Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Securea unui fiu al prorocilor

61Fiii

6:1
Cap. 4:38.
prorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. 2Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit.” Elisei a răspuns: „Duceţi-vă.” 3Și unul din ei a zis: „Fii bun și vino cu slujitorii tăi.” El a răspuns: „Voi merge!” 4A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. 5Și, pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: „Ah, domnul meu, era împrumutat!” 6Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci, Elisei a tăiat
6:6
Cap. 2:21.
o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă. 7Apoi a zis: „Ridică-l!” Și a întins mâna și l-a luat.

Orbirea sirienilor

8Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis: „Tabăra mea va fi în cutare loc.” 9Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: „Ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii.” 10Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese și despre care îl înștiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. 11Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?” 12Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare.” 13Și împăratul a zis: „Duceţi-vă și vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit și i-au spus: „Iată că este la

6:13
Gen. 37:17
Dotan.” 14A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. 15Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah, domnul meu, cum vom face?” 16El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi
6:16
2 Cron. 32:7Ps. 55:18Rom. 8:31
sunt cei cu noi decât cei cu ei.” 17Elisei s-a rugat și a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care
6:17
Cap. 2:11.
de foc împrejurul lui Elisei. 18Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Lovește, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Și Domnul i-a lovit
6:18
Gen. 19:11
cu orbire, după cuvântul lui Elisei. 19Elisei le-a zis: „Nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea; veniţi după mine și vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Și i-a dus la Samaria. 20Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. 21Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: „Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” 22„Să nu-i măcelărești”, a răspuns Elisei. „Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le
6:22
Rom. 12:20
pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor.” 23Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au
6:23
Cap. 5:2. Vers. 8,9.
mai întors pe ţinutul lui Israel.

Împresurarea Samariei

24După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. 25În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar preţuia optzeci de sicli de argint și un sfert de cab de găinaţ de porumbel, cinci sicli de argint. 26Și, pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: „Scapă-mă, împărate, domnul meu!” 27El a răspuns: „Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului?” 28Și împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Femeia aceea mi-a zis: ‘Dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi, și mâine vom mânca pe fiul meu.’ 29Noi am

6:29
Lev. 26:29Deut. 28:53,57
fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: ‘Dă pe fiul tău să-l mâncăm.’ Dar ea a ascuns pe fiul ei.” 30Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt
6:30
1 Împ. 21:27
hainele, când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. 31Împăratul a zis: „Să mă
6:31
Rut 1:171 Împ. 19:2
pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui!” 32Elisei ședea în casă și bătrânii
6:32
Ezec. 8:1
20:1
ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar, înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: „Vedeţi
6:32
Luca 13:32
că acest fiu de ucigaș
6:32
1 Împ. 18:4
trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultaţi! Când va veni solul, închideţi ușa și opriţi-l la ușă; nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui?” 33Pe când le vorbea el încă, solul se și coborâse la el, și împăratul a zis: „Iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am
6:33
Iov 2:9
de nădăjduit de la Domnul?”

7

Vestirea lui Elisei

71Elisei a zis: „Ascultaţi cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul: ‘Mâine

7:1
Vers. 18,19.
, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu.’” 2Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns
7:2
Vers. 17,19,20.
omului lui Dumnezeu: „Chiar
7:2
Mal. 3:10
dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele.” 3La intrarea
7:3
Lev. 13:46
porţii erau patru leproși, care au zis unul către altul: „La ce să ședem aici până vom muri? 4Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri și, dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor: dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar, dacă ne vor omorî, vom muri.” 5Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și, când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. 6Domnul făcuse să se audă
7:6
2 Sam. 5:24Iov 15:21
în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: „Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăraţii hetiţilor
7:6
1 Împ. 10:29
și pe împăraţii egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră.” 7Și s-au sculat
7:7
Ps. 48:4-6Prov. 28:1
și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viaţa. 8Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. 9Apoi, și-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiţi. Veniţi acum și haidem să dăm de știre casei împăratului!” 10Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetăţii și le-au spus așa: „Am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om; n-am găsit decât cai legaţi și măgari legaţi și corturile așa cum erau.” 11Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntrul casei împăratului. 12Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: „Vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis: ‘Când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate.’” 13Unul din slujitorii împăratului a răspuns: „Să se ia cinci din caii care au mai rămas în cetate – li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulţimea lui Israel care a mai rămas, toată mulţimea lui Israel care se istovește – și să trimitem să vedem ce se petrece.” 14Au luat două care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor, zicând: „Duceţi-vă și vedeţi!” 15S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului. 16Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor. Și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu, după
7:16
Vers. 1.
cuvântul Domnului. 17Împăratul încredinţase paza porţii în mâna călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci. Dar călăreţul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul
7:17
Cap. 6:32. Vers. 2.
pe care-l rostise omul lui Dumnezeu când se coborâse împăratul la el. 18Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului: „Mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două
7:18
Vers. 1.
măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu.” 19Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu: „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei zisese: „Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele.” 20În adevăr, așa i s-a și întâmplat: a fost călcat în picioare, la poartă, de popor și a murit.

