Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Uneltirea Ataliei

111Atalia

11:1
2 Cron. 22:10
, mama
11:1
Cap. 8:26.

lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toţi cei de neam împărătesc. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 3A stat șase ani ascuns cu Ioșeba în Casa Domnului. Și în ţară domnea Atalia.

Ioas este uns împărat

4În anul

11:4
2 Cron. 23:1
al șaptelea, Iehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiţilor și alergătorilor și i-a adus la el, în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. 5Apoi le-a poruncit astfel: „Iată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului
11:5
1 Cron. 9:25
, să facă de strajă la casa împăratului, 6o treime la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor; să păziţi bine casa, așa încât să nu lăsaţi pe nimeni să intre. 7Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat; 8să înconjuraţi pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și să omorâţi pe oricine va intra în șirurile voastre; să fiţi lângă împărat când va ieși și când va intra.” 9Sutașii
11:9
2 Cron. 23:8
au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, și s-au dus la preotul Iehoiada. 10Preotul a dat sutașilor suliţele și scuturile care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa Domnului. 11Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. 12Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și, bătând din palme, au zis: „Trăiască
11:12
1 Sam. 10:24
împăratul!” 13Atalia a auzit
11:13
2 Cron. 23:12
vuietul alergătorilor și al poporului și a venit la popor în Casa Domnului. 14S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc
11:14
Cap. 23:3.
2 Cron. 34:31
, după datină. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat: tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe. Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: „Vânzare! Vânzare!” 15Atunci, preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: „Scoateţi-o afară din șiruri și ucideţi cu sabia pe oricine va merge după ea.” Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!” 16I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă. 17Iehoiada
11:17
2 Cron. 23:16
a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat și un legământ între împărat
11:17
2 Sam. 5:3
și popor. 18Tot poporul ţării a intrat în templul lui Baal
11:18
Cap. 10:26.

și l-a dărâmat, i-a sfărâmat
11:18
Deut. 12:32 Cron. 23:17
cu desăvârșire altarele și icoanele și a ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri
11:18
2 Cron. 23:18
în Casa Domnului. 19A luat pe sutași, pe cheretiţi și pe alergători și pe tot poporul ţării, au coborât pe împărat din Casa Domnului și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraţilor. 20Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.

Domnia lui Ioas

21Ioas avea șapte

11:21
2 Cron. 24:1
ani când a ajuns împărat.