Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Dumnezeu mustră pe David prin Natan

121Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan

12:1
Ps. 51, titlu.
a venit la el și i-a zis
12:1
Cap. 14:5.
: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat și altul sărac. 2Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulţi boi. 3Săracul n-avea nimic decât o mielușea, pe care o cumpărase; o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. 4A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el.” 5David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte! 6Și să dea înapoi patru miei
12:6
Exod 22:1Luca 19:8
, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă.” 7Și Natan a zis lui David: „Tu ești omul acesta! Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns
12:7
1 Sam. 16:13
împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul; 8te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ţi-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puţin atâta, aș mai fi adăugat. 9Pentru ce
12:9
1 Sam. 15:19
dar ai dispreţuit
12:9
Num. 15:31
tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie
12:9
Cap. 11:15-17,27.
, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 10Acum, niciodată nu se va depărta sabia
12:10
Amos 7:9
din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’ 11Așa vorbește Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale
12:11
Deut. 28:30
și le voi da altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia. 12Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă
12:12
Cap. 16:22.
voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel și în faţa soarelui.’” 13David
12:13
1 Sam. 15:24
a zis lui Natan: „Am
12:13
Cap. 24:10.
păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul
12:13
Cap. 24:10.
, nu vei muri. 14Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească
12:14
Is. 52:5Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
săvârșind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”

Moartea copilului. Solomon

15Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie și a fost greu bolnav. 16David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și, când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat

12:16
Cap. 13:31.
pe pământ. 17Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. 18A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit, și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: ‘A murit copilul’? Are să se întristeze și mai mult.” 19David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: „A murit copilul?” Și ei au răspuns: „A murit.” 20Atunci, David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns
12:20
Rut 3:3
și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în Casa Domnului și s-a închinat
12:20
Iov 1:20
. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce și a mâncat. 21Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, și acum, când a murit copilul, te scoli și mănânci!” 22El a răspuns: „Când trăia copilul, posteam și plângeam, căci
12:22
Is. 38:1,5Iona 3:9
ziceam: ‘Cine știe dacă nu Se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul?’ 23Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va
12:23
Iov 7:8-10
întoarce la mine.” 24David a mângâiat pe nevastă-sa Bat-Șeba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea
12:24
Mat. 1:6
a născut un fiu, pe care l-a numit
12:24
1 Cron. 22:9
Solomon și care a fost iubit de Domnul. 25El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.

Luarea Rabei și supunerea amoniţilor

26Ioab

12:26
1 Cron. 20:1
, care împresura Raba
12:26
Deut. 3:11
fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească 27și a trimis soli lui David să-i spună: „Am început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor; 28strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetăţii și ia-o, ca să n-o iau eu și să vină asupra mea cinstea.” 29David a strâns tot poporul și a mers asupra cetăţii Raba; a bătut-o și a luat-o. 30A
12:30
1 Cron. 20:2
luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talant de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate. 31A scos pe locuitori și i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi; așa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.

13

Amnon curvește cu soră-sa

131După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom

13:1
Cap. 3:2,3.
, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar
13:1
1 Cron. 3:9
, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. 2Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după soră-sa Tamar, căci era fecioară și-i venea greu lui Amnon să-i facă ceva. 3Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Șimea
13:3
1 Sam. 16:9
, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. 4El i-a zis: „Pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui?” Amnon i-a răspuns: „Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom.” 5Ionadab i-a zis: „Culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui: ‘Dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc; să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca s-o văd și s-o iau din mâna ei.’” 6Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă, și Amnon a zis împăratului: „Te rog, să vină soră-mea Tamar să facă două
13:6
Gen. 18:6
turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei.” 7David a trimis să spună Tamarei înăuntrul odăilor ei: „Du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare.” 8Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt; 9luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis: „Scoateţi
13:9
Gen. 45:1
pe toată lumea afară.” Și toată lumea a ieșit de la el. 10Atunci, Amnon a zis Tamarei: „Adu-mi mâncarea în odaie și s-o mănânc din mâna ta.” Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon, în odaie. 11Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o
13:11
Gen. 39:12
și i-a zis: „Vino, soro, și culcă-te cu mine.” 12Ea i-a răspuns: „Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa
13:12
Lev. 18:9,11
20:17
în Israel; nu face mișelia
13:12
Gen. 34:7Jud. 19:23
20:6
aceasta. 13Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum, vorbește, te rog, împăratului, și nu
13:13
Lev. 18:9,11
se va împotrivi să fiu a ta.” 14Dar el n-a vrut s-o asculte; a silit-o, a necinstit-o
13:14
Deut. 22:25
și s-a culcat cu ea. 15Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Și i-a zis: „Scoală-te și du-te!” 16Ea i-a răspuns: „Nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă.” 17El n-a vrut s-o asculte și, chemând băiatul care-i slujea, a zis: „Izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea!” 18Ea avea o rochie pestriţă
13:18
Gen. 37:3Jud. 5:30Ps. 45:14
, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. 19Tamar și-a presărat cenușă
13:19
Ios. 7:6Iov 2:12
pe cap și și-a sfâșiat haina pestriţă; a pus mâna
13:19
Ier. 2:37
în cap și a plecat ţipând. 20Fratele ei Absalom i-a zis: „A stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău; nu te prea trece cu firea din pricina aceasta.” Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. 21Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. 22Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău
13:22
Gen. 24:50
31:24
cu Amnon, dar a început să-l urască
13:22
Lev. 19:17,18
, pentru că necinstise pe soră-sa Tamar.

