţimea vrăjitoriilor ei!” 23Ioram a sucit frânele și a fugit zicând lui Ahazia: „Vânzare, Ahazia!” 24Dar Iehu a pus mâna pe arc și a lovit pe Ioram între umeri. Săgeata a ieșit prin inimă, și Ioram a căzut în car. 25Iehu a zis căpeteniei sale Bidcar: „Ia-l și aruncă-l în ogorul lui Nabot din Izreel, căci adu-ţi aminte că, atunci când stăteam împreună, eu și tu, călare pe cai înapoia tatălui său Ahab, Domnul
9:25
1 Împ. 21:29
a rostit împotriva lui hotărârea aceasta: 26‘Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui’, zice Domnul, ‘și-ţi voi face la fel chiar în ogorul
9:26
1 Împ. 21:19
acesta’, zice Domnul. Ia-l dar și aruncă-l în ogor, după cuvântul Domnului.” 27Ahazia, împăratul lui Iuda, când a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit și a zis: „Lovește-l și pe el în car!” Și l-au lovit la suișul Gur, lângă Ibleam. El a fugit la Meghido
9:27
2 Cron. 22:9
și a murit acolo. 28Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim și l-au îngropat în mormântul lui, cu părinţii lui, în cetatea lui David. 29Ahazia se făcuse împărat al lui Iuda în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab.

Izabela, aruncată de pe fereastră

30Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele

9:30
Ezec. 23:40
, și-a împodobit capul și se uita pe fereastră. 31Pe când intra Iehu pe poartă, ea a zis: „Pace
9:31
1 Împ. 16:9-20
, noule Zimri, ucigașul stăpânului său?” 32El a ridicat faţa spre fereastră și a zis: „Cine este pentru mine? Cine?” Și doi sau trei dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră. 33El a zis: „Aruncaţi-o jos!” Ei au aruncat-o jos și i-a ţâșnit sângele pe zid și pe cai. Iehu a călcat-o în picioare. 34Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis: „Duceţi-vă de vedeţi pe blestemata aceea și îngropaţi-o, căci este fată
9:34
1 Împ. 16:31
de împărat.” 35S-au dus s-o îngroape, dar n-au găsit din ea decât ţeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. 36S-au întors și au spus lui Iehu, care a zis: „Așa spusese Domnul prin robul său Ilie, Tișbitul: ‘Câinii vor mânca în ogorul din Izreel
9:36
1 Împ. 21:23
carnea Izabelei; 37și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul
9:37
Ps. 83:10
pe faţa ogoarelor, în ogorul din Izreel, așa încât nu se va mai putea zice: «Aceasta este Izabela!»’”

10

Iehu împărat al lui Israel

101În Samaria erau șaptezeci de fii ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori și le-a trimis la Samaria căpeteniilor din Izreel, bătrânilor și îngrijitorilor copiilor lui Ahab. În ele zicea: 2„Acum, când veţi primi scrisoarea aceasta – fiindcă aveţi cu voi pe fiii stăpânului vostru, carele și caii, o cetate întărită și arme –, 3vedeţi care din fiii stăpânului vostru este cel mai bun și mai vrednic, puneţi-l pe scaunul de domnie al tatălui său și luptaţi pentru casa stăpânului vostru!” 4Ei s-au temut foarte mult și au zis: „Iată că doi împăraţi n-au putut să-i stea împotrivă. Cum îi vom sta noi împotrivă?” 5Și căpetenia casei împărătești, căpetenia cetăţii, bătrânii și îngrijitorii copiilor au trimis să spună lui Iehu: „Noi suntem slujitorii tăi și vom face tot ce ne vei spune; nu vom pune pe nimeni împărat, fă ce vei crede.” 6Iehu le-a scris o a doua scrisoare, în care spunea: „Dacă sunteţi ai mei și dacă ascultaţi de glasul meu, luaţi capetele oamenilor acelora, fiii stăpânului vostru, și veniţi la mine mâine, la ceasul acesta, la Izreel.” Și cei șaptezeci de fii ai împăratului erau la mai-marii cetăţii, care-i creșteau. 7Când au primit scrisoarea, au luat pe fiii împăratului și au tăiat

