Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Ahaz împăratul lui Iuda

161În al șaptesprezecelea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz

16:1
2 Cron. 28:1
, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. 3Ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel și chiar a trecut
16:3
Lev. 18:212 Cron. 28:3Ps. 106:37,38
pe fiul său prin foc, după urâciunile
16:3
Deut. 12:31
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4A adus jertfe și tămâie pe înălţimi
16:4
Deut. 12:21 Împ. 14:23
, pe dealuri și sub toţi copacii verzi. 5Atunci
16:5
Is. 7:1,4
, Reţin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. 6În același timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul
16:6
Cap. 14:22.

sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. 7Ahaz a trimis soli lui
16:7
Cap. 15:29.

Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău și fiul tău; suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” 8Și Ahaz
16:8
Cap. 12:18.
2 Cron. 28:21
a luat argintul și aurul din Casa Domnului și din vistieriile casei împăratului și le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a
16:9
Amos 1:5
luat, a dus pe locuitori în robie la Chir și a omorât pe Reţin. 10Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfăţișarea acestui altar, întocmai cum era făcut. 11Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. 12La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat
16:12
2 Cron. 26:16,19
de el și s-a suit pe el. 13A ars pe el arderea-de-tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulţumire. 14A îndepărtat dinaintea casei altarul
16:14
2 Cron. 4:1
de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și Casa Domnului; l-a pus lângă noul altar, spre miazănoapte. 15Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineaţă și darul de mâncare de seară, arderea-de-tot
16:15
Exod 29:39-41
a împăratului și darul lui de mâncare, arderile-de-tot ale întregului popor din ţară și darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor-de-tot și tot sângele jertfelor; cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el.” 16Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. 17Și împăratul
16:17
2 Cron. 28:24
Ahaz a sfărâmat tăbliile
16:17
1 Împ. 7:27,28
de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea
16:17
1 Împ. 7:23,25
de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. 18De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. 19Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Ahaz a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat
16:20
2 Cron. 28:27
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.