Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Înmulţirea untdelemnului

41O femeie dintre nevestele fiilor

4:1
1 Împ. 20:35
prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul; și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi
4:1
Lev. 25:39Mat. 18:25
copii ai mei și să-i facă robi.” 2Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă?” Ea a răspuns: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.” 3Și el a zis: „Du-te de cere vase de afară, de la toţi vecinii tăi, vase goale, și nu cere
4:3
Cap. 3:16.
puţine. 4Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.” 5Atunci, ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei; ei îi apropiau vasele și ea turna din untdelemn în ele. 6Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns: „Nu mai este niciun vas.” Și n-a mai curs untdelemn. 7Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul și plătește-ţi datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi.”

Fiul sunamitei

8Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem

4:8
Ios. 19:18
. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. 9Ea a zis bărbatului ei: „Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. 10Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi.” 11Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. 12El a zis slujitorului său Ghehazi: „Cheamă pe sunamita aceasta!” Ghehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. 13Și Elisei a zis lui Ghehazi: „Spune-i: ‘Iată, pentru noi tu ţi-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii?’” Ea a răspuns: „Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu.” 14Și el a zis: „Ce să fac pentru ea?” Ghehazi a răspuns: „Ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân.” 15Și el a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. 16Elisei i-a zis: „La anul
4:16
Gen. 18:10,14
, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” Și ea a zis: „Nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi
4:16
Vers. 28.
pe roaba ta!” 17Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. 18Copilul s-a făcut mare. Și, într-o zi, când s-a dus pe la tatăl său la secerători, 19a zis tatălui său: „Capul meu! Capul meu!” Tatăl a zis slujitorului său: „Du-l la mama sa!” 20Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. 21Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. 22A chemat pe bărbatul ei și a zis: „Trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriţă; vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce.” 23Și el a zis: „Pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici Sabat.” Ea a răspuns: „Fii pe pace!” 24Apoi a pus șaua pe măgăriţă și a zis slujitorului său: „Mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ţi-oi spune.” 25Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele
4:25
Cap. 2:25.
Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Ghehazi: „Iată pe sunamita aceea! 26Acum, aleargă dar înaintea ei și spune-i: ‘Ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine?’” Ea a răspuns: „Bine.” 27Și, cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrăţișat picioarele. Ghehazi s-a apropiat s-o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis: „Las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut.” 28Atunci, ea a zis: „Am cerut eu oare domnului meu un fiu? N-am zis
4:28
Vers. 16.
eu: ‘Nu mă amăgi’?” 29Și Elisei a zis lui Ghehazi: „Încinge-ţi
4:29
1 Împ. 18:46
mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi
4:29
Luca 10:4
de sănătate și, dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul
4:29
Exod 7:19
14:16Fapte 19:12
meu pe faţa copilului.” 30Mama copilului a zis: „Viu
4:30
Cap. 2:2.
este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și el s-a sculat și a mers după ea. 31Ghehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe faţa copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simţire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis: „Copilul nu
4:31
Ioan 11:11
s-a trezit.” 32Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. 33Elisei a intrat
4:33
Vers. 4.
și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. 34S-a suit și s-a culcat pe copil; și-a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins
4:34
1 Împ. 17:21Fapte 20:10
peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. 35Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins
4:35
1 Împ. 17:21
peste copil. Și copilul a strănutat
4:35
Cap. 8:1,5.
de șapte ori și a deschis ochii. 36Elisei a chemat pe Ghehazi și a zis: „Cheamă pe sunamită.” Ghehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care a zis: „Ia-ţi fiul!” 37Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat
4:37
1 Împ. 17:23Evr. 11:35
fiul și a ieșit afară.

Moartea în oală

38Elisei s-a întors la Ghilgal

4:38
Cap. 2:1.
, și în ţară bântuia o foamete
4:38
Cap. 8:1.
. Pe când fiii prorocilor ședeau
4:38
Cap. 2:3.
înaintea lui, a zis slujitorului său: „Pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor!” 39Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdeţuri; a găsit viţă sălbatică și a cules din ea curcubete4:39 Un fel de castraveţi. sălbatice, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăţi în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. 40Au dat oamenilor acelora să mănânce. Dar, cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui Dumnezeu, moartea
4:40
Exod 10:17
este în oală!” Și n-au putut să mănânce. 41Elisei a zis: „Luaţi făină.” A aruncat făină
4:41
Exod 15:25Ioan 9:6
în oală și a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” Și nu mai era nimic vătămător în oală.

Cele douăzeci de pâini de orz

42A venit un om din Baal-Șalișa

4:42
1 Sam. 9:4
. A adus
4:42
1 Sam. 9:71 Cor. 9:11Gal. 6:6
pâine din cele dintâi roade omului lui Dumnezeu, și anume douăzeci de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” 43Slujitorul său a răspuns: „Cum
4:43
Luca 9:13Ioan 6:9
pot să dau din ele la o sută de inși?” Dar Elisei a zis: „Dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul: ‘Vor
4:43
Luca 9:17Ioan 6:11
mânca, și va mai rămâne.’” 44Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai
4:44
Mat. 14:20
15:37Ioan 6:13
și rămas, după cuvântul Domnului.

