Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Înălţarea lui Ilie la cer

21Când a voit Domnul să ridice

2:1
Gen. 5:24
pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu
2:1
1 Împ. 19:21
Elisei. 2Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici
2:2
Rut 1:15,16
, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul
2:2
1 Sam. 1:26
tău că nu te voi părăsi.” Și s-au coborât la Betel. 3Fiii prorocilor
2:3
1 Împ. 20:359:1
care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 4Ilie i-a zis: „Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi!” Și au ajuns la Ierihon. 5Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 6Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și amândoi și-au văzut de drum. 7Cincizeci de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. 8Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărţit
2:8
Exod 14:21Ios. 3:16
într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 9După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” 10Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla așa.” 11Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car
2:11
Cap. 6:17.
Ps. 104:4
de foc și niște cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, și Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12Elisei se uita și striga: „Părinte!
2:12
Cap. 13:14.

Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!” Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăţi 13și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului; 14a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: „Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, care s-au despărţit
2:14
Vers. 8.

într-o parte și în alta, și Elisei a trecut.

Fiii prorocilor trimit să caute pe Ilie

15Fiii prorocilor care erau în faţa

2:15
Vers. 7.

Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. 16Ei i-au zis: „Iată că între slujitorii tăi sunt cincizeci de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate
2:16
1 Împ. 18:12Ezec. 8:3Fapte 8:39
că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale.” El a răspuns: „Nu-i trimiteţi.” 17Dar ei au stăruit multă vreme de el. Și el a zis: „Trimiteţi-i.” Au trimis pe cei cincizeci de oameni, care au căutat pe Ilie trei zile și nu l-au găsit. 18Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am spus să nu vă duceţi?”

Vindecarea apelor de la Ierihon

19Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, așezarea cetăţii este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și ţara este stearpă.” 20El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou și puneţi sare în el.” Și i-au adus. 21Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat

2:21
Exod 15:256:6Ioan 9:6
sare în el și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’” 22Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.

Pedepsirea copiilor

23De acolo s-a suit la Betel. Și, pe când mergea pe drum, niște băieţași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleșuvule! Suie-te, pleșuvule!” 24El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat patruzeci și doi dintre acești copii. 25De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria.