Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

David și Mefiboșet

91David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine

9:1
1 Sam. 18:3
20:14-17,42Prov. 27:10
din pricina lui Ionatan?” 2Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba
9:2
Cap. 16:1;
, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu ești Ţiba?” Și el a răspuns: „Robul tău, da!” 3Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea
9:3
1 Sam. 20:14
lui Dumnezeu?” Și Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog
9:3
Cap. 4:4.
de picioare.” 4Împăratul a zis: „Unde este?” Și Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir
9:4
Cap. 17:27.
, fiul lui Amiel, la Lodebar.” 5Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. 6Și Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la pământ și s-a închinat. David a zis: „Mefiboșet!” Și el a răspuns: „Iată robul tău!” 7David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine
9:7
Vers. 1,3.
din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea.” 8El s-a închinat și a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort
9:8
1 Sam. 24:14
ca mine?” 9Împăratul a chemat pe Ţiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce
9:9
Cap. 16:4;
era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. 10Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboșet, fiul stăpânului tău, va mânca
9:10
Vers. 7,11,13. Cap. 19:28.
totdeauna la masa mea.” Și Ţiba avea
9:10
Cap. 19:17.
cincisprezece fii și douăzeci de robi. 11El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său.” Și Mefiboșet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. 12Mefiboșet avea un fiu mic, numit
9:12
1 Cron. 8:34
Mica, și toţi cei ce locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboșet. 13Mefiboșet locuia la Ierusalim, căci mânca
9:13
Vers. 7,10.
totdeauna la masa împăratului. El era olog
9:13
Vers. 3.
de amândouă picioarele.

10

Războiul cu amoniţii

101După aceea, împăratul

10:1
1 Cron. 19:1
fiilor lui Amon a murit, și în locul lui a domnit fiul său Hanun. 2David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatăl lui faţă de mine.” Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, 3căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca s-o nimicească își trimite el slujitorii la tine?” 4Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse
10:4
Is. 20:4
47:2
. Apoi le-a dat drumul. 5David, înștiinţat de lucrul acesta, a trimis niște oameni înaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriţi, și împăratul a spus să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va crește barba și pe urmă să vă întoarceţi.” 6Fiii lui Amon, văzând că se făcuseră urâţi
10:6
Gen. 34:30Exod 5:211 Sam. 13:4
lui David, au tocmit douăzeci de mii de pedeștri de la sirienii din Bet-Rehob și de la sirienii din Ţoba, o mie de oameni de la împăratul din Maaca și douăsprezece mii de oameni de la oamenii din Tob. 7La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea, numai
10:7
Cap. 23:8.
oameni viteji. 8Fiii lui Amon au ieșit și s-au așezat în șiruri de bătaie la intrarea porţii; sirienii
10:8
Vers. 6.
din Ţoba și din Rehob și oamenii din Tob și din Maaca erau deoparte, în câmpie. 9Ioab a văzut că avea să lupte și înainte, și înapoi. A ales atunci din toţi aleșii lui Israel o ceată, pe care a așezat-o împotriva sirienilor, 10și a pus sub porunca fratelui său Abișai ce mai rămăsese din popor, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 11El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vii în ajutorul meu; și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. 12Fii tare
10:12
Deut. 31:6
și să ne arătăm plini
10:12
1 Sam. 4:91 Cor. 16:13
de bărbăţie pentru poporul nostru și pentru cetăţile Dumnezeului nostru, și Domnul
10:12
1 Sam. 3:18
să facă ce va crede!” 13Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au luat-o la fugă dinaintea lui. 14Și când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Ioab a plecat de la fiii lui Amon și s-a întors la Ierusalim. 15Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, și-au strâns puterile. 16Hadadezer a trimis după sirienii care erau de cealaltă parte a râului și au venit la Helam, în frunte cu Șobac, căpetenia oștirii lui Hadadezer. 17Au dat de veste lui David, care a strâns tot Israelul, a trecut Iordanul și a venit la Helam: sirienii s-au pregătit de au ieșit înaintea lui David și au început lupta cu el. 18Dar sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David le-a tăiat șapte sute de cai de trăsură și patruzeci de mii de călăreţi
10:18
1 Cron. 19:18
; a lovit și pe căpetenia oștirii lor Șobac, care a murit pe loc. 19Toţi împăraţii supuși lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu Israel și i s-au supus
10:19
Cap. 8:6.
. Și sirienii n-au mai îndrăznit să ajute pe fiii lui Amon.

11

Păcătuirea lui David cu Bat-Șeba

111În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis

11:1
1 Cron. 20:1
pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și, pe când se plimba
11:2
Deut. 22:8
pe acoperișul casei împărătești, a zărit
11:2
Gen. 34:2Iov 31:1Mat. 5:28
de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. 3David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus: „Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie
11:3
Cap. 23:39.
, Hetitul.” 4Și David a trimis niște oameni s-o aducă. Ea a venit la el, și el s-a culcat
11:4
Ps. 51, titlu.
cu ea. După ce s-a curăţit
11:4
Lev. 15:19,28
18:19
de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. 5Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând: „Sunt însărcinată.” 6Atunci, David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, Hetitul.” Și Ioab a trimis pe Urie la David. 7Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. 8Apoi David a zis lui Urie: „Coboară-te acasă și spală-ţi
11:8
Gen. 18:4
19:2
picioarele.” Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. 9Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești, cu toţi slujitorii stăpânului său, și nu s-a coborât acasă la el. 10Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus: „Urie nu s-a coborât la el acasă.” Și David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă?” 11Urie a răspuns lui David: „Chivotul
11:11
Cap. 7:2,6.
și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul
11:11
Cap. 20:6.
meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea?! Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.” 12David a zis lui Urie: „Mai rămâi și astăzi aici, și mâine îţi voi da drumul.” Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. 13David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat
11:13
Gen. 19:33,35
; și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii
11:13
Vers. 9.
stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. 14A doua zi dimineaţa, David a scris
11:14
1 Împ. 21:8,9
o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. 15În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit
11:15
Cap. 12:9.
și să moară.” 16Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l știa apărat de ostași viteji. 17Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie, Hetitul. 18Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. 19Și a dat solului următoarea poruncă: „Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, 20poate că se va mânia și va zice: ‘Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu știaţi că se aruncă săgeţi din vârful zidului? 21Cine a omorât pe Abimelec
11:21
Jud. 9:53
, fiul lui Ierubeșet
11:21
Jud. 6:32
? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară, și n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?’ Atunci să-i spui: ‘A murit și robul tău Urie, Hetitul.’” 22Solul a plecat și, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. 23Solul a zis lui David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi; făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp, și i-am dat înapoi, până la intrarea porţii, 24dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, și mulţi din slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, Hetitul.” 25David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o.’ Și tu, îmbărbătează-l!” 26Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. 27După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă
11:27
Cap. 12:9.
și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.