Amnon omorât

23După doi ani, pe când Absalom avea tunsul oilor

13:23
Gen. 38:12,131 Sam. 25:4,36
la Baal-Haţor, lângă Efraim, a poftit pe toţi fiii împăratului. 24Absalom s-a dus la împărat și a zis: „Iată, robul tău are tunsul oilor; să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău.” 25Și împăratul a zis lui Absalom: „Nu, fiule, nu vom veni toţi, ca să nu-ţi fie greu.” Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă și l-a binecuvântat. 26Absalom a zis: „Dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi.” Împăratul i-a răspuns: „Pentru ce să vină el cu tine?” 27În urma stăruinţelor lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon și toţi fiii săi. 28Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Luaţi seama, când se va veseli
13:28
Jud. 19:6,9,22Rut 3:71 Sam. 25:36Est. 1:10Ps. 104:15
inima lui Amnon de vin și când vă voi zice: ‘Loviţi pe Amnon!’ atunci să-l omorâţi; să nu vă temeţi de nimic. Oare nu vă poruncesc eu? Fiţi tari și arătaţi-vă oameni de inimă!” 29Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Și toţi fiii împăratului s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui și au fugit. 30Pe când erau pe drum, a ajuns zvonul la David că Absalom a ucis pe toţi fiii împăratului și că n-a mai rămas niciunul din ei. 31Împăratul s-a sculat, și-a rupt hainele
13:31
Cap. 1:11.
și s-a culcat
13:31
Cap. 12:16.
pe pământ, și toţi slujitorii lui stăteau acolo cu hainele sfâșiate. 32Ionadab
13:32
Vers. 3.
, fiul lui Șimea, fratele lui David, a luat cuvântul și a zis: „Să nu creadă domnul meu că toţi tinerii, fiii împăratului, au fost uciși, căci numai Amnon a murit; aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom din ziua când Amnon a necinstit pe soră-sa Tamar. 33Să nu
13:33
Cap. 19:19.
se mai muncească dar împăratul, domnul meu, cu gândul că toţi fiii împăratului au murit, căci numai Amnon a murit.” 34Absalom
13:34
Vers. 38.
a fugit.

Și tânărul pus de strajă a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că o mare ceată venea pe drumul dinapoia lui, dinspre munte. 35Ionadab a zis împăratului: „Iată că vin fiii împăratului! Astfel se adeverește ce spunea robul tău.” 36Pe când isprăvea el vorba, iată că fiii împăratului au venit. Au ridicat glasul și au plâns, și împăratul și toţi slujitorii lui au plâns mult. 37Absalom fugise și s-a dus la Talmai

13:37
Cap. 3:3.
, fiul lui Amihur, împăratul Gheșurului. Și David jelea în fiecare zi pe fiul său. 38Absalom a stat trei ani la Gheșur
13:38
Cap. 14:23,32;
, unde se dusese după ce fugise. 39Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase
13:39
Gen. 38:12
de moartea lui Amnon.

