Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Amaţia împăratul lui Iuda

141În al doilea

14:1
Cap. 13:10.
an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amaţia
14:1
2 Cron. 25:1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2Avea douăzeci și cinci de ani când s-a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. 4Numai că înălţimile
14:4
Cap. 12:3.
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră
14:5
Cap. 12:20.
pe tatăl său, împăratul. 6Dar n-a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinţii
14:6
Deut. 24:16Ezec. 18:4,20
pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 7A bătut
14:7
2 Cron. 25:11
zece mii de edomiţi în Valea
14:7
2 Sam. 8:13
Sării. Și, în tot timpul războiului, a luat Sela și a numit-o
14:7
Ios. 15:38
Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. 8Atunci
14:8
2 Cron. 25:17
, Amaţia a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem faţa!” 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul
14:9
Jud. 9:8
din Liban a trimis să spună cedrului
14:9
1 Împ. 4:33
din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. 10Ai bătut
14:10
Deut. 8:142 Cron. 32:25Ezec. 28:2,5,17Hab. 2:4
pe edomiţi și a început să ţi se înalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda?” 11Dar Amaţia nu l-a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut faţa el și Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul
14:11
Ios. 19:38
21:16
lui Iuda. 12Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. 13Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Șemeș pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta
14:13
Neem. 8:16
12:39
lui Efraim până la Poarta
14:13
Ier. 31:38Zah. 14:10
Unghiului. 14A luat tot
14:14
1 Împ. 7:51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în Casa Domnului și în vistieriile casei împăratului; a luat și ostatici și s-a întors în Samaria. 15Celelalte
14:15
Cap. 13:12.
fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 16Ioas a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria, cu împăraţii lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam. 17Amaţia
14:17
2 Cron. 25:25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Celelalte fapte ale lui Amaţia nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 19Împotriva lui s-a făcut o uneltire
14:19
2 Cron. 25:27
la Ierusalim. El a fugit la
14:19
Ios. 10:31
Lachis, dar l-au urmărit și la Lachis, unde l-au omorât. 20L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14:21
Cap. 15:13.
, în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 22Azaria a zidit iarăși Elatul
14:22
Cap. 16:6.
și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.

Ieroboam al doilea

23În al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci și unu de ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea

14:25
Num. 13:21
34:8
Hamatului până la marea
14:25
Deut. 3:17
câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul Său Iona
14:25
Iona 1:1Mat. 12:39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, din
14:25
Ios. 19:13
Gat-Hefer. 26Căci Domnul
14:26
Cap. 13:4.
a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii
14:26
Deut. 32:36
, și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. 27Domnul
14:27
Cap. 13:5.
nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul
14:28
2 Sam. 8:61 Împ. 11:242 Cron. 8:3
, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 29Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia
14:29
Cap. 15:8.
.

15

Azaria împăratul lui Iuda

151În al douăzeci și șaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15:1
Cap. 14:21.
să domnească Azaria
15:1
Vers. 13,30.
, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda. 2Avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. 4Numai că înălţimile
15:4
Cap. 12:3;
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Domnul a lovit
15:5
2 Cron. 26:19-21
pe împărat cu lepră și el a fost lepros până în ziua morţii și a locuit
15:5
Lev. 13:46
într-o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei și judeca poporul ţării. 6Celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 7Azaria a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat
15:7
2 Cron. 26:23
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.

Zaharia împăratul lui Israel

8În al treizeci și optulea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit șase luni. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 10Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit

15:10
Amos 7:9
înaintea poporului și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 12Astfel s-a împlinit ce spusese
15:12
Cap. 10:30.
lui Iehu Domnul, când zisese: „Fiii tăi până în al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Șalum împăratul lui Israel

13Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al lui Ozia

15:13
Vers. 1.
, împăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria. 14Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa
15:14
1 Împ. 14:15
și a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 15Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 16Atunci, Menahem a bătut Tifsahul
15:16
1 Împ. 4:24
și pe toţi cei ce erau în el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-și deschisese porţile. Și a spintecat pântecele tuturor femeilor
15:16
Cap. 8:12.
însărcinate.

Menahem împăratul lui Israel

17În al treizeci și nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. 18El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut, cât a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 19Pul

15:19
1 Cron. 5:26Is. 9:1Osea 8:9
, împăratul Asiriei, a venit în ţară. Și Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint ca să-l ajute să-și întărească
15:19
Cap. 14:5.
domnia. 20Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea împăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare câte cincizeci de sicli de argint. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în ţară. 21Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 22Menahem a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Pecahia.

Pecahia împăratul lui Israel

23În al cincizecilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii galaadiţilor. A omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. 26Celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Pecah împăratul lui Israel

27În al cincizeci și doilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah

15:27
Is. 7:1
, fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani. 28El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 29Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15:29
1 Cron. 5:26Is. 9:1
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15:29
1 Împ. 15:20
, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Haţorul, Galaadul și Galileea, toată ţara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. 30Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit și l-a omorât și a domnit
15:30
Cap. 17:1.
el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Iotam împăratul lui Iuda

32În al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15:32
2 Cron. 27:1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33Avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 34El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai
15:34
Vers. 3.
ca tatăl său Ozia. 35Numai
15:35
Vers. 4.
că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta
15:35
2 Cron. 27:3
cea mai înaltă a Casei Domnului. 36Celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 37În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin
15:37
Cap. 16:5.
, împăratul Siriei, și pe Pecah
15:37
Vers. 27.
, fiul lui Remalia. 38Iotam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.

16

Ahaz împăratul lui Iuda

161În al șaptesprezecelea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz

16:1
2 Cron. 28:1
, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. 3Ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel și chiar a trecut
16:3
Lev. 18:212 Cron. 28:3Ps. 106:37,38
pe fiul său prin foc, după urâciunile
16:3
Deut. 12:31
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4A adus jertfe și tămâie pe înălţimi
16:4
Deut. 12:21 Împ. 14:23
, pe dealuri și sub toţi copacii verzi. 5Atunci
16:5
Is. 7:1,4
, Reţin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. 6În același timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul
16:6
Cap. 14:22.
sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. 7Ahaz a trimis soli lui
16:7
Cap. 15:29.
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău și fiul tău; suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” 8Și Ahaz
16:8
Cap. 12:18.
a luat argintul și aurul din Casa Domnului și din vistieriile casei împăratului și le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a
16:9
Amos 1:5
luat, a dus pe locuitori în robie la Chir și a omorât pe Reţin. 10Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfăţișarea acestui altar, întocmai cum era făcut. 11Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. 12La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat
16:12
2 Cron. 26:16,19
de el și s-a suit pe el. 13A ars pe el arderea-de-tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulţumire. 14A îndepărtat dinaintea casei altarul
16:14
2 Cron. 4:1
de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și Casa Domnului; l-a pus lângă noul altar, spre miazănoapte. 15Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineaţă și darul de mâncare de seară, arderea-de-tot
16:15
Exod 29:39-41
a împăratului și darul lui de mâncare, arderile-de-tot ale întregului popor din ţară și darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor-de-tot și tot sângele jertfelor; cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el.” 16Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. 17Și împăratul
16:17
2 Cron. 28:24
Ahaz a sfărâmat tăbliile
16:17
1 Împ. 7:27,28
de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea
16:17
1 Împ. 7:23,25
de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. 18De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. 19Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Ahaz a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat
16:20
2 Cron. 28:27
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.