Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Înălţarea lui Ilie la cer

21Când a voit Domnul să ridice

2:1
Gen. 5:24
pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu
2:1
1 Împ. 19:21
Elisei. 2Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici
2:2
Rut 1:15,16
, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul
2:2
1 Sam. 1:26
tău că nu te voi părăsi.” Și s-au coborât la Betel. 3Fiii prorocilor
2:3
1 Împ. 20:359:1
care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 4Ilie i-a zis: „Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi!” Și au ajuns la Ierihon. 5Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 6Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și amândoi și-au văzut de drum. 7Cincizeci de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. 8Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărţit
2:8
Exod 14:21Ios. 3:16
într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 9După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” 10Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla așa.” 11Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car
2:11
Cap. 6:17.
de foc și niște cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, și Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12Elisei se uita și striga: „Părinte!
2:12
Cap. 13:14.
Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!” Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăţi 13și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului; 14a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: „Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, care s-au despărţit
2:14
Vers. 8.
într-o parte și în alta, și Elisei a trecut.

Fiii prorocilor trimit să caute pe Ilie

15Fiii prorocilor care erau în faţa

2:15
Vers. 7.
Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. 16Ei i-au zis: „Iată că între slujitorii tăi sunt cincizeci de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate
2:16
1 Împ. 18:12Ezec. 8:3Fapte 8:39
că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale.” El a răspuns: „Nu-i trimiteţi.” 17Dar ei au stăruit multă vreme de el. Și el a zis: „Trimiteţi-i.” Au trimis pe cei cincizeci de oameni, care au căutat pe Ilie trei zile și nu l-au găsit. 18Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am spus să nu vă duceţi?”

Vindecarea apelor de la Ierihon

19Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, așezarea cetăţii este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și ţara este stearpă.” 20El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou și puneţi sare în el.” Și i-au adus. 21Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat

2:21
Exod 15:256:6Ioan 9:6
sare în el și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’” 22Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.

Pedepsirea copiilor

23De acolo s-a suit la Betel. Și, pe când mergea pe drum, niște băieţași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleșuvule! Suie-te, pleșuvule!” 24El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat patruzeci și doi dintre acești copii. 25De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria.

3

Ioram, împăratul lui Israel

31Ioram

3:1
Cap. 1:17.
, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al optsprezecelea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit doisprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe
3:2
1 Împ. 16:31,32
care-i făcuse tatăl său, 3dar s-a dedat la păcatele
3:3
1 Împ. 12:28,31,32
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 4Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de o sută de mii de miei
3:4
Is. 16:1
și o sută de mii de berbeci cu lâna lor. 5La moartea
3:5
Cap. 1:1.
lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. 6Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. 7A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: „Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului?” Iosafat a răspuns: „Voi merge, eu ca
3:7
1 Împ. 22:4
tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.” 8Și a zis: „Pe care drum să ne suim?” Ioram a zis: „Pe drumul care duce în Pustia Edomului.” 9Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și, după un drum de șapte zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. 10Atunci, împăratul lui Israel a zis: „Vai! Domnul a chemat pe acești trei împăraţi ca să-i dea în mâinile Moabului!” 11Dar Iosafat
3:11
1 Împ. 22:7
a zis: „Nu este aici niciun proroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?” Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: „Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie.” 12Și Iosafat a zis: „Cuvântul Domnului este cu el.” Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au coborât
3:12
Cap. 2:25.
la el. 13Elisei a zis împăratului lui Israel: „Ce am
3:13
Ezec. 14:3
eu a face cu tine? Du-te
3:13
Jud. 10:14Rut 1:15
la prorocii
3:13
1 Împ. 18:19
tatălui tău și la prorocii mamei tale.” Și împăratul lui Israel i-a zis: „Nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împăraţi ca să-i dea în mâinile Moabului!” 14Elisei a zis: „Viu este
3:14
1 Împ. 17:1
Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. 15Acum aduceţi-mi un cântăreţ
3:15
1 Sam. 10:5
cu harpa.” Și, pe când cânta cântăreţul din harpă, mâna Domnului a fost
3:15
Ezec. 1:3
3:14,22
8:1
peste Elisei. 16Și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Faceţi gropi
3:16
Cap. 4:3.
în valea aceasta, groapă lângă groapă!’ 17Căci așa vorbește Domnul: ‘Nu veţi vedea vânt și nu veţi vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veţi bea voi, turmele voastre și vitele voastre.’ 18Dar aceasta este puţin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre; 19veţi sfărâma toate cetăţile întărite și toate cetăţile alese, veţi tăia toţi copacii cei buni, veţi astupa toate izvoarele de apă și veţi strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune.” 20Și dimineaţa, în clipa când se aducea
3:20
Exod 29:39,40
jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut ţara de apă. 21Însă toţi moabiţii, auzind că împăraţii se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toţi cei în vârstă să poarte armele, și mai mari chiar, și au stat la hotar. 22S-au sculat dis-de-dimineaţă și, când a strălucit soarele peste ape, moabiţii au văzut în faţa lor apele roșii ca sângele. 23Ei au zis: „Este sânge! Împăraţii au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alţii. Acum, la pradă, moabiţi!” 24Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în ţară și au bătut pe Moab. 25Au sfărâmat cetăţile, au aruncat, fiecare, pietre în toate ogoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre, au astupat toate izvoarele de apă și au tăiat toţi copacii cei buni; prăștiașii au înconjurat și au bătut Chir-Haresetul
3:25
Is. 16:7,11
, din care n-au lăsat decât pietrele. 26Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el șapte sute de oameni care scoteau sabia să-și croiască drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. 27A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere-de-tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului și s-a întors în ţară.

