Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

241Pe vremea

24:1
2 Cron. 36:6Ier. 25:1,9Dan. 1:1
sa, Nebucadneţar24:1 Cunoscut în istorie ca Nabucodonosor II, rege al Regatului Noului Babilon (605-562 î. Hr.); fiul lui Nabopolassar., împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioiachim i-a fost supus trei ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. 2Atunci, Domnul
24:2
Ier. 25:9
32:28Ezec. 19:8
a trimis împotriva lui Ioiachim cete de haldeeni, cete de sirieni, cete de moabiţi și cete de amoniţi; le-a trimis împotriva lui Iuda, ca să-l nimicească, după cuvântul
24:2
Cap. 20:17;
21:12-14
23:27
pe care-l spusese Domnul prin robii Săi, prorocii. 3Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor
24:3
Cap. 21:2,11;
23:26
săvârșite de Manase 4și din pricina sângelui
24:4
Cap. 21:16.

nevinovat pe care-l vărsase Manase și de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. 5Celelalte fapte ale lui Ioiachim și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 6Ioiachim a adormit
24:6
2 Cron. 36:6,8Ier. 22:18,19
36:30
cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Ioiachin. 7Împăratul
24:7
Ier. 37:5,7
Egiptului n-a mai ieșit din ţara lui, căci împăratul
24:7
Ier. 46:2
Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat.

Ioiachin. Împresurarea Ierusalimului

8Ioiachin avea optsprezece

24:8
2 Cron. 36:9
ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan, din Ierusalim. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. 10În vremea aceea
24:10
Dan. 1:1
, slujitorii lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului, și cetatea a fost împresurată. 11Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetăţii pe când o împresurau slujitorii lui. 12Atunci, Ioiachin, împăratul lui Iuda, s-a dus
24:12
Ier. 24:1
29:1,2Ezec. 17:12
la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile și dregătorii lui. Și împăratul
24:12
Ier. 25:1
Babilonului l-a luat prins
24:12
Cap. 25:27.

în al optulea an
24:12
Ier. 52:28
al domniei lui. 13A luat
24:13
Cap. 20:17.
Is. 39:6
de acolo toate vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului și a sfărâmat
24:13
Dan. 5:2,3
toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în Templul Domnului, cum
24:13
Ier. 20:5
spusese Domnul. 14A dus
24:14
Ier. 24:1
în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile și toţi oamenii viteji, în număr de zece
24:14
Ier. 52:28
mii, cu toţi teslarii
24:14
1 Sam. 13:19,22
și fierarii; n-a mai rămas decât poporul
24:14
Cap. 25:12.
Ier. 40:7
sărac al ţării. 15A strămutat
24:15
2 Cron. 36:10Est. 2:6Ier. 22:24
pe Ioiachin la Babilon și a dus robi din Ierusalim la Babilon: pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai-marii ţării, 16pe toţi
24:16
Ier. 52:28
războinicii, în număr de șapte mii, și pe teslari și fierari în număr de o mie, toţi numai oameni viteji și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon. 17Și împăratul
24:17
Ier. 37:1
Babilonului a pus împărat, în locul lui Ioiachin, pe unchiul
24:17
1 Cron. 3:152 Cron. 36:10
său Matania, căruia i-a schimbat
24:17
Cap. 23:34.
2 Cron. 36:4
numele în Zedechia.

Zedechia

18Zedechia avea douăzeci și unu de ani

24:18
2 Cron. 36:11Ier. 37:1
52:1
când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal
24:18
Cap. 23:31.

, fata lui Ieremia, din Libna. 19El a făcut ce este rău
24:19
2 Cron. 36:12
înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioiachim. 20Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea Lui. Și Zedechia
24:20
2 Cron. 36:13Ezec. 17:15
s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.