Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Războiul cu amoniţii

101După aceea, împăratul

10:1
1 Cron. 19:1
fiilor lui Amon a murit, și în locul lui a domnit fiul său Hanun. 2David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatăl lui faţă de mine.” Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, 3căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca s-o nimicească își trimite el slujitorii la tine?” 4Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse
10:4
Is. 20:4
47:2
. Apoi le-a dat drumul. 5David, înștiinţat de lucrul acesta, a trimis niște oameni înaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriţi, și împăratul a spus să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va crește barba și pe urmă să vă întoarceţi.” 6Fiii lui Amon, văzând că se făcuseră urâţi
10:6
Gen. 34:30Exod 5:211 Sam. 13:4
lui David, au tocmit douăzeci de mii de pedeștri de la sirienii din Bet-Rehob și de la sirienii din Ţoba, o mie de oameni de la împăratul din Maaca și douăsprezece mii de oameni de la oamenii din Tob. 7La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea, numai
10:7
Cap. 23:8.
oameni viteji. 8Fiii lui Amon au ieșit și s-au așezat în șiruri de bătaie la intrarea porţii; sirienii
10:8
Vers. 6.
din Ţoba și din Rehob și oamenii din Tob și din Maaca erau deoparte, în câmpie. 9Ioab a văzut că avea să lupte și înainte, și înapoi. A ales atunci din toţi aleșii lui Israel o ceată, pe care a așezat-o împotriva sirienilor, 10și a pus sub porunca fratelui său Abișai ce mai rămăsese din popor, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 11El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vii în ajutorul meu; și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. 12Fii tare
10:12
Deut. 31:6
și să ne arătăm plini
10:12
1 Sam. 4:91 Cor. 16:13
de bărbăţie pentru poporul nostru și pentru cetăţile Dumnezeului nostru, și Domnul
10:12
1 Sam. 3:18
să facă ce va crede!” 13Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au luat-o la fugă dinaintea lui. 14Și când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Ioab a plecat de la fiii lui Amon și s-a întors la Ierusalim. 15Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, și-au strâns puterile. 16Hadadezer a trimis după sirienii care erau de cealaltă parte a râului și au venit la Helam, în frunte cu Șobac, căpetenia oștirii lui Hadadezer. 17Au dat de veste lui David, care a strâns tot Israelul, a trecut Iordanul și a venit la Helam: sirienii s-au pregătit de au ieșit înaintea lui David și au început lupta cu el. 18Dar sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David le-a tăiat șapte sute de cai de trăsură și patruzeci de mii de călăreţi
10:18
1 Cron. 19:18
; a lovit și pe căpetenia oștirii lor Șobac, care a murit pe loc. 19Toţi împăraţii supuși lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu Israel și i s-au supus
10:19
Cap. 8:6.
. Și sirienii n-au mai îndrăznit să ajute pe fiii lui Amon.

11

Păcătuirea lui David cu Bat-Șeba

111În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis

11:1
1 Cron. 20:1
pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și, pe când se plimba
11:2
Deut. 22:8
pe acoperișul casei împărătești, a zărit
11:2
Gen. 34:2Iov 31:1Mat. 5:28
de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. 3David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus: „Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie
11:3
Cap. 23:39.
, Hetitul.” 4Și David a trimis niște oameni s-o aducă. Ea a venit la el, și el s-a culcat
11:4
Ps. 51, titlu.
cu ea. După ce s-a curăţit
11:4
Lev. 15:19,28
18:19
de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. 5Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând: „Sunt însărcinată.” 6Atunci, David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, Hetitul.” Și Ioab a trimis pe Urie la David. 7Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. 8Apoi David a zis lui Urie: „Coboară-te acasă și spală-ţi
11:8
Gen. 18:4
19:2
picioarele.” Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. 9Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești, cu toţi slujitorii stăpânului său, și nu s-a coborât acasă la el. 10Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus: „Urie nu s-a coborât la el acasă.” Și David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă?” 11Urie a răspuns lui David: „Chivotul
11:11
Cap. 7:2,6.
și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul
11:11
Cap. 20:6.
meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea?! Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.” 12David a zis lui Urie: „Mai rămâi și astăzi aici, și mâine îţi voi da drumul.” Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. 13David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat
11:13
Gen. 19:33,35
; și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii
11:13
Vers. 9.
stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. 14A doua zi dimineaţa, David a scris
11:14
1 Împ. 21:8,9
o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. 15În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit
11:15
Cap. 12:9.
și să moară.” 16Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l știa apărat de ostași viteji. 17Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie, Hetitul. 18Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. 19Și a dat solului următoarea poruncă: „Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, 20poate că se va mânia și va zice: ‘Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu știaţi că se aruncă săgeţi din vârful zidului? 21Cine a omorât pe Abimelec
11:21
Jud. 9:53
, fiul lui Ierubeșet
11:21
Jud. 6:32
? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară, și n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?’ Atunci să-i spui: ‘A murit și robul tău Urie, Hetitul.’” 22Solul a plecat și, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. 23Solul a zis lui David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi; făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp, și i-am dat înapoi, până la intrarea porţii, 24dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, și mulţi din slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, Hetitul.” 25David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o.’ Și tu, îmbărbătează-l!” 26Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. 27După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă
11:27
Cap. 12:9.
și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.

12

Dumnezeu mustră pe David prin Natan

121Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan

12:1
Ps. 51, titlu.
a venit la el și i-a zis
12:1
Cap. 14:5.
: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat și altul sărac. 2Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulţi boi. 3Săracul n-avea nimic decât o mielușea, pe care o cumpărase; o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. 4A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el.” 5David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte! 6Și să dea înapoi patru miei
12:6
Exod 22:1Luca 19:8
, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă.” 7Și Natan a zis lui David: „Tu ești omul acesta! Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns
12:7
1 Sam. 16:13
împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul; 8te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ţi-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puţin atâta, aș mai fi adăugat. 9Pentru ce
12:9
1 Sam. 15:19
dar ai dispreţuit
12:9
Num. 15:31
tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie
12:9
Cap. 11:15-17,27.
, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 10Acum, niciodată nu se va depărta sabia
12:10
Amos 7:9
din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’ 11Așa vorbește Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale
12:11
Deut. 28:30
și le voi da altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia. 12Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă
12:12
Cap. 16:22.
voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel și în faţa soarelui.’” 13David
12:13
1 Sam. 15:24
a zis lui Natan: „Am
12:13
Cap. 24:10.
păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul
12:13
Cap. 24:10.
, nu vei muri. 14Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească
12:14
Is. 52:5Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
săvârșind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”

Moartea copilului. Solomon

15Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie și a fost greu bolnav. 16David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și, când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat

12:16
Cap. 13:31.
pe pământ. 17Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. 18A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit, și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: ‘A murit copilul’? Are să se întristeze și mai mult.” 19David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: „A murit copilul?” Și ei au răspuns: „A murit.” 20Atunci, David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns
12:20
Rut 3:3
și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în Casa Domnului și s-a închinat
12:20
Iov 1:20
. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce și a mâncat. 21Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, și acum, când a murit copilul, te scoli și mănânci!” 22El a răspuns: „Când trăia copilul, posteam și plângeam, căci
12:22
Is. 38:1,5Iona 3:9
ziceam: ‘Cine știe dacă nu Se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul?’ 23Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va
12:23
Iov 7:8-10
întoarce la mine.” 24David a mângâiat pe nevastă-sa Bat-Șeba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea
12:24
Mat. 1:6
a născut un fiu, pe care l-a numit
12:24
1 Cron. 22:9
Solomon și care a fost iubit de Domnul. 25El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.

Luarea Rabei și supunerea amoniţilor

26Ioab

12:26
1 Cron. 20:1
, care împresura Raba
12:26
Deut. 3:11
fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească 27și a trimis soli lui David să-i spună: „Am început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor; 28strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetăţii și ia-o, ca să n-o iau eu și să vină asupra mea cinstea.” 29David a strâns tot poporul și a mers asupra cetăţii Raba; a bătut-o și a luat-o. 30A
12:30
1 Cron. 20:2
luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talant de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate. 31A scos pe locuitori și i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi; așa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.