Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Ioas

12:1
2 Cron. 24:1
s-a făcut împărat în al șaptelea an al lui Iehu și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Iehoiada. 3Numai că înălţimile
12:3
1 Împ. 15:14
22:43
n-au încetat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Ioas a zis preoţilor: „Tot argintul
12:4
Cap. 22:4.

închinat și adus în Casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul
12:4
Exod 30:13
pentru răscumpărarea oamenilor, după preţuirea făcută, și tot argintul pe care-i spune cuiva inima să-l aducă la Casa
12:4
Exod 35:51 Cron. 29:9
Domnului, 5preoţii să-l ia, fiecare, de la cei pe care-i cunoaște și să-l întrebuinţeze la dregerea casei, oriunde se va găsi ceva de dres.” 6Dar s-a întâmplat că, în al douăzeci și treilea an al împăratului Ioas, preoţii
12:6
2 Cron. 24:5
încă nu dreseseră stricăciunile casei. 7Împăratul Ioas
12:7
2 Cron. 24:6
a chemat pe preotul Iehoiada și pe ceilalţi preoţi și le-a zis: „Pentru ce n-aţi dres stricăciunile casei? Acum, să nu mai luaţi argint de la cunoscuţii voștri, ci să-l daţi pentru dregerea stricăciunilor casei.” 8Preoţii s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinaţi cu dregerea stricăciunilor casei. 9Atunci, preotul Iehoiada a luat o ladă
12:9
2 Cron. 24:8
, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în Casa Domnului. Preoţii care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în Casa Domnului. 10Când vedeau că este mult argint în ladă, se suiau logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în Casa Domnului. 11Încredinţau argintul cântărit în mâinile celor însărcinaţi cu facerea lucrărilor la Casa Domnului. Și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau în Casa Domnului, 12zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnelor și a pietrelor cioplite trebuitoare la dregerea stricăciunilor Casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. 13Dar, cu argintul care se aducea în Casa Domnului, n-au făcut
12:13
2 Cron. 24:14
pentru Casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbiţe, niciun vas de aur sau de argint, 14ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să-l întrebuinţeze pentru dregerea Casei Domnului. 15Nu
12:15
Cap. 22:7.

se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. 16Argintul
12:16
Lev. 5:15,18
jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în Casa Domnului, ci era pentru
12:16
Lev. 7:7Num. 18:9
preoţi.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât

17Atunci, Hazael

12:17
Cap. 8:12.

, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael
12:17
2 Cron. 24:23
avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. 18Ioas
12:18
1 Împ. 15:18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinţii săi, împăraţii lui Iuda, ce închinase el însuși și tot aurul care se găsea în vistieriile Casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. 19Celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Slujitorii
12:20
Cap. 14:5.
2 Cron. 24:25
lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la coborâșul de la Sila. 21Iozacar
12:21
2 Cron. 24:26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinţii săi, în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Amaţia
12:21
2 Cron. 24:27
.