8

Sunamita e ajutată de Elisei

81Elisei a zis femeii pe al cărei

8:1
Cap. 4:35.
fiu îl înviase: „Scoală-te, du-te, tu și casa ta, și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete
8:1
Ps. 105:16Hag. 1:11
de șapte ani peste ţară, și foametea a și început.” 2Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu: a plecat, ea și casa ei, și a locuit șapte ani în ţara filistenilor. 3După șapte ani, femeia s-a întors din ţara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. 4Împăratul stătea de vorbă cu Ghehazi
8:4
Cap. 5:27.
, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea: „Istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei.” 5Și, pe când istorisea împăratului cum înviase
8:5
Cap. 4:35.
pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei.” 6Împăratul a întrebat pe femeie, și ea i-a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător, căruia i-a zis: „Vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua când a părăsit ţara și până acum!”

Hazael, împărat al Siriei

7Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Și l-au înștiinţat zicând: „Omul lui Dumnezeu a venit aici!” 8Împăratul a zis lui Hazael:

8:8
1 Împ. 19:15
„Ia cu tine
8:8
1 Sam. 9:71 Împ. 14:3
un dar și du-te înaintea omului lui Dumnezeu. Întreabă
8:8
Cap. 1:2.
prin el pe Domnul și zi: ‘Mă voi tămădui de boala aceasta?’” 9Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar – tot ce era mai bun în Damasc: patruzeci de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfăţișat înaintea lui și a zis: „Fiul tău Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb: ‘Mă voi tămădui de boala aceasta?’” 10Elisei i-a răspuns: „Du-te și spune-i: ‘Te vei tămădui’, măcar că Domnul mi-a descoperit că va
8:10
Vers. 15.
muri.” 11Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat ţintă la el multă vreme, apoi a
8:11
Luca 19:41
plâns. 12Hazael a zis: „Pentru ce plânge domnul meu?” Și Elisei a răspuns: „Pentru că știu răul
8:12
Cap. 10:32;
pe care-l vei face copiilor lui Israel: vei pune foc cetăţilor întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii
8:12
Cap. 15:16.
lor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.” 13Hazael a zis: „Dar ce este robul tău
8:13
1 Sam. 17:43
, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari?” Și Elisei a zis: „Domnul
8:13
1 Împ. 19:15
mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei.” 14Hazael a plecat de la Elisei și s-a întors la stăpânul său, care i-a zis: „Ce ţi-a spus Elisei?” Și el a răspuns: „Mi-a spus că te vei tămădui!” 15A doua zi, Hazael a luat o învelitoare, pe care a înmuiat-o în apă, și a întins-o pe faţa împăratului, care a murit. Și, în locul lui, a domnit Hazael.

Domnia lui Ioram

16În al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ioram

8:16
2 Cron. 21:3,4
, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. 17Avea treizeci și doi
8:17
2 Cron. 21:5
de ani când s-a făcut împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. 18El a umblat în calea împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată
8:18
Cap. 8:26.
a lui Ahab, și a făcut ce este rău înaintea Domnului. 19Dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda, din pricina robului Său David, după făgăduinţa
8:19
2 Sam. 7:131 Împ. 11:36
15:42 Cron. 21:7
pe care i-o făcuse că-i va da totdeauna o lumină printre fiii săi. 20Pe vremea sa, Edom
8:20
Gen. 27:402 Cron. 21:8,9,10
s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și au pus
8:20
1 Împ. 22:47
un împărat peste ei. 21Ioram a trecut la Ţair cu toate carele lui. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţi, care-l înconjurau, și pe căpeteniile carelor, și poporul a fugit în corturi. 22Răscoala Edomului împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. Libna
8:22
2 Cron. 21:10
s-a răsculat tot în același timp. 23Celelalte fapte ale lui Ioram și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 24Ioram a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ahazia
8:24
2 Cron. 22:1
.

Ahazia

25În al doisprezecelea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 26Ahazia

8:26
2 Cron. 22:2
avea douăzeci și doi de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel. 27El a umblat
8:27
2 Cron. 22:3,4
în calea casei lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. 28El a mers cu Ioram
8:28
2 Cron. 22:5
, fiul lui Ahab, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot din Galaad. Și sirienii au rănit pe Ioram. 29Împăratul Ioram s-a întors
8:29
Cap. 9:15.
să se tămăduiască la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Ahazia
8:29
Cap. 9:16.
, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav.