Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Păcătuirea lui David cu Bat-Șeba

111În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis

11:1
1 Cron. 20:1
pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și, pe când se plimba
11:2
Deut. 22:8
pe acoperișul casei împărătești, a zărit
11:2
Gen. 34:2Iov 31:1Mat. 5:28
de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. 3David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus: „Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie
11:3
Cap. 23:39.

, Hetitul.” 4Și David a trimis niște oameni s-o aducă. Ea a venit la el, și el s-a culcat
11:4
Ps. 51, titlu.
Iac. 1:14
cu ea. După ce s-a curăţit
11:4
Lev. 15:19,28
18:19
de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. 5Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând: „Sunt însărcinată.” 6Atunci, David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, Hetitul.” Și Ioab a trimis pe Urie la David. 7Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. 8Apoi David a zis lui Urie: „Coboară-te acasă și spală-ţi
11:8
Gen. 18:4
19:2
picioarele.” Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. 9Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești, cu toţi slujitorii stăpânului său, și nu s-a coborât acasă la el. 10Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus: „Urie nu s-a coborât la el acasă.” Și David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă?” 11Urie a răspuns lui David: „Chivotul
11:11
Cap. 7:2,6.

și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul
11:11
Cap. 20:6.

meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea?! Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.” 12David a zis lui Urie: „Mai rămâi și astăzi aici, și mâine îţi voi da drumul.” Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. 13David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat
11:13
Gen. 19:33,35
; și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii
11:13
Vers. 9.

stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. 14A doua zi dimineaţa, David a scris
11:14
1 Împ. 21:8,9
o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. 15În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit
11:15
Cap. 12:9.

și să moară.” 16Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l știa apărat de ostași viteji. 17Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie, Hetitul. 18Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. 19Și a dat solului următoarea poruncă: „Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, 20poate că se va mânia și va zice: ‘Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu știaţi că se aruncă săgeţi din vârful zidului? 21Cine a omorât pe Abimelec
11:21
Jud. 9:53
, fiul lui Ierubeșet
11:21
Jud. 6:32
? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară, și n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?’ Atunci să-i spui: ‘A murit și robul tău Urie, Hetitul.’” 22Solul a plecat și, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. 23Solul a zis lui David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi; făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp, și i-am dat înapoi, până la intrarea porţii, 24dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, și mulţi din slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, Hetitul.” 25David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o.’ Și tu, îmbărbătează-l!” 26Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. 27După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă
11:27
Cap. 12:9.

și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.