14

Ioab trimite pe o femeie din Tecoa la David

141Ioab, fiul Ţeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după

14:1
Cap. 13:39.
Absalom. 2A trimis să aducă din Tecoa
14:2
2 Cron. 11:6
o femeie iscusită și i-a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te
14:2
Rut 3:3
în haine de jale; nu te unge cu untdelemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. 3Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa.” Și Ioab
14:3
Cap. 14:19.
i-a spus ce trebuia să zică. 4Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut
14:4
1 Sam. 20:41
cu faţa la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă
14:4
2 Împ. 6:26,28
!” 5Împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă
14:5
Cap. 12:1.
, bărbatul mi-a murit! 6Roaba ta avea doi fii; amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă; unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. 7Și iată că toată familia
14:7
Num. 35:19Deut. 19:12
s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: ‘Scoate încoace pe ucigașul fratelui său! Vrem să-l omorâm pentru viaţa fratelui său pe care l-a ucis; vrem să nimicim chiar și pe moștenitor!’ Ei ar stinge astfel și tăciunele care-mi mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe faţa pământului.” 8Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă. Voi da porunci cu privire la tine.” 9Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea
14:9
Gen. 27:131 Sam. 25:24Mat. 27:25
, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa; împăratul
14:9
Cap. 3:28,29.
și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.” 10Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va mai atinge de tine.” 11Ea a zis: „Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui
14:11
Num. 35:19
să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul!” Și el a zis: „Viu este
14:11
1 Sam. 14:45Fapte 27:34
Domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ!” 12Femeia a zis: „Dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu, împăratul.” Și el a zis: „Vorbește!” 13Femeia a zis: „Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul
14:13
Jud. 20:2
lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a
14:13
Cap. 13:37,38.
izgonit? 14Trebuie negreșit să murim
14:14
Iov 34:15Evr. 9:27
și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viaţa, ci dorește
14:14
Num. 35:15,25,28
ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui. 15Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnul meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Și roaba ta a zis: ‘Vreau să vorbesc împăratului; poate că împăratul va face ce va zice roaba sa.’ 16Da, împăratul va asculta pe roaba sa ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească, pe mine și pe fiul meu, din moștenirea lui Dumnezeu. 17Roaba ta a zis: ‘Cuvântul domnului meu, împăratul, să-mi dea odihnă. Căci domnul meu, împăratul, este ca un înger
14:17
Vers. 20. Cap. 19:27.
al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul.’ Și Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine.” 18Împăratul a răspuns și a zis femeii: „Nu-mi ascunde ce te voi întreba.” Și femeia a zis: „Să vorbească domnul meu, împăratul!” 19Împăratul a zis atunci: „Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?” Și femeia a răspuns: „Viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putinţă nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu, împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit și a pus în
14:19
Vers. 3.
gura roabei tale toate aceste cuvinte. 20Ca să dea o altă înfăţișare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înţelept
14:20
Vers. 17. Cap. 19:27.
ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ.”

Absalom este iertat și adus înapoi

21Împăratul a zis lui Ioab: „Iată, vreau să fac lucrul acesta; du-te dar de adu înapoi pe tânărul Absalom.” 22Ioab a căzut cu faţa la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: „Robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său.” 23Ioab s-a sculat, a plecat în Gheșur

14:23
Cap. 13:37.
și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. 24Dar împăratul a zis: „Să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă
14:24
Gen. 43:3
faţa.” Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut faţa împăratului. 25Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui; din talpa
14:25
Is. 1:6
piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. 26Când își tundea capul – și-l tundea în fiecare an, pentru că părul îi era greu – greutatea părului de pe capul lui era de două sute de sicli, după greutatea împăratului. 27Lui Absalom i s-au născut
14:27
Cap. 18:18.
trei fii și o fiică, numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. 28Absalom a locuit doi ani la Ierusalim fără să vadă
14:28
Vers. 24.
faţa împăratului. 29Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împărat, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară, și Ioab tot n-a vrut să vină. 30Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeţi, ogorul lui Ioab este lângă al meu; are orz pe el; duceţi-vă și puneţi-i foc.” Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. 31Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă. Și i-a zis: „Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu?” 32Absalom a răspuns lui Ioab: „Iată, ţi-am trimis vorbă și ţi-am zis: ‘Vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui: «Pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo.» Doresc acum să văd faţa împăratului și, dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare.’” 33Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat
14:33
Gen. 33:4
45:15Luca 15:20
pe Absalom.