10:7
1 Împ. 21:21
pe acești șaptezeci de oameni; apoi le-au pus capetele în coșuri și le-au trimis lui Iehu, la Izreel. 8Solul a venit să-i spună, zicând: „Au adus capetele fiilor împăratului.” Și el a zis: „Faceţi-le două grămezi la intrarea porţii, până dimineaţă.” 9Dimineaţa a ieșit și, venind înaintea întregului popor, a zis: „Voi sunteţi fără vină! Eu am
10:9
Cap. 9:14,24.
uneltit împotriva stăpânului meu și l-am omorât. Dar cine a lovit pe toţi aceștia? 10Să știţi
10:10
1 Sam. 3:19
dar că nu va cădea nimic la pământ din cuvântul Domnului, din cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva casei lui Ahab; Domnul împlinește ce a spus prin robul
10:10
1 Împ. 21:19,21,29
Său Ilie.” 11Și Iehu a lovit pe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toţi mai-marii lui, pe prietenii și pe preoţii lui și n-a lăsat să scape niciunul. 12Apoi s-a sculat și a plecat la Samaria. Când a ajuns la coliba de întâlnire a unor ciobani, pe drum, 13Iehu a dat
10:13
Cap. 8:29.
peste fraţii lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și a zis: „Cine sunteţi voi?” Ei au răspuns: „Suntem fraţii lui Ahazia și ne coborâm să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei.” 14Iehu a zis: „Prindeţi-i de vii.” Și i-au prins de vii și i-au tăiat în număr de patruzeci și doi, la fântâna colibei de întâlnire. Iehu n-a lăsat să scape niciunul. 15Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab
10:15
Ier. 35:6
, fiul lui Recab
10:15
1 Cron. 2:55
, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis: „Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea faţă de a ta?” Și Ionadab a răspuns: „Este.” „Dacă este”, a zis Iehu, „dă-mi
10:15
Ezra 10:19
mâna.” Ionadab i-a dat mâna. Și Iehu l-a suit la el în car 16și a zis: „Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul
10:16
1 Împ. 19:10
.” L-a luat astfel în carul său.

Familia lui Ahab și prorocii lui Baal nimiciţi

17Când a ajuns Iehu la Samaria, a ucis

10:17
Cap. 9:8.
pe toţi cei rămași din Ahab în Samaria și i-a nimicit cu desăvârșire, după cuvântul pe
10:17
1 Împ. 21:21
care-l spusese lui Ilie Domnul. 18Apoi, a strâns tot poporul și le-a zis: „Ahab
10:18
1 Împ. 16:31,32
a slujit puţin lui Baal, Iehu însă îi va sluji mult. 19Acum chemaţi la mine pe toţi prorocii
10:19
1 Împ. 22:6
lui Baal, pe toţi slujitorii lui și pe toţi preoţii lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal: oricine va lipsi va muri.” Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toţi slujitorii lui Baal. 20El a zis: „Vestiţi o sărbătoare în cinstea lui Baal!” Și au vestit-o. 21A trimis soli în tot Israelul. Și au venit toţi slujitorii lui Baal; n-a fost unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Baal
10:21
1 Împ. 16:32
, așa încât templul lui Baal s-a umplut de la un capăt până la celălalt. 22Iehu a zis celui ce păzea odaia cu veșmintele: „Scoate veșminte pentru toţi slujitorii lui Baal.” Și omul acela a scos veșminte pentru ei. 23Atunci, Iehu a venit în templul lui Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, și a zis slujitorilor lui Baal: „Căutaţi și vedeţi să nu fie niciun slujitor al Domnului aici, ci să fie numai slujitori de-ai lui Baal.” 24Și au intrat să aducă jertfe și arderi-de-tot. Iehu pusese afară optzeci de oameni și le zisese: „Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care-i dau pe mâna voastră va răspunde
10:24
1 Împ. 20:39
de viaţa lui cu a sa.” 25Când au isprăvit de adus arderile-de-tot, Iehu a zis alergătorilor și căpeteniilor: „Intraţi și loviţi-i – unul să nu iasă.” Și i-au lovit cu ascuţișul sabiei. Alergătorii și căpeteniile i-au aruncat acolo și s-au dus până la odaia din fund a templului lui Baal. 26Au scos afară stâlpii
10:26
1 Împ. 14:23
Astarteei din casa lui Baal și i-au ars. 27Au sfărâmat stâlpul lui Baal, au dărâmat și templul lui Baal și l-au prefăcut într-o hazna
10:27
Ezra 6:11Dan. 2:5
3:29
de gunoi, care a rămas în picioare până în ziua de azi.

