Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

251În al nouălea

25:1
2 Cron. 36:17Ier. 34:2
39:1
52:4,5Ezec. 24:1
an al domniei lui Zedechia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului; a tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. 2Cetatea a fost împresurată până la al unsprezecelea an al împăratului Zedechia. 3În ziua a noua a lunii a patra
25:3
Ier. 39:2
52:6
, era mare foamete în cetate și nu era pâine pentru poporul ţării. 4Atunci s-a făcut o spărtură
25:4
Ier. 39:2
52:7
în cetate, și toţi oamenii de război au fugit noaptea pe drumul porţii dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când haldeenii înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul
25:4
Ier. 39:4-7
52:7Ezec. 12:12
care duce în câmpie. 5Dar oștirea haldeenilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului și toată oștirea lui s-a risipit de la el. 6Au prins pe împărat și l-au suit la împăratul Babilonului, la
25:6
Cap. 23:33.
Ier. 52:9
Ribla, și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. 7Fiii lui Zedechia au fost înjunghiaţi în faţa lui, apoi lui Zedechia i-au scos ochii
25:7
Ier. 39:7Ezec. 12:13
, l-au legat cu lanţuri de aramă și l-au dus la Babilon.

Dărâmarea Ierusalimului și a Templului. Poporul este dus în robie

8În ziua a șaptea

25:8
Ier. 52:12-14
a lunii a cincea – era în anul
25:8
Cap. 24:12. Vers. 27.

al nouăsprezecelea al domniei lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului –, a venit
25:8
Ier. 39:9
Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitorul împăratului Babilonului, și a intrat în Ierusalim. 9A ars
25:9
2 Cron. 36:19Ps. 79:1
Casa Domnului, casa împăratului și
25:9
Ier. 39:8Amos 2:5
toate casele Ierusalimului; a pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare. 10Toată oștirea haldeenilor care era cu căpetenia străjerilor a
25:10
Neem. 1:3Ier. 52:14
dărâmat zidurile dimprejurul Ierusalimului. 11Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi pe cei ce mai
25:11
Ier. 39:9
52:15
rămăseseră în cetate din popor, pe cei ce fugiseră la împăratul Babilonului și pe cealaltă mulţime. 12Însă căpetenia străjerilor a lăsat ca vieri și lucrători de pământ câţiva din cei mai săraci
25:12
Cap. 24:14.
Ier. 39:10
40:7
52:16
din ţară. 13Haldeenii au sfărâmat stâlpii
25:13
Cap. 20:17.
Ier. 27:19,22
52:17
de aramă
25:13
1 Împ. 7:15
din Casa Domnului, temeliile
25:13
1 Împ. 7:27
, marea
25:13
1 Împ. 7:23
de aramă care era în Casa Domnului și au dus arama în Babilon. 14Au luat cenușarele
25:14
Exod 27:31 Împ. 7:45,50
, lopeţile, mucările, ceștile și toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba. 15Căpetenia străjerilor a mai luat și tigăile pentru cărbuni și lighenele, tot ce era de aur și tot ce era de argint. 16Cei doi stâlpi, marea și temeliile pe care le făcuse Solomon pentru Casa Domnului, toate uneltele acestea de aramă
25:16
1 Împ. 7:47
aveau o greutate necunoscută. 17Înălţimea
25:17
1 Împ. 7:15Ier. 52:21
unui stâlp era de optsprezece coţi și deasupra avea un coperiș de aramă, a cărui înălţime era de trei coţi; împrejurul coperișului era o împletitură în chip de reţea și rodii, toate de aramă; tot așa avea și al doilea stâlp cu împletitura în chip de reţea. 18Căpetenia
25:18
Ier. 52:24
străjerilor a luat pe marele preot Seraia
25:18
1 Cron. 6:14Ezra 7:1
, pe Ţefania
25:18
Ier. 21:1
29:25
, al doilea preot, și pe cei trei păzitori ai pragului. 19Și din cetate a luat un dregător care avea sub porunca lui pe oamenii de război, cinci
25:19
Ier. 52:25
oameni care făceau parte din sfetnicii împăratului și care au fost găsiţi în cetate, pe logofătul căpeteniei oștirii, însărcinat să scrie la oaste pe poporul ţării, și șaizeci de oameni din poporul ţării, care se aflau în cetate. 20Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a luat și i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla. 21Împăratul Babilonului i-a lovit și i-a omorât la Ribla, în ţara Hamatului.

Ghedalia, dregător. Uciderea lui

Astfel

25:21
Lev. 26:33Deut. 28:36,64
a fost dus în robie Iuda, departe de ţara lui. 22Și Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a pus pe poporul
25:22
Ier. 40:5
care mai rămăsese și pe care-l lăsase în ţara lui Iuda sub porunca lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan. 23Când au auzit toate căpeteniile
25:23
Ier. 40:7-9
oștilor, ei și oamenii lor, că împăratul Babilonului a pus dregător pe Ghedalia, s-au dus la Ghedalia, la Miţpa, și anume: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, din Netofa, și Iaazania, fiul maacatitului, ei și oamenii lor. 24Ghedalia le-a jurat, lor și oamenilor lor, și le-a zis: „Să nu vă temeţi de nimic din partea slujitorilor haldeenilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului și o veţi duce bine.” 25Dar, în luna
25:25
Ier. 41:1,2
a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împărătesc, a venit, însoţit de zece oameni, și au lovit de moarte pe Ghedalia, ca și pe iudeii și haldeenii care erau cu el la Miţpa. 26Atunci, tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, și căpeteniile oștilor s-au sculat și au plecat în
25:26
Ier. 43:4,7
Egipt, pentru că le era frică de haldeeni.

Robia lui Ioiachin ușurată de Evil-Merodac

27În

25:27
Ier. 52:31
al treizeci și șaptelea an al robiei lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în a douăzeci și șaptea zi a lunii a douăsprezecea, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel dintâi an al domniei lui, a înălţat
25:27
Gen. 40:13,20
capul lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniţă, 28i-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraţilor care erau cu el la Babilon. 29I-a schimbat hainele de temniţă și Ioiachin a mâncat
25:29
2 Sam. 9:7
totdeauna la masa lui, în tot timpul vieţii lui. 30Împăratul s-a îngrijit necurmat de hrana de toate zilele, în tot timpul vieţii lui.