Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Simon1:1 Sau: Simeon. Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de același

1:1
Rom. 1:122 Cor. 4:13Efes. 4:5Tit 1:4
preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 2Harul
1:2
Dan. 4:1
6:251 Pet. 1:2Iuda 2
și pacea să vă fie înmulţite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! 3Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și evlavia, prin
1:3
Ioan 17:3
cunoașterea Celui ce
1:3
1 Tes. 2:12
4:72 Tes. 2:142 Tim. 1:91 Pet. 2:9
3:9
ne-a chemat prin slava și puterea Lui, 4prin
1:4
2 Cor. 7:1
care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtași
1:4
2 Cor. 3:18Efes. 4:24Evr. 12:101 Ioan 3:2
firii dumnezeiești, după ce aţi fugit
1:4
Cap. 2:18,20.

de stricăciunea care este în lume prin pofte. 5De aceea, daţi-vă
1:5
Cap. 3:18.

și voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoștinţa
1:5
1 Pet. 3:7
; 6cu cunoștinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de fraţi
1:7
Gal. 6:101 Tes. 3:12
5:151 Ioan 4:21
; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8Căci, dacă aveţi din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici
1:8
Ioan 15:2Tit 3:14
leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9Dar cine nu are aceste lucruri este
1:9
1 Ioan 2:9,11
orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curăţit
1:9
Efes. 5:26Evr. 9:141 Ioan 1:7
de vechile lui păcate. 10De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să
1:10
1 Ioan 3:19
vă întăriţi chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi
1:10
Cap. 3:17.

aluneca niciodată. 11În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăţia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. 12De aceea voi
1:12
Rom. 15:14,15Filip. 3:11 Ioan 2:21Iuda 5
fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar
1:12
1 Pet. 5:12
că le știţi și sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. 13Dar socotesc că este drept, cât
1:13
2 Cor. 5:1,4
voi mai fi în cortul acesta, să
1:13
Cap. 3:1.

vă ţin treji aducându-vă aminte, 14căci știu
1:14
Deut. 4:21,22
31:142 Tim. 4:6
că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul
1:14
Ioan 21:18,19
nostru Isus Hristos. 15Îmi voi da osteneala dar ca, și după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. 16În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe niște basme
1:16
1 Cor. 1:17
2:1,52 Cor. 2:17
4:2
meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut
1:16
Mat. 17:1,2Marcu 9:2Ioan 1:141 Ioan 1:1
4:14
noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. 17Căci El
1:17
Mat. 3:17
17:5Marcu 1:11
9:7Luca 3:22
9:35
a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 18Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele
1:18
Exod 3:5Ios. 5:15Mat. 17:6
cel sfânt. 19Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o
1:19
Ps. 119:105Ioan 5:35
lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul
1:19
2 Cor. 4:4,6Apoc. 2:28
22:16
de dimineaţă în inimile voastre. 20Fiindcă, mai întâi de toate, să știţi că nicio
1:20
Rom. 12:6
prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 21Căci nicio
1:21
2 Tim. 3:161 Pet. 1:11
prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci
1:21
2 Sam. 23:2Luca 1:70Fapte 1:16
3:18
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.