Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Vestirea lui Elisei

71Elisei a zis: „Ascultaţi cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul: ‘Mâine

7:1
Vers. 18,19.

, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu.’” 2Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns
7:2
Vers. 17,19,20.

omului lui Dumnezeu: „Chiar
7:2
Mal. 3:10
dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele.” 3La intrarea
7:3
Lev. 13:46
porţii erau patru leproși, care au zis unul către altul: „La ce să ședem aici până vom muri? 4Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri și, dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor: dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar, dacă ne vor omorî, vom muri.” 5Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și, când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. 6Domnul făcuse să se audă
7:6
2 Sam. 5:24Iov 15:21
în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: „Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăraţii hetiţilor
7:6
1 Împ. 10:29
și pe împăraţii egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră.” 7Și s-au sculat
7:7
Ps. 48:4-6Prov. 28:1
și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viaţa. 8Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. 9Apoi, și-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiţi. Veniţi acum și haidem să dăm de știre casei împăratului!” 10Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetăţii și le-au spus așa: „Am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om; n-am găsit decât cai legaţi și măgari legaţi și corturile așa cum erau.” 11Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntrul casei împăratului. 12Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: „Vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis: ‘Când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate.’” 13Unul din slujitorii împăratului a răspuns: „Să se ia cinci din caii care au mai rămas în cetate – li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulţimea lui Israel care a mai rămas, toată mulţimea lui Israel care se istovește – și să trimitem să vedem ce se petrece.” 14Au luat două care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor, zicând: „Duceţi-vă și vedeţi!” 15S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului. 16Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor. Și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu, după
7:16
Vers. 1.

cuvântul Domnului. 17Împăratul încredinţase paza porţii în mâna călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci. Dar călăreţul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul
7:17
Cap. 6:32. Vers. 2.

pe care-l rostise omul lui Dumnezeu când se coborâse împăratul la el. 18Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului: „Mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două
7:18
Vers. 1.

măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu.” 19Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu: „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Și Elisei zisese: „Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele.” 20În adevăr, așa i s-a și întâmplat: a fost călcat în picioare, la poartă, de popor și a murit.