Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Amaţia împăratul lui Iuda

141În al doilea

14:1
Cap. 13:10.

an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amaţia
14:1
2 Cron. 25:1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2Avea douăzeci și cinci de ani când s-a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. 4Numai că înălţimile
14:4
Cap. 12:3.

nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră
14:5
Cap. 12:20.

pe tatăl său, împăratul. 6Dar n-a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinţii
14:6
Deut. 24:16Ezec. 18:4,20
pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 7A bătut
14:7
2 Cron. 25:11
zece mii de edomiţi în Valea
14:7
2 Sam. 8:13
Sării. Și, în tot timpul războiului, a luat Sela și a numit-o
14:7
Ios. 15:38
Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. 8Atunci
14:8
2 Cron. 25:17
, Amaţia a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem faţa!” 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul
14:9
Jud. 9:8
din Liban a trimis să spună cedrului
14:9
1 Împ. 4:33
din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. 10Ai bătut
14:10
Deut. 8:142 Cron. 32:25Ezec. 28:2,5,17Hab. 2:4
pe edomiţi și a început să ţi se înalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda?” 11Dar Amaţia nu l-a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut faţa el și Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul
14:11
Ios. 19:38
21:16
lui Iuda. 12Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. 13Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Șemeș pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta
14:13
Neem. 8:16
12:39
lui Efraim până la Poarta
14:13
Ier. 31:38Zah. 14:10
Unghiului. 14A luat tot
14:14
1 Împ. 7:51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în Casa Domnului și în vistieriile casei împăratului; a luat și ostatici și s-a întors în Samaria. 15Celelalte
14:15
Cap. 13:12.

fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 16Ioas a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria, cu împăraţii lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam. 17Amaţia
14:17
2 Cron. 25:25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Celelalte fapte ale lui Amaţia nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 19Împotriva lui s-a făcut o uneltire
14:19
2 Cron. 25:27
la Ierusalim. El a fugit la
14:19
Ios. 10:31
Lachis, dar l-au urmărit și la Lachis, unde l-au omorât. 20L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14:21
Cap. 15:13.
2 Cron. 26:1
, în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 22Azaria a zidit iarăși Elatul
14:22
Cap. 16:6.
2 Cron. 26:2
și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.

Ieroboam al doilea

23În al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci și unu de ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea

14:25
Num. 13:21
34:8
Hamatului până la marea
14:25
Deut. 3:17
câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul Său Iona
14:25
Iona 1:1Mat. 12:39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, din
14:25
Ios. 19:13
Gat-Hefer. 26Căci Domnul
14:26
Cap. 13:4.

a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii
14:26
Deut. 32:36
, și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. 27Domnul
14:27
Cap. 13:5.

nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul
14:28
2 Sam. 8:61 Împ. 11:242 Cron. 8:3
, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 29Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia
14:29
Cap. 15:8.

.