Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În al douăzeci și treilea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu. A domnit șaptesprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului; a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 3Domnul S-a aprins

13:3
Jud. 2:14
de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael
13:3
Cap. 8:12.

, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împăraţii aceștia. 4Ioahaz
13:4
Ps. 78:34
s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea
13:4
Exod 3:7
sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel, 5și Domnul
13:5
Vers. 25. Cap. 14:25,27.

a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască, s-au dedat și ei la ele și chiar idolul Astarteei
13:6
1 Împ. 16:33
stătea încă în picioare la Samaria. 7Din tot poporul, lui Ioahaz Domnul nu-i lăsase decât cincizeci de călăreţi, zece care și zece mii de pedestrași, căci împăratul Siriei îi prăpădise și-i făcuse ca pulberea
13:7
Amos 1:3
pe care o calci în picioare. 8Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 9Ioahaz a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ioas.

Ioas

10În al treizeci și șaptelea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit șaisprezece ani. 11El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și s-a dedat la ele ca și el. 12Celelalte

13:12
Cap. 14:15.

fapte ale lui Ioas, tot
13:12
Vers. 14,25.

ce a făcut el, isprăvile
13:12
Cap. 14:9.
2 Cron. 25:17
lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 13Ioas a adormit cu părinţii săi. Și pe scaunul lui de domnie s-a suit Ieroboam. Ioas a fost îngropat la Samaria cu împăraţii lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faţa lui și a zis: „Părinte, părinte! Carul

13:14
Cap. 2:12.

lui Israel și călărimea lui!” 15Elisei i-a zis: „Ia un arc și săgeţi.” Și a luat un arc și niște săgeţi. 16Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: „Încordează arcul cu mâna ta.” Și, după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului 17și a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Și a deschis-o. Elisei a zis: „Trage.” Și a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor – vei bate pe sirieni la Afec
13:17
1 Împ. 20:26
până îi vei nimici.” 18Elisei a mai zis: „Ia săgeţi.” Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Lovește în pământ!” Și a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. 19Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum
13:19
Vers. 25.

îi vei bate numai de trei ori.” 20Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor, au intrat în ţară niște cete de moabiţi. 21Și, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. 22Hazael
13:22
Cap. 8:12.

, împăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieţii lui Ioahaz. 23Dar Domnul
13:23
Cap. 14:27.

S-a îndurat de ei și a avut milă de ei, Și-a întors Faţa
13:23
Exod 2:24,25
spre ei din pricina legământului
13:23
Exod 32:13
Său cu Avraam, Isaac și Iacov, n-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la Faţa Lui. 24Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad. 25Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori
13:25
Vers. 18,19.

și a luat înapoi cetăţile lui Israel.