Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Ioab trimite pe o femeie din Tecoa la David

141Ioab, fiul Ţeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după

14:1
Cap. 13:39.

Absalom. 2A trimis să aducă din Tecoa
14:2
2 Cron. 11:6
o femeie iscusită și i-a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te
14:2
Rut 3:3
în haine de jale; nu te unge cu untdelemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. 3Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa.” Și Ioab
14:3
Cap. 14:19.
Exod 4:15
i-a spus ce trebuia să zică. 4Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut
14:4
1 Sam. 20:41
cu faţa la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă
14:4
2 Împ. 6:26,28
!” 5Împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă
14:5
Cap. 12:1.

, bărbatul mi-a murit! 6Roaba ta avea doi fii; amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă; unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. 7Și iată că toată familia
14:7
Num. 35:19Deut. 19:12
s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: ‘Scoate încoace pe ucigașul fratelui său! Vrem să-l omorâm pentru viaţa fratelui său pe care l-a ucis; vrem să nimicim chiar și pe moștenitor!’ Ei ar stinge astfel și tăciunele care-mi mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe faţa pământului.” 8Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă. Voi da porunci cu privire la tine.” 9Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea
14:9
Gen. 27:131 Sam. 25:24Mat. 27:25
, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa; împăratul
14:9
Cap. 3:28,29.
1 Împ. 2:33
și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.” 10Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va mai atinge de tine.” 11Ea a zis: „Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui
14:11
Num. 35:19
să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul!” Și el a zis: „Viu este
14:11
1 Sam. 14:45Fapte 27:34
Domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ!” 12Femeia a zis: „Dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu, împăratul.” Și el a zis: „Vorbește!” 13Femeia a zis: „Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul
14:13
Jud. 20:2
lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a
14:13
Cap. 13:37,38.

izgonit? 14Trebuie negreșit să murim
14:14
Iov 34:15Evr. 9:27
și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viaţa, ci dorește
14:14
Num. 35:15,25,28
ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui. 15Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnul meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Și roaba ta a zis: ‘Vreau să vorbesc împăratului; poate că împăratul va face ce va zice roaba sa.’ 16Da, împăratul va asculta pe roaba sa ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească, pe mine și pe fiul meu, din moștenirea lui Dumnezeu. 17Roaba ta a zis: ‘Cuvântul domnului meu, împăratul, să-mi dea odihnă. Căci domnul meu, împăratul, este ca un înger
14:17
Vers. 20. Cap. 19:27.

al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul.’ Și Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine.” 18Împăratul a răspuns și a zis femeii: „Nu-mi ascunde ce te voi întreba.” Și femeia a zis: „Să vorbească domnul meu, împăratul!” 19Împăratul a zis atunci: „Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?” Și femeia a răspuns: „Viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putinţă nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu, împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit și a pus în
14:19
Vers. 3.

gura roabei tale toate aceste cuvinte. 20Ca să dea o altă înfăţișare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înţelept
14:20
Vers. 17. Cap. 19:27.

ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ.”

Absalom este iertat și adus înapoi

21Împăratul a zis lui Ioab: „Iată, vreau să fac lucrul acesta; du-te dar de adu înapoi pe tânărul Absalom.” 22Ioab a căzut cu faţa la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: „Robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său.” 23Ioab s-a sculat, a plecat în Gheșur

14:23
Cap. 13:37.

și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. 24Dar împăratul a zis: „Să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă
14:24
Gen. 43:3
faţa.” Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut faţa împăratului. 25Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui; din talpa
14:25
Is. 1:6
piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. 26Când își tundea capul – și-l tundea în fiecare an, pentru că părul îi era greu – greutatea părului de pe capul lui era de două sute de sicli, după greutatea împăratului. 27Lui Absalom i s-au născut
14:27
Cap. 18:18.

trei fii și o fiică, numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. 28Absalom a locuit doi ani la Ierusalim fără să vadă
14:28
Vers. 24.

faţa împăratului. 29Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împărat, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară, și Ioab tot n-a vrut să vină. 30Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeţi, ogorul lui Ioab este lângă al meu; are orz pe el; duceţi-vă și puneţi-i foc.” Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. 31Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă. Și i-a zis: „Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu?” 32Absalom a răspuns lui Ioab: „Iată, ţi-am trimis vorbă și ţi-am zis: ‘Vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui: «Pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo.» Doresc acum să văd faţa împăratului și, dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare.’” 33Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat
14:33
Gen. 33:4
45:15Luca 15:20
pe Absalom.