Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Naaman vindecat de lepră

51Naaman

5:1
Luca 4:27
, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere
5:1
Exod 11:3
înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. 2Și sirienii ieșiseră în cete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiţă din ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. 3Și ea a zis stăpânei sale: „O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!” 4Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: „Fata aceea din ţara lui Israel a vorbit așa și așa.” 5Și împăratul Siriei a zis: „Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel.” A plecat luând cu el zece
5:5
1 Sam. 9:8
talanţi de argint, șase mii de sicli de aur și zece haine de schimb. 6A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa: „Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îţi trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui.” 7După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: „Oare sunt eu Dumnezeu
5:7
Gen. 30:2Deut. 32:391 Sam. 2:6
, ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știţi dar și să înţelegeţi că el caută prilej de ceartă cu mine.” 8Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: „Pentru ce ţi-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel.” 9Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. 10Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te și scaldă-te
5:10
Cap. 4:41.
de șapte ori în Iordan; și carnea ţi se va face sănătoasă și vei fi curat.” 11Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: „Eu credeam că va ieși la mine, se va înfăţișa el însuși, va chema Numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. 12Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat?” Și s-a întors și a plecat plin de mânie. 13Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: „Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: ‘Scaldă-te și vei fi curat.’” 14S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea
5:14
Iov 33:25
lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a
5:14
Luca 4:27
curăţit. 15Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfăţișat înaintea lui și a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu
5:15
Dan. 2:47
3:29
6:26,27
pe tot pământul decât în Israel. Și acum, primește, rogu-te, un dar
5:15
Gen. 33:11
din partea robului tău.” 16Elisei a răspuns: „Viu este
5:16
Cap. 3:14.
Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu
5:16
Gen. 14:23Mat. 10:8Fapte 8:18,20
voi primi.” Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. 17Atunci, Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere-de-tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. 18Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău: când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină
5:18
Cap. 7:2,17.
pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon – să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon!” 19Elisei i-a zis: „Du-te în pace!”

Ghehazi, lovit cu lepră

După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, 20Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: „Iată că stăpânul meu a cruţat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el.” 21Și Ghehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să-i iasă înainte și a zis: „Este bine totul?” 22El a răspuns: „Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ţi spun: ‘Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb.’” 23Naaman a zis: „Fă-mi plăcerea și ia doi talanţi.” A stăruit de el și a legat doi talanţi de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Ghehazi. 24Ajungând la deal, Ghehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora, care au plecat. 25După aceea s-a dus și s-a înfăţișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis: „De unde vii, Ghehazi?” El a răspuns: „Robul tău nu s-a dus nicăieri.” 26Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe? 27Lepra lui Naaman se va lipi

5:27
1 Tim. 6:10
de tine și de sămânţa ta pentru totdeauna.” Și Ghehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin
5:27
Exod 4:10Num. 12:10
de lepră, alb ca zăpada.

6

Securea unui fiu al prorocilor

61Fiii

6:1
Cap. 4:38.
prorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. 2Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit.” Elisei a răspuns: „Duceţi-vă.” 3Și unul din ei a zis: „Fii bun și vino cu slujitorii tăi.” El a răspuns: „Voi merge!” 4A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. 5Și, pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: „Ah, domnul meu, era împrumutat!” 6Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci, Elisei a tăiat
6:6
Cap. 2:21.
o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă. 7Apoi a zis: „Ridică-l!” Și a întins mâna și l-a luat.

