Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Iosia împăratul lui Iuda

221Iosia avea opt

22:1
2 Cron. 34:1
ani când s-a făcut împărat și a domnit treizeci și unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boţcat
22:1
Ios. 15:39
. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David; nu
22:2
Deut. 5:32
s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. 3În anul
22:3
2 Cron. 34:8
al optsprezecelea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în Casa Domnului pe Șafan, logofătul, fiul lui Aţalia, fiul lui Meșulam. El i-a zis: 4„Suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus
22:4
Cap. 12:4.
în Casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc
22:4
Cap. 12:9.
pragul. 5Să se dea argintul acesta în mâinile
22:5
Cap. 12:11,12,14.
meșterilor însărcinaţi cu lucrarea în Casa Domnului. Și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor Casei Domnului, 6anume: dulgherilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. 7Dar să
22:7
Cap. 12:15.
nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”

Cartea legii găsită

8Atunci, marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofătul: „Am găsit

22:8
Deut. 31:242 Cron. 34:14
cartea legii în Casa Domnului.” Și Hilchia a dat cartea lui Șafan, și Șafan a citit-o. 9Apoi, logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului.” 10Șafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. 11Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. 12Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor
22:12
2 Cron. 34:20
, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: 13„Duceţi-vă și întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia
22:13
Deut. 29:27
Domnului, care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noștri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.” 14Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Șalum, fiul lui Ticva
22:14
2 Cron. 34:22
, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce i-au vorbit, 15ea le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Spuneţi omului care v-a trimis la mine: 16«Așa vorbește Domnul: ‹Iată, voi trimite nenorociri
22:16
Deut. 29:27Dan. 9:11-14
asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda. 17Pentru că M-au
22:17
Deut. 29:25-27
părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge.›» 18Dar să spuneţi împăratului
22:18
2 Cron. 34:26
lui Iuda, care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: «Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit: 19‹Pentru că ţi s-a mișcat
22:19
Ps. 51:17Is. 57:15
inima, pentru că te-ai smerit
22:19
1 Împ. 21:29
înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă
22:19
Lev. 26:31,32
și de blestem
22:19
Ier. 26:6
44:22
, și pentru că ţi-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, și Eu am auzit›, zice Domnul. 20‹De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat
22:20
Ps. 37:37Is. 57:1,2
în pace în mormântul tău și nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.›»’” Ei au adus împăratului răspunsul acesta.

23

Nimicirea închinării la idoli

231Împăratul Iosia a strâns

23:1
2 Cron. 34:29
la el pe toţi bătrânii lui Iuda și ai Ierusalimului. 2Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu toţi bărbaţii lui Iuda și cu toţi locuitorii Ierusalimului, preoţii, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului, pe care o găsiseră în Casa
23:2
Cap. 22:8.
Domnului. 3Împăratul stătea
23:3
Cap. 11:14,17.
pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învăţăturile și legile Lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. 4Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoţilor de al doilea rând și celor ce păzeau pragul să scoată din Templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astarteea
23:4
Cap. 21:3,7.
și pentru toată oștirea cerurilor și le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului, și a pus să le ducă cenușa la Betel. 5A izgonit pe preoţii idolilor, puși de împăraţii lui Iuda să ardă tămâie pe înălţimi în cetăţile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului, și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri
23:5
Cap. 21:3.
a cerurilor. 6A scos din Casa Domnului idolul Astarteei
23:6
Cap. 21:7.
și l-a dus afară din Ierusalim, la pârâul Chedron; l-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. 7A dărâmat casele sodomiţilor
23:7
1 Împ. 14:24
15:12Ezec. 16:16
care erau în Casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteea. 8A adus pe toţi preoţii din cetăţile lui Iuda; a pângărit înălţimile unde ardeau preoţii tămâie, de la Gheba
23:8
1 Împ. 15:22
până la Beer-Șeba, și a dărâmat înălţimile de la porţi, cea care era la intrarea porţii lui Iosua, căpetenia cetăţii, și cea care era la stânga porţii cetăţii. 9Totuși preoţii înălţimilor
23:9
Ezec. 44:10-14
nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau
23:9
1 Sam. 2:36
azime în mijlocul fraţilor lor. 10Împăratul a pângărit Tofetul
23:10
Is. 30:33Ier. 7:31
19:6,11-13
, în valea
23:10
Ios. 15:8
fiilor lui Hinom, ca nimeni
23:10
Lev. 18:21Deut. 18:10Ezec. 23:37,39
să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloh. 11A îndepărtat de la intrarea Casei Domnului caii pe care împăraţii lui Iuda îi închinaseră soarelui, lângă odaia dregătorului Netan-Melec, care locuia în mahala, și a ars în foc carele soarelui. 12Împăratul a dărâmat altarele de pe
23:12
Ier. 19:13Ţef. 1:5
acoperișul odăii de sus a lui Ahaz, pe care le
23:12
Cap. 21:5.
făcuseră împăraţii lui Iuda, și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curţi ale Casei Domnului; după ce le-a sfărâmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat ţărâna în pârâul Chedron. 13Împăratul a pângărit înălţimile care
23:13
1 Împ. 11:7
erau în faţa Ierusalimului, pe partea dreaptă a Muntelui Pierzării, și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astarteei, urâciunea sidonienilor, lui Chemoș, urâciunea Moabului, și lui Milcom, urâciunea fiilor lui Amon. 14A sfărâmat
23:14
Exod 23:24Deut. 7:5,25
stâlpii idolești și a dărâmat astarteele, și locul lor l-a umplut cu oase omenești. 15A dărâmat și altarul de la Betel și înălţimea
23:15
1 Împ. 12:28,33
făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască; a ars înălţimea și a prefăcut-o în ţărână și a ars idolul Astarteei.

