Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Înmulţirea untdelemnului

41O femeie dintre nevestele fiilor

4:1
1 Împ. 20:35
prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul; și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi
4:1
Lev. 25:39Mat. 18:25
copii ai mei și să-i facă robi.” 2Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă?” Ea a răspuns: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.” 3Și el a zis: „Du-te de cere vase de afară, de la toţi vecinii tăi, vase goale, și nu cere
4:3
Cap. 3:16.

puţine. 4Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.” 5Atunci, ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei; ei îi apropiau vasele și ea turna din untdelemn în ele. 6Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns: „Nu mai este niciun vas.” Și n-a mai curs untdelemn. 7Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul și plătește-ţi datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi.”

Fiul sunamitei

8Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem

4:8
Ios. 19:18
. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. 9Ea a zis bărbatului ei: „Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. 10Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi.” 11Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. 12El a zis slujitorului său Ghehazi: „Cheamă pe sunamita aceasta!” Ghehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. 13Și Elisei a zis lui Ghehazi: „Spune-i: ‘Iată, pentru noi tu ţi-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii?’” Ea a răspuns: „Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu.” 14Și el a zis: „Ce să fac pentru ea?” Ghehazi a răspuns: „Ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân.” 15Și el a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. 16Elisei i-a zis: „La anul
4:16
Gen. 18:10,14
, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” Și ea a zis: „Nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi
4:16
Vers. 28.

pe roaba ta!” 17Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. 18Copilul s-a făcut mare. Și, într-o zi, când s-a dus pe la tatăl său la secerători, 19a zis tatălui său: „Capul meu! Capul meu!” Tatăl a zis slujitorului său: „Du-l la mama sa!” 20Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. 21Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. 22A chemat pe bărbatul ei și a zis: „Trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriţă; vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce.” 23Și el a zis: „Pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici Sabat.” Ea a răspuns: „Fii pe pace!” 24Apoi a pus șaua pe măgăriţă și a zis slujitorului său: „Mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ţi-oi spune.” 25Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele
4:25
Cap. 2:25.

Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Ghehazi: „Iată pe sunamita aceea! 26Acum, aleargă dar înaintea ei și spune-i: ‘Ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine?’” Ea a răspuns: „Bine.” 27Și, cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrăţișat picioarele. Ghehazi s-a apropiat s-o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis: „Las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut.” 28Atunci, ea a zis: „Am cerut eu oare domnului meu un fiu? N-am zis
4:28
Vers. 16.

eu: ‘Nu mă amăgi’?” 29Și Elisei a zis lui Ghehazi: „Încinge-ţi
4:29
1 Împ. 18:46
mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi
4:29
Luca 10:4
de sănătate și, dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul
4:29
Exod 7:19
14:16Fapte 19:12
meu pe faţa copilului.” 30Mama copilului a zis: „Viu
4:30
Cap. 2:2.

este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și el s-a sculat și a mers după ea. 31Ghehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe faţa copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simţire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis: „Copilul nu
4:31
Ioan 11:11
s-a trezit.” 32Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. 33Elisei a intrat
4:33
Vers. 4.
Mat. 6:61 Împ. 17:20
și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. 34S-a suit și s-a culcat pe copil; și-a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins
4:34
1 Împ. 17:21Fapte 20:10
peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. 35Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins
4:35
1 Împ. 17:21
peste copil. Și copilul a strănutat
4:35
Cap. 8:1,5.

de șapte ori și a deschis ochii. 36Elisei a chemat pe Ghehazi și a zis: „Cheamă pe sunamită.” Ghehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care a zis: „Ia-ţi fiul!” 37Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat
4:37
1 Împ. 17:23Evr. 11:35
fiul și a ieșit afară.

Moartea în oală

38Elisei s-a întors la Ghilgal

4:38
Cap. 2:1.

, și în ţară bântuia o foamete
4:38
Cap. 8:1.

. Pe când fiii prorocilor ședeau
4:38
Cap. 2:3.
Luca 10:39Fapte 22:3
înaintea lui, a zis slujitorului său: „Pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor!” 39Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdeţuri; a găsit viţă sălbatică și a cules din ea curcubete4:39 Un fel de castraveţi. sălbatice, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăţi în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. 40Au dat oamenilor acelora să mănânce. Dar, cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui Dumnezeu, moartea
4:40
Exod 10:17
este în oală!” Și n-au putut să mănânce. 41Elisei a zis: „Luaţi făină.” A aruncat făină
4:41
Exod 15:25Ioan 9:6
în oală și a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” Și nu mai era nimic vătămător în oală.

Cele douăzeci de pâini de orz

42A venit un om din Baal-Șalișa

4:42
1 Sam. 9:4
. A adus
4:42
1 Sam. 9:71 Cor. 9:11Gal. 6:6
pâine din cele dintâi roade omului lui Dumnezeu, și anume douăzeci de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” 43Slujitorul său a răspuns: „Cum
4:43
Luca 9:13Ioan 6:9
pot să dau din ele la o sută de inși?” Dar Elisei a zis: „Dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul: ‘Vor
4:43
Luca 9:17Ioan 6:11
mânca, și va mai rămâne.’” 44Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai
4:44
Mat. 14:20
15:37Ioan 6:13
și rămas, după cuvântul Domnului.