Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Naaman vindecat de lepră

51Naaman

5:1
Luca 4:27
, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere
5:1
Exod 11:3
înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. 2Și sirienii ieșiseră în cete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiţă din ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. 3Și ea a zis stăpânei sale: „O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!” 4Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: „Fata aceea din ţara lui Israel a vorbit așa și așa.” 5Și împăratul Siriei a zis: „Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel.” A plecat luând cu el zece
5:5
1 Sam. 9:8
talanţi de argint, șase mii de sicli de aur și zece haine de schimb. 6A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa: „Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îţi trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui.” 7După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: „Oare sunt eu Dumnezeu
5:7
Gen. 30:2Deut. 32:391 Sam. 2:6
, ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știţi dar și să înţelegeţi că el caută prilej de ceartă cu mine.” 8Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: „Pentru ce ţi-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel.” 9Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. 10Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te și scaldă-te
5:10
Cap. 4:41.
Ioan 9:7
de șapte ori în Iordan; și carnea ţi se va face sănătoasă și vei fi curat.” 11Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: „Eu credeam că va ieși la mine, se va înfăţișa el însuși, va chema Numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. 12Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat?” Și s-a întors și a plecat plin de mânie. 13Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: „Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: ‘Scaldă-te și vei fi curat.’” 14S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea
5:14
Iov 33:25
lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a
5:14
Luca 4:27
curăţit. 15Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfăţișat înaintea lui și a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu
5:15
Dan. 2:47
3:29
6:26,27
pe tot pământul decât în Israel. Și acum, primește, rogu-te, un dar
5:15
Gen. 33:11
din partea robului tău.” 16Elisei a răspuns: „Viu este
5:16
Cap. 3:14.

Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu
5:16
Gen. 14:23Mat. 10:8Fapte 8:18,20
voi primi.” Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. 17Atunci, Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere-de-tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. 18Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău: când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină
5:18
Cap. 7:2,17.

pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon – să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon!” 19Elisei i-a zis: „Du-te în pace!”

Ghehazi, lovit cu lepră

După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, 20Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: „Iată că stăpânul meu a cruţat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el.” 21Și Ghehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să-i iasă înainte și a zis: „Este bine totul?” 22El a răspuns: „Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ţi spun: ‘Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb.’” 23Naaman a zis: „Fă-mi plăcerea și ia doi talanţi.” A stăruit de el și a legat doi talanţi de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Ghehazi. 24Ajungând la deal, Ghehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora, care au plecat. 25După aceea s-a dus și s-a înfăţișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis: „De unde vii, Ghehazi?” El a răspuns: „Robul tău nu s-a dus nicăieri.” 26Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe? 27Lepra lui Naaman se va lipi

5:27
1 Tim. 6:10
de tine și de sămânţa ta pentru totdeauna.” Și Ghehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin
5:27
Exod 4:10Num. 12:10
de lepră, alb ca zăpada.