Mormântul prorocului din Iuda

16Iosia, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și l-a pângărit, după cuvântul

23:16
1 Împ. 13:2
Domnului rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri. 17El a zis: „Ce este mormântul acesta pe care-l văd?” Oamenii din cetate i-au răspuns: „Este mormântul
23:17
1 Împ. 13:1,30
omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu.” 18Și el a zis: „Lăsaţi-l; nimeni să nu-i miște oasele!” Astfel, au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului
23:18
1 Împ. 13:31
care venise din Samaria. 19Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălţimilor care se aflau în cetăţile
23:19
2 Cron. 34:6,7
Samariei și pe care le făcuseră împăraţii lui Israel ca să mânie pe Domnul; a făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel. 20A înjunghiat
23:20
1 Împ. 13:2
pe altare
23:20
Exod 22:201 Împ. 18:40
pe toţi preoţii înălţimilor care erau acolo și a ars pe ele oase
23:20
2 Cron. 34:5
de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim.

Prăznuirea Paștelor

21Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: „Prăznuiţi

23:21
2 Cron. 35:1
Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum
23:21
Exod 12:3Lev. 23:5Num. 9:2Deut. 16:2
este scris în această carte a legământului.” 22Paște ca acestea nu
23:22
2 Cron. 35:18,19
se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraţilor lui Israel și împăraţilor lui Iuda. 23Ci abia în al optsprezecelea an al împăratului Iosia s-au prăznuit aceste Paște în cinstea Domnului, la Ierusalim. 24Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau
23:24
Cap. 21:6.
duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urâciunile care se vedeau în ţara lui Iuda și la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii
23:24
Lev. 19:31
20:27Deut. 18:11
scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în Casa Domnului. 25Înainte de Iosia
23:25
Cap. 18:5.
, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise, și, chiar după el, n-a fost niciunul ca el. 26Totuși Domnul nu S-a întors din iuţimea mâniei Lui celei mari de care era aprins împotriva lui Iuda din pricina
23:26
Cap. 21:11,12;
tuturor celor ce făcuse Manase ca să-L mânie. 27Și Domnul a zis: „Voi lepăda și pe Iuda dinaintea Mea, cum am lepădat
23:27
Cap. 17:18,20;
pe Israel, și voi lepăda cetatea aceasta a Ierusalimului, pe care o alesesem, și casa despre care zisesem: ‘Acolo va fi Numele
23:27
1 Împ. 8:29
9:3
Meu.’” 28Celelalte fapte ale lui Iosia și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 29Pe vremea
23:29
2 Cron. 35:20
sa, Faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Împăratul Iosia i-a ieșit înainte, și Faraon l-a omorât la Meghido
23:29
Zah. 12:11
cum
23:29
Cap. 14:8.
l-a văzut. 30Slujitorii
23:30
2 Cron. 35:24
lui l-au luat mort într-un car, l-au adus din Meghido la Ierusalim și l-au îngropat în mormântul său. Și poporul
23:30
2 Cron. 36:1
ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia: ei l-au uns și l-au făcut împărat în locul tatălui său.

