Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Ioram, împăratul lui Israel

31Ioram

3:1
Cap. 1:17.

, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al optsprezecelea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit doisprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe
3:2
1 Împ. 16:31,32
care-i făcuse tatăl său, 3dar s-a dedat la păcatele
3:3
1 Împ. 12:28,31,32
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 4Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de o sută de mii de miei
3:4
Is. 16:1
și o sută de mii de berbeci cu lâna lor. 5La moartea
3:5
Cap. 1:1.

lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. 6Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. 7A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: „Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului?” Iosafat a răspuns: „Voi merge, eu ca
3:7
1 Împ. 22:4
tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.” 8Și a zis: „Pe care drum să ne suim?” Ioram a zis: „Pe drumul care duce în Pustia Edomului.” 9Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și, după un drum de șapte zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. 10Atunci, împăratul lui Israel a zis: „Vai! Domnul a chemat pe acești trei împăraţi ca să-i dea în mâinile Moabului!” 11Dar Iosafat
3:11
1 Împ. 22:7
a zis: „Nu este aici niciun proroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?” Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: „Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie.” 12Și Iosafat a zis: „Cuvântul Domnului este cu el.” Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au coborât
3:12
Cap. 2:25.

la el. 13Elisei a zis împăratului lui Israel: „Ce am
3:13
Ezec. 14:3
eu a face cu tine? Du-te
3:13
Jud. 10:14Rut 1:15
la prorocii
3:13
1 Împ. 18:19
tatălui tău și la prorocii mamei tale.” Și împăratul lui Israel i-a zis: „Nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împăraţi ca să-i dea în mâinile Moabului!” 14Elisei a zis: „Viu este
3:14
1 Împ. 17:1
Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. 15Acum aduceţi-mi un cântăreţ
3:15
1 Sam. 10:5
cu harpa.” Și, pe când cânta cântăreţul din harpă, mâna Domnului a fost
3:15
Ezec. 1:3
3:14,22
8:1
peste Elisei. 16Și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Faceţi gropi
3:16
Cap. 4:3.

în valea aceasta, groapă lângă groapă!’ 17Căci așa vorbește Domnul: ‘Nu veţi vedea vânt și nu veţi vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veţi bea voi, turmele voastre și vitele voastre.’ 18Dar aceasta este puţin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre; 19veţi sfărâma toate cetăţile întărite și toate cetăţile alese, veţi tăia toţi copacii cei buni, veţi astupa toate izvoarele de apă și veţi strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune.” 20Și dimineaţa, în clipa când se aducea
3:20
Exod 29:39,40
jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut ţara de apă. 21Însă toţi moabiţii, auzind că împăraţii se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toţi cei în vârstă să poarte armele, și mai mari chiar, și au stat la hotar. 22S-au sculat dis-de-dimineaţă și, când a strălucit soarele peste ape, moabiţii au văzut în faţa lor apele roșii ca sângele. 23Ei au zis: „Este sânge! Împăraţii au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alţii. Acum, la pradă, moabiţi!” 24Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în ţară și au bătut pe Moab. 25Au sfărâmat cetăţile, au aruncat, fiecare, pietre în toate ogoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre, au astupat toate izvoarele de apă și au tăiat toţi copacii cei buni; prăștiașii au înconjurat și au bătut Chir-Haresetul
3:25
Is. 16:7,11
, din care n-au lăsat decât pietrele. 26Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el șapte sute de oameni care scoteau sabia să-și croiască drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. 27A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere-de-tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului și s-a întors în ţară.