Orbirea sirienilor

8Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis: „Tabăra mea va fi în cutare loc.” 9Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: „Ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii.” 10Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese și despre care îl înștiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. 11Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?” 12Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare.” 13Și împăratul a zis: „Duceţi-vă și vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit și i-au spus: „Iată că este la

6:13
Gen. 37:17
Dotan.” 14A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. 15Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah, domnul meu, cum vom face?” 16El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi
6:16
2 Cron. 32:7Ps. 55:18Rom. 8:31
sunt cei cu noi decât cei cu ei.” 17Elisei s-a rugat și a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care
6:17
Cap. 2:11.
de foc împrejurul lui Elisei. 18Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Lovește, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Și Domnul i-a lovit
6:18
Gen. 19:11
cu orbire, după cuvântul lui Elisei. 19Elisei le-a zis: „Nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea; veniţi după mine și vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Și i-a dus la Samaria. 20Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. 21Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: „Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” 22„Să nu-i măcelărești”, a răspuns Elisei. „Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le
6:22
Rom. 12:20
pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor.” 23Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au
6:23
Cap. 5:2. Vers. 8,9.
mai întors pe ţinutul lui Israel.

Împresurarea Samariei

24După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. 25În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar preţuia optzeci de sicli de argint și un sfert de cab de găinaţ de porumbel, cinci sicli de argint. 26Și, pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: „Scapă-mă, împărate, domnul meu!” 27El a răspuns: „Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului?” 28Și împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Femeia aceea mi-a zis: ‘Dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi, și mâine vom mânca pe fiul meu.’ 29Noi am

6:29
Lev. 26:29Deut. 28:53,57
fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: ‘Dă pe fiul tău să-l mâncăm.’ Dar ea a ascuns pe fiul ei.” 30Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt
6:30
1 Împ. 21:27
hainele, când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. 31Împăratul a zis: „Să mă
6:31
Rut 1:171 Împ. 19:2
pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui!” 32Elisei ședea în casă și bătrânii
6:32
Ezec. 8:1
20:1
ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar, înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: „Vedeţi
6:32
Luca 13:32
că acest fiu de ucigaș
6:32
1 Împ. 18:4
trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultaţi! Când va veni solul, închideţi ușa și opriţi-l la ușă; nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui?” 33Pe când le vorbea el încă, solul se și coborâse la el, și împăratul a zis: „Iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am
6:33
Iov 2:9
de nădăjduit de la Domnul?”

7

Vestirea lui Elisei

71Elisei a zis: „Ascultaţi cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul: ‘Mâine

7:1
Vers. 18,19.
, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu.’” 2Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns
7:2
Vers. 17,19,20.
omului lui Dumnezeu: „Chiar
7:2
Mal. 3:10
dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele.” 3La intrarea
7:3
Lev. 13:46
porţii erau patru leproși, care au zis unul către altul: „La ce să ședem aici până vom muri? 4Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri și, dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor: dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar, dacă ne vor omorî, vom muri.” 5Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și, când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. 6Domnul făcuse să se audă
7:6
2 Sam. 5:24Iov 15:21
în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: „Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăraţii hetiţilor
7:6
1 Împ. 10:29
și pe împăraţii egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră.” 7Și s-au sculat
7:7
Ps. 48:4-6Prov. 28:1
și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viaţa. 8Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. 9Apoi, și-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiţi. Veniţi acum și haidem să dăm de știre casei împăratului!” 10Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetăţii și le-au spus așa: „Am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om; n-am găsit decât cai legaţi și măgari legaţi și corturile așa cum erau.” 11Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntrul casei împăratului. 12Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: „Vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis: ‘Când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate.’” 13Unul din slujitorii împăratului a răspuns: „Să se ia cinci din caii care au mai rămas în cetate – li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulţimea lui Israel care a mai rămas, toată mulţimea lui Israel care se istovește – și să trimitem să vedem ce se petrece.” 14Au luat două care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor, zicând: „Duceţi-vă și vedeţi!” 15S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului. 16Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor. Și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu, după
7:16
Vers. 1.
cuvântul Domnului. 17Împăratul încredinţase paza porţii în mâna călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci. Dar călăreţul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul
7:17
Cap. 6:32. Vers. 2.
pe care-l rostise omul lui Dumnezeu când se coborâse împăratul la el. 18Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului: „Mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două
7:18
Vers. 1.
măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu.” 19Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu: „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei zisese: „Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele.” 20În adevăr, așa i s-a și întâmplat: a fost călcat în picioare, la poartă, de popor și a murit.