Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Azaria împăratul lui Iuda

151În al douăzeci și șaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15:1
Cap. 14:21.
2 Cron. 26:1,3,4
să domnească Azaria
15:1
Vers. 13,30.
2 Cron. 26:1
, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda. 2Avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. 4Numai că înălţimile
15:4
Cap. 12:3;
14:4
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Domnul a lovit
15:5
2 Cron. 26:19-21
pe împărat cu lepră și el a fost lepros până în ziua morţii și a locuit
15:5
Lev. 13:46
într-o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei și judeca poporul ţării. 6Celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 7Azaria a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat
15:7
2 Cron. 26:23
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.

Zaharia împăratul lui Israel

8În al treizeci și optulea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit șase luni. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 10Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit

15:10
Amos 7:9
înaintea poporului și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 12Astfel s-a împlinit ce spusese
15:12
Cap. 10:30.

lui Iehu Domnul, când zisese: „Fiii tăi până în al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Șalum împăratul lui Israel

13Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al lui Ozia

15:13
Vers. 1.
Mat. 1:8,9
, împăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria. 14Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa
15:14
1 Împ. 14:15
și a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 15Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 16Atunci, Menahem a bătut Tifsahul
15:16
1 Împ. 4:24
și pe toţi cei ce erau în el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-și deschisese porţile. Și a spintecat pântecele tuturor femeilor
15:16
Cap. 8:12.

însărcinate.

Menahem împăratul lui Israel

17În al treizeci și nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. 18El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut, cât a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 19Pul

15:19
1 Cron. 5:26Is. 9:1Osea 8:9
, împăratul Asiriei, a venit în ţară. Și Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint ca să-l ajute să-și întărească
15:19
Cap. 14:5.

domnia. 20Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea împăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare câte cincizeci de sicli de argint. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în ţară. 21Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 22Menahem a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Pecahia.

Pecahia împăratul lui Israel

23În al cincizecilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii galaadiţilor. A omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. 26Celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Pecah împăratul lui Israel

27În al cincizeci și doilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah

15:27
Is. 7:1
, fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani. 28El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 29Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15:29
1 Cron. 5:26Is. 9:1
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15:29
1 Împ. 15:20
, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Haţorul, Galaadul și Galileea, toată ţara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. 30Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit și l-a omorât și a domnit
15:30
Cap. 17:1.
Osea 10:3,7,15
el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Iotam împăratul lui Iuda

32În al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15:32
2 Cron. 27:1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33Avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 34El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai
15:34
Vers. 3.

ca tatăl său Ozia. 35Numai
15:35
Vers. 4.

că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta
15:35
2 Cron. 27:3
cea mai înaltă a Casei Domnului. 36Celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 37În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin
15:37
Cap. 16:5.
Is. 7:1
, împăratul Siriei, și pe Pecah
15:37
Vers. 27.

, fiul lui Remalia. 38Iotam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.