Iehu și închinarea la idoli

28Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, 29dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viţeii

10:29
1 Împ. 12:28,29
de aur din Betel și Dan. 30Domnul a zis lui Iehu: „Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi
10:30
Vers. 35. Cap. 13:1,10;
până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.” 31Totuși Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele
10:31
1 Împ. 14:16
în care târâse Ieroboam pe Israel. 32Pe vremea aceea, Domnul a început să taie câte o bucată din ţinutul lui Israel; și Hazael
10:32
Cap. 8:12.
i-a bătut la toate hotarele lui Israel. 33De la Iordan spre soare-răsare, a bătut toată ţara Galaadului, pe gadiţi, rubeniţi și manasiţi, de la Aroer, care este pe pârâul Arnon, până la Galaad
10:33
Amos 1:3
și Basan. 34Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el și toate isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 35Iehu a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ioahaz. 36Iehu domnise douăzeci și opt de ani peste Israel la Samaria.

11

Uneltirea Ataliei

111Atalia

11:1
2 Cron. 22:10
, mama
11:1
Cap. 8:26.
lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toţi cei de neam împărătesc. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 3A stat șase ani ascuns cu Ioșeba în Casa Domnului. Și în ţară domnea Atalia.

Ioas este uns împărat

4În anul

11:4
2 Cron. 23:1
al șaptelea, Iehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiţilor și alergătorilor și i-a adus la el, în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. 5Apoi le-a poruncit astfel: „Iată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului
11:5
1 Cron. 9:25
, să facă de strajă la casa împăratului, 6o treime la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor; să păziţi bine casa, așa încât să nu lăsaţi pe nimeni să intre. 7Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat; 8să înconjuraţi pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și să omorâţi pe oricine va intra în șirurile voastre; să fiţi lângă împărat când va ieși și când va intra.” 9Sutașii
11:9
2 Cron. 23:8
au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, și s-au dus la preotul Iehoiada. 10Preotul a dat sutașilor suliţele și scuturile care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa Domnului. 11Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. 12Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și, bătând din palme, au zis: „Trăiască
11:12
1 Sam. 10:24
împăratul!” 13Atalia a auzit
11:13
2 Cron. 23:12
vuietul alergătorilor și al poporului și a venit la popor în Casa Domnului. 14S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc
11:14
Cap. 23:3.
, după datină. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat: tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe. Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: „Vânzare! Vânzare!” 15Atunci, preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: „Scoateţi-o afară din șiruri și ucideţi cu sabia pe oricine va merge după ea.” Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!” 16I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă. 17Iehoiada
11:17
2 Cron. 23:16
a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat și un legământ între împărat
11:17
2 Sam. 5:3
și popor. 18Tot poporul ţării a intrat în templul lui Baal
11:18
Cap. 10:26.
și l-a dărâmat, i-a sfărâmat
11:18
Deut. 12:32 Cron. 23:17
cu desăvârșire altarele și icoanele și a ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri
11:18
2 Cron. 23:18
în Casa Domnului. 19A luat pe sutași, pe cheretiţi și pe alergători și pe tot poporul ţării, au coborât pe împărat din Casa Domnului și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraţilor. 20Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.

Domnia lui Ioas

21Ioas avea șapte

11:21
2 Cron. 24:1
ani când a ajuns împărat.