Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În al douăzeci și treilea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu. A domnit șaptesprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului; a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 3Domnul S-a aprins

13:3
Jud. 2:14
de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael
13:3
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împăraţii aceștia. 4Ioahaz
13:4
Ps. 78:34
s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea
13:4
Exod 3:7
sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel, 5și Domnul
13:5
Vers. 25. Cap. 14:25,27.
a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască, s-au dedat și ei la ele și chiar idolul Astarteei
13:6
1 Împ. 16:33
stătea încă în picioare la Samaria. 7Din tot poporul, lui Ioahaz Domnul nu-i lăsase decât cincizeci de călăreţi, zece care și zece mii de pedestrași, căci împăratul Siriei îi prăpădise și-i făcuse ca pulberea
13:7
Amos 1:3
pe care o calci în picioare. 8Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 9Ioahaz a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ioas.

Ioas

10În al treizeci și șaptelea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit șaisprezece ani. 11El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și s-a dedat la ele ca și el. 12Celelalte

13:12
Cap. 14:15.
fapte ale lui Ioas, tot
13:12
Vers. 14,25.
ce a făcut el, isprăvile
13:12
Cap. 14:9.
lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 13Ioas a adormit cu părinţii săi. Și pe scaunul lui de domnie s-a suit Ieroboam. Ioas a fost îngropat la Samaria cu împăraţii lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faţa lui și a zis: „Părinte, părinte! Carul

13:14
Cap. 2:12.
lui Israel și călărimea lui!” 15Elisei i-a zis: „Ia un arc și săgeţi.” Și a luat un arc și niște săgeţi. 16Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: „Încordează arcul cu mâna ta.” Și, după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului 17și a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Și a deschis-o. Elisei a zis: „Trage.” Și a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor – vei bate pe sirieni la Afec
13:17
1 Împ. 20:26
până îi vei nimici.” 18Elisei a mai zis: „Ia săgeţi.” Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Lovește în pământ!” Și a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. 19Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum
13:19
Vers. 25.
îi vei bate numai de trei ori.” 20Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor, au intrat în ţară niște cete de moabiţi. 21Și, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. 22Hazael
13:22
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieţii lui Ioahaz. 23Dar Domnul
13:23
Cap. 14:27.
S-a îndurat de ei și a avut milă de ei, Și-a întors Faţa
13:23
Exod 2:24,25
spre ei din pricina legământului
13:23
Exod 32:13
Său cu Avraam, Isaac și Iacov, n-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la Faţa Lui. 24Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad. 25Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori
13:25
Vers. 18,19.
și a luat înapoi cetăţile lui Israel.

14

Amaţia împăratul lui Iuda

141În al doilea

14:1
Cap. 13:10.
an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amaţia
14:1
2 Cron. 25:1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2Avea douăzeci și cinci de ani când s-a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. 4Numai că înălţimile
14:4
Cap. 12:3.
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră
14:5
Cap. 12:20.
pe tatăl său, împăratul. 6Dar n-a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinţii
14:6
Deut. 24:16Ezec. 18:4,20
pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 7A bătut
14:7
2 Cron. 25:11
zece mii de edomiţi în Valea
14:7
2 Sam. 8:13
Sării. Și, în tot timpul războiului, a luat Sela și a numit-o
14:7
Ios. 15:38
Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. 8Atunci
14:8
2 Cron. 25:17
, Amaţia a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem faţa!” 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul
14:9
Jud. 9:8
din Liban a trimis să spună cedrului
14:9
1 Împ. 4:33
din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. 10Ai bătut
14:10
Deut. 8:142 Cron. 32:25Ezec. 28:2,5,17Hab. 2:4
pe edomiţi și a început să ţi se înalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda?” 11Dar Amaţia nu l-a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut faţa el și Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul
14:11
Ios. 19:38
21:16
lui Iuda. 12Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. 13Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Șemeș pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta
14:13
Neem. 8:16
12:39
lui Efraim până la Poarta
14:13
Ier. 31:38Zah. 14:10
Unghiului. 14A luat tot
14:14
1 Împ. 7:51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în Casa Domnului și în vistieriile casei împăratului; a luat și ostatici și s-a întors în Samaria. 15Celelalte
14:15
Cap. 13:12.
fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 16Ioas a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria, cu împăraţii lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam. 17Amaţia
14:17
2 Cron. 25:25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Celelalte fapte ale lui Amaţia nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 19Împotriva lui s-a făcut o uneltire
14:19
2 Cron. 25:27
la Ierusalim. El a fugit la
14:19
Ios. 10:31
Lachis, dar l-au urmărit și la Lachis, unde l-au omorât. 20L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14:21
Cap. 15:13.
, în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 22Azaria a zidit iarăși Elatul
14:22
Cap. 16:6.
și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.

