Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

201În vremea

20:1
2 Cron. 32:24Is. 38:1
aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, și nu vei mai trăi.’” 2Ezechia s-a întors cu faţa la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3„Doamne, adu-Ţi
20:3
Neem. 13:22
aminte că am umblat
20:3
Gen. 17:11 Împ. 3:6
înaintea Feţei Tale cu credincioșie și curăţie de inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. 4Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 5„Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia
20:5
1 Sam. 9:16
10:1
poporului Meu: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Ţi-am auzit
20:5
Cap. 19:20.
Ps. 65:2
rugăciunea și ţi-am văzut lacrimile
20:5
Ps. 39:12
56:8
. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului. 6Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine și cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti
20:6
Cap. 19:34.

cetatea aceasta din pricina Mea și din pricina robului Meu David.»’” 7Isaia
20:7
Is. 38:21
a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o și au pus-o pe umflătură. Și Ezechia s-a vindecat. 8Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn
20:8
Jud. 6:17,37,39Is. 7:11,14
38:22
voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” 9Și Isaia a zis: „Iată din partea Domnului semnul
20:9
Is. 38:7,8
după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?” 10Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.” 11Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, și Domnul a dat cu zece
20:11
Ios. 10:12,14Is. 38:8
trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz.

Fudulia lui Ezechia

12În același

20:12
Is. 39:1
timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. 13Ezechia a ascultat
20:13
2 Cron. 32:27,31
pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul și aurul, mirodeniile și untdelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. 14Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: „Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” 15Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut
20:15
Vers. 13.

tot ce este în casa mea; n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” 16Atunci, Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului: 17‘Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon
20:17
Cap. 24:13;
25:13Ier. 27:21,22
52:17
tot ce este în casa ta și ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic, zice Domnul. 18Și vor
20:18
Cap. 24:12.
2 Cron. 33:11
lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care-i vei naște, și-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.’” 19Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este
20:19
1 Sam. 3:18Iov 1:21Ps. 39:9
bun.” Și a adăugat: „Căci va fi pace și liniște în timpul vieţii mele!” 20Celelalte
20:20
2 Cron. 32:32
fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul
20:20
Neem. 3:16
și canalul de apă și a adus apele
20:20
2 Cron. 32:30
în cetate nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 21Ezechia
20:21
2 Cron. 32:33
a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Manase.