5

Naaman vindecat de lepră

51Naaman

5:1
Luca 4:27
, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere
5:1
Exod 11:3
înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. 2Și sirienii ieșiseră în cete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiţă din ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. 3Și ea a zis stăpânei sale: „O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!” 4Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: „Fata aceea din ţara lui Israel a vorbit așa și așa.” 5Și împăratul Siriei a zis: „Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel.” A plecat luând cu el zece
5:5
1 Sam. 9:8
talanţi de argint, șase mii de sicli de aur și zece haine de schimb. 6A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa: „Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îţi trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui.” 7După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: „Oare sunt eu Dumnezeu
5:7
Gen. 30:2Deut. 32:391 Sam. 2:6
, ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știţi dar și să înţelegeţi că el caută prilej de ceartă cu mine.” 8Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: „Pentru ce ţi-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel.” 9Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. 10Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te și scaldă-te
5:10
Cap. 4:41.
de șapte ori în Iordan; și carnea ţi se va face sănătoasă și vei fi curat.” 11Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: „Eu credeam că va ieși la mine, se va înfăţișa el însuși, va chema Numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. 12Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat?” Și s-a întors și a plecat plin de mânie. 13Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: „Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: ‘Scaldă-te și vei fi curat.’” 14S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea
5:14
Iov 33:25
lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a
5:14
Luca 4:27
curăţit. 15Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfăţișat înaintea lui și a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu
5:15
Dan. 2:47
3:29
6:26,27
pe tot pământul decât în Israel. Și acum, primește, rogu-te, un dar
5:15
Gen. 33:11
din partea robului tău.” 16Elisei a răspuns: „Viu este
5:16
Cap. 3:14.
Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu
5:16
Gen. 14:23Mat. 10:8Fapte 8:18,20
voi primi.” Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. 17Atunci, Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere-de-tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. 18Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău: când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină
5:18
Cap. 7:2,17.
pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon – să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon!” 19Elisei i-a zis: „Du-te în pace!”

Ghehazi, lovit cu lepră

După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, 20Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: „Iată că stăpânul meu a cruţat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el.” 21Și Ghehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să-i iasă înainte și a zis: „Este bine totul?” 22El a răspuns: „Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ţi spun: ‘Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb.’” 23Naaman a zis: „Fă-mi plăcerea și ia doi talanţi.” A stăruit de el și a legat doi talanţi de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Ghehazi. 24Ajungând la deal, Ghehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora, care au plecat. 25După aceea s-a dus și s-a înfăţișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis: „De unde vii, Ghehazi?” El a răspuns: „Robul tău nu s-a dus nicăieri.” 26Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe? 27Lepra lui Naaman se va lipi

5:27
1 Tim. 6:10
de tine și de sămânţa ta pentru totdeauna.” Și Ghehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin
5:27
Exod 4:10Num. 12:10
de lepră, alb ca zăpada.

6

Securea unui fiu al prorocilor

61Fiii

6:1
Cap. 4:38.
prorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. 2Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit.” Elisei a răspuns: „Duceţi-vă.” 3Și unul din ei a zis: „Fii bun și vino cu slujitorii tăi.” El a răspuns: „Voi merge!” 4A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. 5Și, pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: „Ah, domnul meu, era împrumutat!” 6Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci, Elisei a tăiat
6:6
Cap. 2:21.
o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă. 7Apoi a zis: „Ridică-l!” Și a întins mâna și l-a luat.

Orbirea sirienilor

8Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis: „Tabăra mea va fi în cutare loc.” 9Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: „Ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii.” 10Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese și despre care îl înștiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. 11Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?” 12Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare.” 13Și împăratul a zis: „Duceţi-vă și vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit și i-au spus: „Iată că este la

6:13
Gen. 37:17
Dotan.” 14A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. 15Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah, domnul meu, cum vom face?” 16El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi
6:16
2 Cron. 32:7Ps. 55:18Rom. 8:31
sunt cei cu noi decât cei cu ei.” 17Elisei s-a rugat și a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care
6:17
Cap. 2:11.
de foc împrejurul lui Elisei. 18Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Lovește, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Și Domnul i-a lovit
6:18
Gen. 19:11
cu orbire, după cuvântul lui Elisei. 19Elisei le-a zis: „Nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea; veniţi după mine și vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Și i-a dus la Samaria. 20Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. 21Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: „Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” 22„Să nu-i măcelărești”, a răspuns Elisei. „Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le
6:22
Rom. 12:20
pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor.” 23Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au
6:23
Cap. 5:2. Vers. 8,9.
mai întors pe ţinutul lui Israel.

Împresurarea Samariei

24După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. 25În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar preţuia optzeci de sicli de argint și un sfert de cab de găinaţ de porumbel, cinci sicli de argint. 26Și, pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: „Scapă-mă, împărate, domnul meu!” 27El a răspuns: „Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului?” 28Și împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Femeia aceea mi-a zis: ‘Dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi, și mâine vom mânca pe fiul meu.’ 29Noi am

6:29
Lev. 26:29Deut. 28:53,57
fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: ‘Dă pe fiul tău să-l mâncăm.’ Dar ea a ascuns pe fiul ei.” 30Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt
6:30
1 Împ. 21:27
hainele, când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. 31Împăratul a zis: „Să mă
6:31
Rut 1:171 Împ. 19:2
pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui!” 32Elisei ședea în casă și bătrânii
6:32
Ezec. 8:1
20:1
ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar, înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: „Vedeţi
6:32
Luca 13:32
că acest fiu de ucigaș
6:32
1 Împ. 18:4
trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultaţi! Când va veni solul, închideţi ușa și opriţi-l la ușă; nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui?” 33Pe când le vorbea el încă, solul se și coborâse la el, și împăratul a zis: „Iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am
6:33
Iov 2:9
de nădăjduit de la Domnul?”