Ieroboam al doilea

23În al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci și unu de ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea

14:25
Num. 13:21
34:8
Hamatului până la marea
14:25
Deut. 3:17
câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul Său Iona
14:25
Iona 1:1Mat. 12:39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, din
14:25
Ios. 19:13
Gat-Hefer. 26Căci Domnul
14:26
Cap. 13:4.
a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii
14:26
Deut. 32:36
, și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. 27Domnul
14:27
Cap. 13:5.
nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul
14:28
2 Sam. 8:61 Împ. 11:242 Cron. 8:3
, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 29Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia
14:29
Cap. 15:8.
.

15

Azaria împăratul lui Iuda

151În al douăzeci și șaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15:1
Cap. 14:21.
să domnească Azaria
15:1
Vers. 13,30.
, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda. 2Avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. 4Numai că înălţimile
15:4
Cap. 12:3;
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Domnul a lovit
15:5
2 Cron. 26:19-21
pe împărat cu lepră și el a fost lepros până în ziua morţii și a locuit
15:5
Lev. 13:46
într-o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei și judeca poporul ţării. 6Celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 7Azaria a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat
15:7
2 Cron. 26:23
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.

Zaharia împăratul lui Israel

8În al treizeci și optulea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit șase luni. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 10Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit

15:10
Amos 7:9
înaintea poporului și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 12Astfel s-a împlinit ce spusese
15:12
Cap. 10:30.
lui Iehu Domnul, când zisese: „Fiii tăi până în al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Șalum împăratul lui Israel

13Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al lui Ozia

15:13
Vers. 1.
, împăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria. 14Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa
15:14
1 Împ. 14:15
și a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 15Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 16Atunci, Menahem a bătut Tifsahul
15:16
1 Împ. 4:24
și pe toţi cei ce erau în el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-și deschisese porţile. Și a spintecat pântecele tuturor femeilor
15:16
Cap. 8:12.
însărcinate.

Menahem împăratul lui Israel

17În al treizeci și nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. 18El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut, cât a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 19Pul

15:19
1 Cron. 5:26Is. 9:1Osea 8:9
, împăratul Asiriei, a venit în ţară. Și Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint ca să-l ajute să-și întărească
15:19
Cap. 14:5.
domnia. 20Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea împăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare câte cincizeci de sicli de argint. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în ţară. 21Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 22Menahem a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Pecahia.

Pecahia împăratul lui Israel

23În al cincizecilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii galaadiţilor. A omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. 26Celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Pecah împăratul lui Israel

27În al cincizeci și doilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah

15:27
Is. 7:1
, fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani. 28El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 29Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15:29
1 Cron. 5:26Is. 9:1
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15:29
1 Împ. 15:20
, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Haţorul, Galaadul și Galileea, toată ţara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. 30Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit și l-a omorât și a domnit
15:30
Cap. 17:1.
el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Iotam împăratul lui Iuda

32În al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15:32
2 Cron. 27:1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33Avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 34El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai
15:34
Vers. 3.
ca tatăl său Ozia. 35Numai
15:35
Vers. 4.
că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta
15:35
2 Cron. 27:3
cea mai înaltă a Casei Domnului. 36Celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 37În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin
15:37
Cap. 16:5.
, împăratul Siriei, și pe Pecah
15:37
Vers. 27.
, fiul lui Remalia. 38Iotam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.