Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Sunamita e ajutată de Elisei

81Elisei a zis femeii pe al cărei

8:1
Cap. 4:35.

fiu îl înviase: „Scoală-te, du-te, tu și casa ta, și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete
8:1
Ps. 105:16Hag. 1:11
de șapte ani peste ţară, și foametea a și început.” 2Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu: a plecat, ea și casa ei, și a locuit șapte ani în ţara filistenilor. 3După șapte ani, femeia s-a întors din ţara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. 4Împăratul stătea de vorbă cu Ghehazi
8:4
Cap. 5:27.

, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea: „Istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei.” 5Și, pe când istorisea împăratului cum înviase
8:5
Cap. 4:35.

pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei.” 6Împăratul a întrebat pe femeie, și ea i-a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător, căruia i-a zis: „Vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua când a părăsit ţara și până acum!”

Hazael, împărat al Siriei

7Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Și l-au înștiinţat zicând: „Omul lui Dumnezeu a venit aici!” 8Împăratul a zis lui Hazael:

8:8
1 Împ. 19:15
„Ia cu tine
8:8
1 Sam. 9:71 Împ. 14:3
un dar și du-te înaintea omului lui Dumnezeu. Întreabă
8:8
Cap. 1:2.

prin el pe Domnul și zi: ‘Mă voi tămădui de boala aceasta?’” 9Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar – tot ce era mai bun în Damasc: patruzeci de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfăţișat înaintea lui și a zis: „Fiul tău Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb: ‘Mă voi tămădui de boala aceasta?’” 10Elisei i-a răspuns: „Du-te și spune-i: ‘Te vei tămădui’, măcar că Domnul mi-a descoperit că va
8:10
Vers. 15.

muri.” 11Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat ţintă la el multă vreme, apoi a
8:11
Luca 19:41
plâns. 12Hazael a zis: „Pentru ce plânge domnul meu?” Și Elisei a răspuns: „Pentru că știu răul
8:12
Cap. 10:32;
12:17
13:3,7Amos 1:3
pe care-l vei face copiilor lui Israel: vei pune foc cetăţilor întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii
8:12
Cap. 15:16.
Osea 13:16Amos 1:13
lor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.” 13Hazael a zis: „Dar ce este robul tău
8:13
1 Sam. 17:43
, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari?” Și Elisei a zis: „Domnul
8:13
1 Împ. 19:15
mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei.” 14Hazael a plecat de la Elisei și s-a întors la stăpânul său, care i-a zis: „Ce ţi-a spus Elisei?” Și el a răspuns: „Mi-a spus că te vei tămădui!” 15A doua zi, Hazael a luat o învelitoare, pe care a înmuiat-o în apă, și a întins-o pe faţa împăratului, care a murit. Și, în locul lui, a domnit Hazael.

Domnia lui Ioram

16În al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ioram

8:16
2 Cron. 21:3,4
, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. 17Avea treizeci și doi
8:17
2 Cron. 21:5
de ani când s-a făcut împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. 18El a umblat în calea împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată
8:18
Cap. 8:26.

a lui Ahab, și a făcut ce este rău înaintea Domnului. 19Dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda, din pricina robului Său David, după făgăduinţa
8:19
2 Sam. 7:131 Împ. 11:36
15:42 Cron. 21:7
pe care i-o făcuse că-i va da totdeauna o lumină printre fiii săi. 20Pe vremea sa, Edom
8:20
Gen. 27:402 Cron. 21:8,9,10
s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și au pus
8:20
1 Împ. 22:47
un împărat peste ei. 21Ioram a trecut la Ţair cu toate carele lui. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţi, care-l înconjurau, și pe căpeteniile carelor, și poporul a fugit în corturi. 22Răscoala Edomului împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. Libna
8:22
2 Cron. 21:10
s-a răsculat tot în același timp. 23Celelalte fapte ale lui Ioram și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 24Ioram a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ahazia
8:24
2 Cron. 22:1
.

Ahazia

25În al doisprezecelea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 26Ahazia

8:26
2 Cron. 22:2
avea douăzeci și doi de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel. 27El a umblat
8:27
2 Cron. 22:3,4
în calea casei lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. 28El a mers cu Ioram
8:28
2 Cron. 22:5
, fiul lui Ahab, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot din Galaad. Și sirienii au rănit pe Ioram. 29Împăratul Ioram s-a întors
8:29
Cap. 9:15.

să se tămăduiască la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Ahazia
8:29
Cap. 9:16.
2 Cron. 22:6,7
, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav.