Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Dumnezeu mustră pe David prin Natan

121Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan

12:1
Ps. 51, titlu.

a venit la el și i-a zis
12:1
Cap. 14:5.
1 Împ. 20:35-41Is. 5:3
: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat și altul sărac. 2Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulţi boi. 3Săracul n-avea nimic decât o mielușea, pe care o cumpărase; o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. 4A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el.” 5David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte! 6Și să dea înapoi patru miei
12:6
Exod 22:1Luca 19:8
, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă.” 7Și Natan a zis lui David: „Tu ești omul acesta! Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns
12:7
1 Sam. 16:13
împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul; 8te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ţi-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puţin atâta, aș mai fi adăugat. 9Pentru ce
12:9
1 Sam. 15:19
dar ai dispreţuit
12:9
Num. 15:31
tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie
12:9
Cap. 11:15-17,27.

, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 10Acum, niciodată nu se va depărta sabia
12:10
Amos 7:9
din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’ 11Așa vorbește Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale
12:11
Deut. 28:30
și le voi da altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia. 12Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă
12:12
Cap. 16:22.

voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel și în faţa soarelui.’” 13David
12:13
1 Sam. 15:24
a zis lui Natan: „Am
12:13
Cap. 24:10.
Iov 7:20Ps. 32:5
51:4Prov. 28:13
păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul
12:13
Cap. 24:10.
Iov 7:21Ps. 32:1Mica 7:18Zah. 3:4
, nu vei muri. 14Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească
12:14
Is. 52:5Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
săvârșind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”

Moartea copilului. Solomon

15Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie și a fost greu bolnav. 16David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și, când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat

12:16
Cap. 13:31.

pe pământ. 17Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. 18A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit, și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: ‘A murit copilul’? Are să se întristeze și mai mult.” 19David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: „A murit copilul?” Și ei au răspuns: „A murit.” 20Atunci, David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns
12:20
Rut 3:3
și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în Casa Domnului și s-a închinat
12:20
Iov 1:20
. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce și a mâncat. 21Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, și acum, când a murit copilul, te scoli și mănânci!” 22El a răspuns: „Când trăia copilul, posteam și plângeam, căci
12:22
Is. 38:1,5Iona 3:9
ziceam: ‘Cine știe dacă nu Se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul?’ 23Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va
12:23
Iov 7:8-10
întoarce la mine.” 24David a mângâiat pe nevastă-sa Bat-Șeba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea
12:24
Mat. 1:6
a născut un fiu, pe care l-a numit
12:24
1 Cron. 22:9
Solomon și care a fost iubit de Domnul. 25El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.

Luarea Rabei și supunerea amoniţilor

26Ioab

12:26
1 Cron. 20:1
, care împresura Raba
12:26
Deut. 3:11
fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească 27și a trimis soli lui David să-i spună: „Am început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor; 28strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetăţii și ia-o, ca să n-o iau eu și să vină asupra mea cinstea.” 29David a strâns tot poporul și a mers asupra cetăţii Raba; a bătut-o și a luat-o. 30A
12:30
1 Cron. 20:2
luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talant de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate. 31A scos pe locuitori și i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi; așa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.