Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21În norod s-au ridicat

2:1
Deut. 13:1
și proroci mincinoși, cum și
2:1
Mat. 24:41Fapte 20:301 Cor. 11:191 Tim. 4:12 Tim. 3:1-51 Ioan 4:1Iuda 18
între voi vor fi învăţători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda
2:1
Iuda 4
de Stăpânul care
2:1
1 Cor. 6:20Col. 3:13Efes. 1:7Evr. 10:291 Pet. 1:18Apoc. 5:9
i-a răscumpărat și vor face
2:1
Filip. 3:19
să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 3În
2:3
Rom. 16:182 Cor. 12:17,181 Tim. 6:5Tit 1:11
lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig
2:3
2 Cor. 2:17
de la voi. Dar osânda
2:3
Deut. 32:35Iuda 4,15
îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. 4Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe
2:4
Iov 4:18Iuda 6
îngerii care
2:4
Ioan 8:441 Ioan 3:8
au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc
2:4
Luca 8:31Apoc. 20:2,3
, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri și păstraţi pentru judecată; 5dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe
2:5
Gen. 7:1,7,23Evr. 11:71 Pet. 3:20
, acest propovăduitor
2:5
1 Pet. 3:19
al neprihănirii, împreună cu alţi șapte inși, când a trimis
2:5
Cap. 3:6.

potopul peste o lume de nelegiuiţi; 6dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetăţile
2:6
Gen. 19:24Deut. 29:23Iuda 7
Sodoma și Gomora, ca să slujească
2:6
Num. 26:10
de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, 7și
2:7
Gen. 19:16
dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi 8(căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea
2:8
Ps. 119:139,158Ezec. 9:4
și auzea din faptele lor nelegiuite), 9înseamnă că Domnul știe
2:9
Ps. 34:17,191 Cor. 10:13
să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 10mai ales pe
2:10
Iuda 4,7,8,10,16
cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și dispreţuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneţi
2:10
Iuda 8
și încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 11pe când îngerii
2:11
Iuda 9
, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. 12Dar aceștia, ca
2:12
Ier. 12:3Iuda 10
niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor 13și
2:13
Filip. 3:19
își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri
2:13
Rom. 13:13
ziua-n amiaza mare. Ca niște întinaţi
2:13
Iuda 12
și spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează
2:13
1 Cor. 11:20,21
împreună cu voi. 14Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au
2:14
Iuda 11
inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemaţi! 15După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam
2:15
Num. 22:5,7,21,23,28Iuda 11
, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. 16Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. 17Oamenii aceștia
2:17
Iuda 12,13
sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunericului. 18Ei vorbesc
2:18
Iuda 16Fapte 2:40
cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia
2:18
Cap. 1:4. Vers. 20.

au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. 19Le făgăduiesc slobozenia
2:19
Gal. 5:131 Pet. 2:16
, în timp ce ei înșiși sunt robi
2:19
Ioan 8:34Rom. 6:16
ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 20În adevăr, dacă
2:20
Mat. 12:45Luca 11:26Evr. 6:4
10:26,27
, după ce au
2:20
Cap. 1:4. Vers. 18.

scăpat de întinăciunile lumii, prin
2:20
Cap. 1:2.

cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. 21Ar fi fost mai
2:21
Luca 12:47,48Ioan 9:41
15:22
bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 22Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele
2:22
Prov. 26:11
s-a întors la ce vărsase” și „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă”.