4

Înmulţirea untdelemnului

41O femeie dintre nevestele fiilor

4:1
1 Împ. 20:35
prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul; și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi
4:1
Lev. 25:39Mat. 18:25
copii ai mei și să-i facă robi.” 2Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă?” Ea a răspuns: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.” 3Și el a zis: „Du-te de cere vase de afară, de la toţi vecinii tăi, vase goale, și nu cere
4:3
Cap. 3:16.
puţine. 4Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.” 5Atunci, ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei; ei îi apropiau vasele și ea turna din untdelemn în ele. 6Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns: „Nu mai este niciun vas.” Și n-a mai curs untdelemn. 7Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul și plătește-ţi datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi.”

Fiul sunamitei

8Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem

4:8
Ios. 19:18
. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. 9Ea a zis bărbatului ei: „Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. 10Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi.” 11Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. 12El a zis slujitorului său Ghehazi: „Cheamă pe sunamita aceasta!” Ghehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. 13Și Elisei a zis lui Ghehazi: „Spune-i: ‘Iată, pentru noi tu ţi-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii?’” Ea a răspuns: „Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu.” 14Și el a zis: „Ce să fac pentru ea?” Ghehazi a răspuns: „Ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân.” 15Și el a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. 16Elisei i-a zis: „La anul
4:16
Gen. 18:10,14
, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” Și ea a zis: „Nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi
4:16
Vers. 28.
pe roaba ta!” 17Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. 18Copilul s-a făcut mare. Și, într-o zi, când s-a dus pe la tatăl său la secerători, 19a zis tatălui său: „Capul meu! Capul meu!” Tatăl a zis slujitorului său: „Du-l la mama sa!” 20Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. 21Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. 22A chemat pe bărbatul ei și a zis: „Trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriţă; vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce.” 23Și el a zis: „Pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici Sabat.” Ea a răspuns: „Fii pe pace!” 24Apoi a pus șaua pe măgăriţă și a zis slujitorului său: „Mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ţi-oi spune.” 25Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele
4:25
Cap. 2:25.
Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Ghehazi: „Iată pe sunamita aceea! 26Acum, aleargă dar înaintea ei și spune-i: ‘Ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine?’” Ea a răspuns: „Bine.” 27Și, cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrăţișat picioarele. Ghehazi s-a apropiat s-o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis: „Las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut.” 28Atunci, ea a zis: „Am cerut eu oare domnului meu un fiu? N-am zis
4:28
Vers. 16.
eu: ‘Nu mă amăgi’?” 29Și Elisei a zis lui Ghehazi: „Încinge-ţi
4:29
1 Împ. 18:46
mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi
4:29
Luca 10:4
de sănătate și, dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul
4:29
Exod 7:19
14:16Fapte 19:12
meu pe faţa copilului.” 30Mama copilului a zis: „Viu
4:30
Cap. 2:2.
este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și el s-a sculat și a mers după ea. 31Ghehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe faţa copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simţire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis: „Copilul nu
4:31
Ioan 11:11
s-a trezit.” 32Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. 33Elisei a intrat
4:33
Vers. 4.
și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. 34S-a suit și s-a culcat pe copil; și-a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins
4:34
1 Împ. 17:21Fapte 20:10
peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. 35Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins
4:35
1 Împ. 17:21
peste copil. Și copilul a strănutat
4:35
Cap. 8:1,5.
de șapte ori și a deschis ochii. 36Elisei a chemat pe Ghehazi și a zis: „Cheamă pe sunamită.” Ghehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care a zis: „Ia-ţi fiul!” 37Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat
4:37
1 Împ. 17:23Evr. 11:35
fiul și a ieșit afară.

Moartea în oală

38Elisei s-a întors la Ghilgal

4:38
Cap. 2:1.
, și în ţară bântuia o foamete
4:38
Cap. 8:1.
. Pe când fiii prorocilor ședeau
4:38
Cap. 2:3.
înaintea lui, a zis slujitorului său: „Pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor!” 39Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdeţuri; a găsit viţă sălbatică și a cules din ea curcubete4:39 Un fel de castraveţi. sălbatice, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăţi în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. 40Au dat oamenilor acelora să mănânce. Dar, cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui Dumnezeu, moartea
4:40
Exod 10:17
este în oală!” Și n-au putut să mănânce. 41Elisei a zis: „Luaţi făină.” A aruncat făină
4:41
Exod 15:25Ioan 9:6
în oală și a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” Și nu mai era nimic vătămător în oală.

Cele douăzeci de pâini de orz

42A venit un om din Baal-Șalișa

4:42
1 Sam. 9:4
. A adus
4:42
1 Sam. 9:71 Cor. 9:11Gal. 6:6
pâine din cele dintâi roade omului lui Dumnezeu, și anume douăzeci de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” 43Slujitorul său a răspuns: „Cum
4:43
Luca 9:13Ioan 6:9
pot să dau din ele la o sută de inși?” Dar Elisei a zis: „Dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul: ‘Vor
4:43
Luca 9:17Ioan 6:11
mânca, și va mai rămâne.’” 44Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai
4:44
Mat. 14:20
15:37Ioan 6:13
și rămas, după cuvântul Domnului.