Ioahaz împăratul lui Iuda

31Ioahaz avea douăzeci și trei de ani când s-a făcut împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal

23:31
Cap. 24:18.
, fata lui Ieremia, din Libna. 32El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinţii lui. 33Faraon Neco l-a pus în lanţuri la Ribla
23:33
Cap. 25:6.
, în ţara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim, și a pus asupra ţării o gloabă de o sută de talanţi de argint și de un talant de aur. 34Și Faraon Neco
23:34
2 Cron. 36:4
a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia și i-a schimbat
23:34
Cap. 24:17.
numele în Ioiachim
23:34
Mat. 1:11
. A luat pe Ioahaz, care a mers
23:34
Ier. 22:11,12Ezec. 19:3,4
în Egipt și a murit acolo. 35Ioiachim a dat lui Faraon argintul
23:35
Vers. 33.
și aurul, dar a trebuit să pună bir asupra ţării ca să scoată argintul acesta cerut de Faraon; a hotărât partea fiecăruia și a cerut de la poporul ţării argintul și aurul pe care trebuia să-l dea lui Faraon Neco.

Ioiachim împăratul lui Iuda

36Ioiachim

23:36
2 Cron. 36:5
avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia, din Ruma. 37El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinţii săi.

24

241Pe vremea

24:1
2 Cron. 36:6Ier. 25:1,9Dan. 1:1
sa, Nebucadneţar24:1 Cunoscut în istorie ca Nabucodonosor II, rege al Regatului Noului Babilon (605-562 î. Hr.); fiul lui Nabopolassar., împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioiachim i-a fost supus trei ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. 2Atunci, Domnul
24:2
Ier. 25:9
32:28Ezec. 19:8
a trimis împotriva lui Ioiachim cete de haldeeni, cete de sirieni, cete de moabiţi și cete de amoniţi; le-a trimis împotriva lui Iuda, ca să-l nimicească, după cuvântul
24:2
Cap. 20:17;
pe care-l spusese Domnul prin robii Săi, prorocii. 3Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor
24:3
Cap. 21:2,11;
săvârșite de Manase 4și din pricina sângelui
24:4
Cap. 21:16.
nevinovat pe care-l vărsase Manase și de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. 5Celelalte fapte ale lui Ioiachim și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 6Ioiachim a adormit
24:6
2 Cron. 36:6,8Ier. 22:18,19
36:30
cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Ioiachin. 7Împăratul
24:7
Ier. 37:5,7
Egiptului n-a mai ieșit din ţara lui, căci împăratul
24:7
Ier. 46:2
Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat.

Ioiachin. Împresurarea Ierusalimului

8Ioiachin avea optsprezece

24:8
2 Cron. 36:9
ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan, din Ierusalim. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. 10În vremea aceea
24:10
Dan. 1:1
, slujitorii lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului, și cetatea a fost împresurată. 11Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetăţii pe când o împresurau slujitorii lui. 12Atunci, Ioiachin, împăratul lui Iuda, s-a dus
24:12
Ier. 24:1
29:1,2Ezec. 17:12
la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile și dregătorii lui. Și împăratul
24:12
Ier. 25:1
Babilonului l-a luat prins
24:12
Cap. 25:27.
în al optulea an
24:12
Ier. 52:28
al domniei lui. 13A luat
24:13
Cap. 20:17.
de acolo toate vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului și a sfărâmat
24:13
Dan. 5:2,3
toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în Templul Domnului, cum
24:13
Ier. 20:5
spusese Domnul. 14A dus
24:14
Ier. 24:1
în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile și toţi oamenii viteji, în număr de zece
24:14
Ier. 52:28
mii, cu toţi teslarii
24:14
1 Sam. 13:19,22
și fierarii; n-a mai rămas decât poporul
24:14
Cap. 25:12.
sărac al ţării. 15A strămutat
24:15
2 Cron. 36:10Est. 2:6Ier. 22:24
pe Ioiachin la Babilon și a dus robi din Ierusalim la Babilon: pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai-marii ţării, 16pe toţi
24:16
Ier. 52:28
războinicii, în număr de șapte mii, și pe teslari și fierari în număr de o mie, toţi numai oameni viteji și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon. 17Și împăratul
24:17
Ier. 37:1
Babilonului a pus împărat, în locul lui Ioiachin, pe unchiul
24:17
1 Cron. 3:152 Cron. 36:10
său Matania, căruia i-a schimbat
24:17
Cap. 23:34.
numele în Zedechia.

Zedechia

18Zedechia avea douăzeci și unu de ani

24:18
2 Cron. 36:11Ier. 37:1
52:1
când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal
24:18
Cap. 23:31.
, fata lui Ieremia, din Libna. 19El a făcut ce este rău
24:19
2 Cron. 36:12
înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioiachim. 20Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea Lui. Și Zedechia
24:20
2 Cron. 36:13Ezec. 17:15
s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.