Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

DOMNIA LUI DAVID

(Faptele Apostolilor 13:22.)

Știrea morţii lui Saul

11După moartea lui Saul, David, după ce bătuse

1:1
1 Sam. 30:17
pe amaleciţi, se întorsese
1:1
1 Sam. 30:26
de două zile la Ţiclag. 2A treia zi, a venit un om
1:2
Cap. 4:10.

din tabăra lui Saul, cu hainele sfâșiate
1:2
1 Sam. 4:12
și cu capul presărat cu ţărână. Când a ajuns în faţa lui David, s-a aruncat cu faţa la pământ și s-a închinat. 3David i-a zis: „De unde vii?” Și el i-a răspuns: „Am scăpat din tabăra lui Israel.” 4David i-a zis: „Spune-mi ce s-a întâmplat?” Și el a răspuns: „Poporul a fugit de pe câmpul de bătaie și un mare număr de oameni au căzut și au pierit; chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit.” 5David a zis tânărului care-i aducea aceste vești: „De unde știi că Saul și fiul său Ionatan au murit?” 6Și tânărul care-i aducea aceste vești a răspuns: „Am venit din întâmplare pe muntele Ghilboa
1:6
1 Sam. 31:1
și Saul
1:6
1 Sam. 31:2-4
stătea rezemat în suliţa lui, și carele și călăreţii erau aproape să-l ajungă. 7Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis: ‘Iată-mă!’ 8Și el mi-a zis: ‘Cine ești?’ I-am răspuns: ‘Eu sunt amalecit.’ 9Și a zis: ‘Apropie-te dar și omoară-mă, căci m-a apucat ameţeala, măcar că sunt încă plin de viaţă.’ 10M-am apropiat de el și l-am omorât
1:10
Jud. 9:54
, știind bine că n-avea să mai rămână cu viaţă în urma înfrângerii. Am luat cununa împărătească de pe capul lui și brăţara pe care o avea la braţ și le-am adus aici, domnului meu.” 11David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat
1:11
Cap. 3:31;
13:31
și toţi oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. 12Au jelit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fuseseră tăiaţi cu sabia. 13David a zis tânărului care-i adusese aceste vești: „De unde ești?” Și el a răspuns: „Sunt fiul unui străin, al unui amalecit.” 14David i-a zis: „Cum
1:14
Num. 12:8
nu ţi-a fost frică
1:14
1 Sam. 31:4
să pui mâna
1:14
1 Sam. 24:6
26:9Ps. 105:15
pe unsul Domnului și să-l omori?” 15Și David
1:15
Cap. 4:10,12.

a chemat pe unul din oamenii lui și a zis: „Apropie-te și omoară-l!” Omul acela a lovit pe amalecit, care a murit. 16Și David i-a zis: „Sângele
1:16
1 Sam. 26:91 Împ. 2:32,33,37
tău să cadă asupra capului tău, căci gura
1:16
Vers. 10.
Luca 19:22
ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis: ‘Am omorât pe unsul Domnului!’”

Cântarea de jale a lui David pentru Saul și Ionatan

17Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan 18și pe care a poruncit s-o înveţe copiii lui Iuda. Este numită Cântarea Arcului și se află scrisă în Cartea

1:18
Ios. 10:13
Dreptului.

19„Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale!

Cum

1:19
Vers. 27.

au căzut vitejii!

20Nu

1:20
1 Sam. 31:9Mica 1:10Jud. 16:23
spuneţi lucrul acesta în Gat, nu răspândiţi vestea aceasta în uliţele Ascalonului,

ca să nu se bucure fetele

1:20
Exod 15:20Jud. 11:341 Sam. 18:6
filistenilor,

ca să nu se laude fetelor celor netăiaţi

1:20
1 Sam. 31:4
împrejur.

21Munţi

1:21
1 Sam. 31:1
din Ghilboa! Nici rouă
1:21
Jud. 5:23Iov 3:3,4Ier. 20:14
, nici ploaie să nu cadă pe voi!

Să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare!

Căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor,

scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns

1:21
1 Sam. 10:1
cu untdelemn.

22De la sângele celor răniţi,

de la grăsimea celor mai voinici,

arcul

1:22
1 Sam. 18:4
lui Ionatan nu da înapoi niciodată

și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt.

23Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieţii lor,

n-au fost despărţiţi nici la moarte;

erau mai ușori decât vulturii,

mai tari

1:23
Jud. 14:18
decât leii.

24Fiicele lui Israel, plângeţi pe Saul, care vă îmbrăca în stacojiu și alte podoabe,

care vă punea găteli de aur pe hainele voastre!

25Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei!

Cum a murit Ionatan pe dealurile tale!

26Mă doare după tine, frate Ionatane!

Tu erai plăcerea mea;

dragostea ta pentru mine era minunată,

mai presus de dragostea

1:26
1 Sam. 18:1,3
19:2
20:17,41
23:16
femeiască.

27Cum

1:27
Vers. 19.

au căzut vitejii! Cum li s-au pierdut armele!”