Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc

3:1
Cap. 1:13.

mintea sănătoasă prin înștiinţări, 2ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci și
3:2
Iuda 17
de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. 3Înainte
3:3
1 Tim. 4:12 Tim. 3:1Iuda 18
de toate, să știţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi
3:3
Cap. 2:10.

după poftele lor 4și vor zice: „Unde
3:4
Is. 5:19Ier. 17:15Ezec. 12:22,27Mat. 24:48Luca 12:45
este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” 5Căci înadins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos
3:5
Gen. 1:6,9Ps. 33:6Evr. 11:3
prin
3:5
Ps. 24:2
136:6Col. 1:17
Cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei 6și că
3:6
Gen. 7:11,21-23
lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. 7Iar cerurile
3:7
Vers. 10.

și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul
3:7
Mat. 25:412 Tes. 1:8
din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 8Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o
3:8
Ps. 90:4
mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. 9Domnul nu
3:9
Hab. 2:3Evr. 10:37
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă
3:9
Is. 30:181 Pet. 3:20
răbdare pentru voi și dorește
3:9
Ezec. 18:23,32
33:11
ca niciunul să nu piară, ci
3:9
Rom. 2:41 Tim. 2:4
toţi să vină la pocăinţă. 10Ziua Domnului însă va
3:10
Mat. 24:43Luca 12:391 Tes. 5:2Apoc. 3:3
16:15
veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile
3:10
Ps. 102:26Is. 51:6Mat. 24:35Marcu 13:31Rom. 8:12Evr. 1:11Apoc. 20:11
21:1
vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o
3:11
1 Pet. 1:15
purtare sfântă și evlavioasă, 12așteptând
3:12
1 Cor. 1:7Tit 2:13
și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor
3:12
Ps. 50:3Is. 34:4
pieri și trupurile cerești se
3:12
Mica 1:4
vor topi de căldura focului? 13Dar noi, după făgăduinţa Lui, așteptăm ceruri
3:13
Is. 65:17
66:22Apoc. 21:1,27
noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 14De aceea, preaiubiţilor, fiindcă așteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să
3:14
1 Cor. 1:8
15:58Filip. 1:101 Tes. 3:13
5:23
fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. 15Să credeţi că îndelunga
3:15
Rom. 2:41 Pet. 3:20
răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 16ca și în toate epistolele lui, când vorbește
3:16
Rom. 8:191 Cor. 15:241 Tes. 4:15
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. 17Voi deci, preaiubiţilor, știind mai dinainte aceste
3:17
Marcu 13:23
lucruri, păziţi-vă
3:17
Efes. 4:142:18
, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi și să vă pierdeţi tăria, 18ci
3:18
Efes. 4:151 Pet. 2:2
creșteţi în harul și în cunoștinţa Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui
3:18
2 Tim. 4:18Apoc. 1:6
să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.